Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "žižek"Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
De ogenschijnlijk onschuldige en neutrale term ‘multicultureel’ wordt door de Sloveense filosoof Slavoj Žižek gedeconstrueerd als een vermomd eurocentrisme en als een effect van de verspreiding van...De ogenschijnlijk onschuldige en neutrale term ‘multicultureel’ wordt door de Sloveense filosoof Slavoj Žižek gedeconstrueerd als een vermomd eurocentrisme en als een effect van de verspreiding van

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Onder die titel publiceerde Slavoj Žižek een aantal beschouwingen over 11 september.3 De zin komt uit de film The Matrix en wordt uitgesproken door de verzetsleider Morpheus wanneer de held van de...Žižek wijst erop dat de catastrofe van 11 september op een of andere manier al in onze fantasie bestond: getuige daarvan de vele rampenfilms (Independance Day) en de media-aandacht voor terroristische...Slavoj Žižek, ‘Welcome to the desert of the real’ http://web.met.edu/cms/reconstructions/interpretations/desertreal.html 4 Baudrillard, id

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Kurt Vanhoutte doet Van den Dries nog eens dunnetjes over en combineert dit met de theorieën van de Sloveense filosoof Slavoj Žižek...die discipline bepaalt de waarneming of iets een golf of een deeltje is. Žižek zei het ook al: het perspectief van waaruit men kijkt is bepalend...Ook bij Jans duikt Žižek op

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven, Pieter De Buysser • Het 'buiten' verbeelden
Vandaar dat pleidooi van denkers als Žižek voor 'intolerantie'. Dat gevoel van alles overspoelende recuperatie overvalt mij vaak als ik zogenaamde politieke voorstellingen van vandaag zie en dan denk

Nr. 95, Februari 2005 • Jeroen Versteele • Stotteren, springen en wegvluchten van 'zelfschrijving'
Žižek, London-New York: 2002), 'Literature and Life' en 'He Stuttered' (G. Deleuze, Essays Critical and Clinical, Minneapolis: 1997), héatre-élévision (voorstelling van Boris Charmatz en Edna

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
Volgens Slavoj Žižek is precies de vaste notie van interface in onze cultuur evenwel aan het schuiven gegaan

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Žižek, Eastern Europe’s Republics of Gilead, p. 59...23 Deze uitdrukking naar analogie met Žižek’s “theft of enjoyment” (art

Nr. 110, Februari 2008 • Elke Van Campenhout • Wie is er bang voor Virginia Woolf...
erger nog, over de romantische liefde, die Sehnsucht, die cultuurtheoreticus Slavoj Žižek vergelijkt met een Kinder Surprise Ei: eigenlijk wil ik niet het ei, maar het surplus dat daar ergens

Nr. 110, Februari 2008 • Elke Van Campenhout • Edito
Ook Slavoj Žižek heeft het niet zo begrepen op de romantisch-harmonieuze visie op de liefde...Wat Badiou het ‘moment van de waarheid’ noemt, en Žižek duidt als een ‘eeuwig onevenwicht’, is precies wat de liefde zo menselijk maakt

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
absolute autonomie bestaat niet eric Corijn Slavoj Žižek heeft me geleerd de dingen van opzij te bekijken, relaties tussen maatschappelijke velden vooral transversaal te benaderen, het

Nr. 111, April 2008 • Paul Demets • Meer zeggen ze niet / Claus in...
Ieder vult het in vanuit zijn eigen verlangen en met behulp van zijn eigen fantasieën. Daarom geldt, zo stelt Žižek, de stelling van Lacan dat alle communicatie berust op een geslaagd misverstand...Maar men weet nooit zeker of datgene wat gecommuniceerd wordt wel, zoals Žižek het formuleert, dezelfde intersubjectieve netwerken betreft...Voor Žižek functioneert cinema op die manier

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
don delillo, Underworld Achttien jaar state of the union De Sloveense filosoof Slavoj Žižek maakte onlangs een categorisering van de verschillende houdingen die de laatste jaren terug...Žižek gebruikt die categorisering om aan te geven hoe de linkse kritiek de werkelijke confrontatie met de ‘politiek’ steeds meer voor zich uit schuift: het gaat in de verschillende standpunten steeds...Slavoj Žižek, In defense of lost causes, Verso, London/ New York, 2008, pp.337-338 2 In dit overzicht komen alle States sinds 1990 aan bod