Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Writings on Performance"Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Waar mogelijk gaat hij uit van theatermakers waarmee hij persoonlijk gewerkt heeft: The Performance Group, zijn opvolger The Wooster Group en specifieke leden zoals Liz LeCompte en Spakling Gray...Nochtans suggereert hij dat performance kennis bij gebrek aan dramatische teksten, van man tot man overgedragen zou worden, zoals in het Aziatisch theater...Writings on Performance, Performing Arts Journal Publications, New York, 1982, 128 p., $6.95

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Waar mogelijk gaat hij uit van theatermakers waarmee hij persoonlijk gewerkt heeft: The Performance Group, zijn opvolger The Wooster Group en specifieke leden zoals Liz LeCompte en Spakling Gray...Nochtans suggereert hij dat performance kennis bij gebrek aan dramatische teksten, van man tot man overgedragen zou worden, zoals in het Aziatisch theater...Writings on Performance, Performing Arts Journal Publications, New York, 1982, 128 p., $6.95

Nr. 87, Juni 2003 • Alice Chauchat, Vera Knolle • Een aantal gasten over Performance*: Een gesprek,...
Op dat terrein doen we veel investeringen, li ac/vk Dus het zou een voordeel zijn om een superieure performance te creëren die geen ruimte meer laat voor vragen...Dit stuk heet A Number of Classics in the Age of Performance, en heeft het opzet om een performance uit te voeren, eigenlijk zoveel soorten performances op te voeren als we konden bedenken, als...De titel van deze tekst luidde A Number of Guests oil Performance, een knipoog naar A Number oj Classics in the Age of Performance (Alice Chauchat en Vera Knolle), dat op 24 januari 2003 in première

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Ik begin deze uiteenzetting over performance in de beeldende kunst opzettelijk met een juxtapositie van een klassieke performance en een klassiek beeldhouwwerk...Dietmar Kamper) Datzelfde geldt voor de verschillende contexten waarin een performance kan plaatsvinden: op zoek gaan naar een wezenlijk verschil tussen een performance in een theater en een...Een performance in een theater zou tot het domein van het theater behoren, een performance in een museum tot het domein van de beeldende kunsten

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
Je mag dus gerust stellen dat bij De Mey het muzikale gebeuren, de muzikale performance zélf het drama is. Muziek wordt beeld, uitvoering wordt opvoering...Selected writings of Arnold Schönberg, uitg...Selected writings of Arnold Schönberg, uitg

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Just like an unsatisfied stander-by answered after being asked what she thought of the performance, that she thought 'they'd better do it in their own country, because it would be better for them...Also, the writings of the author's group seem to be lacking inspiration, (source 018/019, phone call unspecified and website) Here, the SSSA feels obliged to mention, that the structures

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Culturele en subculturele productie -media, mode, live performance en de stedelijke ruimte zelf- worden belangrijke activa in grootstedelijke rivaliteit, wanneer steden met wereldambities met elkaar...stedelijke performance, een soort theaterstuk voor een publiek/spelersgroep dat die zich daar niet van bewust was...11 Henri Lefebvre, The Right to the City, in Writings on Cities Blackwell, Oxford, 1996; 1st ed

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Flatland van Patricia Portela en Already Played Tomorrow van Carlos Pez zoeken het specifieke in het 'ver-monsteren' van het medium performance...Flatland maakt gebruik van media als boek, film, tekstanimatie en live performance in een voorstelling die overgaat van het scherm naar een stem zonder lichaam en uiteindelijk in de lijfelijk...Het meest inspirerende in de lezing van Laermans was de these die hij aan het einde opperde: een pleidooi voor 'performativiteit in het algemeen'. Door 'dans', 'theater' en 'performance art' te

Nr. 95, Februari 2005 • Jeroen Versteele • Stotteren, springen en wegvluchten van 'zelfschrijving'
Verbaasd om het feit dat deze of gene performance in het programma is opgenomen, begint een verontwaardigde toeschouwer de opvoering vanop een kritische afstand te bekijken...De performance stelt een situatie samen waarin het spraakvermogen van de toeschouwer 'zo geforceerd wordt dat het een gestotter wordt, gefluister, gestamel... en dan bereikt taal in haar geheel de...opwinden, omdat het onvatbaar is. Integendeel, deze stilte staat voor een open uitnodiging, ze is de bron voor meer, meer, meer, ik kom de performance herbekijken, letterlijk