Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


483 document(en) met "ZE TOCH OOK DOOD" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ze hebben een groot risico genomen door Oedipus op dermate eigenzinnige wijze op toneel te zetten, waarbij ze flitsen van hun bekwaamheid hebben getoond...Twee jaar later kwam het reeds in een Nederlandse versie terecht in Rotterdam, met in de hoofdrol Rudi Van Vlaenderen en onder regie van Ernst Wendt, ook al een erg grote naam uit de toplijst van...Dood theater, zo dood als Labiche zelf

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Heiner Muller, wel vier na elkaar; twee jaar geleden brachten ze al het voor Shakespeares gewone doen anarchistische Troilus en Cressida...Maar wat is de verdienste van de moeilijkste weg (toch niet de moeilijkheid zelf)? Punten en komma's Wat vangt regisseur Paul Vermeulen Windsant met deze tekst aan...Maar de Bildungsromance loopt toch nog goed af: op het einde van de reis vindt Pericles zijn doodgewaande vrouw en zoekgeraakte dochter terug

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dat het vrolijk wordt in onze tuinen en dat mij ook, als ik ze zoek, in de koelte een schoonheid tegemoet komt...Ze zal blij zijn als ze hem ver en gelukkig weet, zoals ze genoot toen ze hem dagelijks zag...Vergeef haar helemaal Alleen, verberg niet Ook zij, ook zij, ook zij Ook zij, ook zij, ook zij, ook zij

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ze zet een intrige op waarbij ze Sextus gebruikt: deze is niet alleen smoorverliefd op haar, maar is ook nog de beste vriend van de keizer...Later, wanneer Vitellia mislukt is en ze vreest dat ze de bruid van Titus niet zal worden, ontdoet ze zich, tijdens de mooiste aria van het stuk (Non piü di fiori), van al haar sieraden en ook haar...Ze vervormt ook de stem, want ze kaatst terug

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Duifjes op het grote plein, wie zal ooit mijn kindje zijn... Ismene Ze zijn dood, Antigone...Als we nu eens zegden dat ze ruzie maakten, dat ze met zijn drieën.. Antigone (ze zet hem in de rolstoel) Zo zit de King goed...En toch is ook dit stuk ontstaan volgens dat ondertussen beroemd geworden procédé van het Werkteater

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Als ze dood zijn, worden ze eraf gesneden en vallen in zee...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE...Nu hebben we andere lijken op onze nek en ze zullen onze dood betekenen, als we ze niet afwerpen voor de put

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Heiner Müller Genia Schulz schreef het meest volledige boek : ze analyseert 18 stukken (de belangrijkste), betrekt ook Müllers proza en lyriek en brengt in de inleiding al het materiaal samen...Het is de taak van de analyticus zoveel mogelijk doorgangen tot het einde te gaan, toch altijd opnieuw kunnen beginnen, verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat het geheel niet uit mekaar valt...Schütz); vijf en zes overlopen de ontwikkeling van de motieven dood, seksualiteit, arbeid en evalueren de positie van de vrouw; en het laatste hoofdstuk probeert Muller poststructuralistisch te

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Schuld van de regisseurs, zegt hij, die zijn teksten altijd presenteren alsof ze begrepen moeten worden...Maar Mauser voert ook een boeiende dialoog met De Opdracht: Mauser: "Denn die Revolution zerreisst seine Masken" De Opdracht: "Die Revolution ist die Maske des Todes" Het resultaat is een...Sasportas bijvoorbeeld heeft het moeilijk met Müllers zinnen : hij begrijpt ze niet, leest ze verkeerd, herpakt zich voortdurend

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maar zien betekent niet noodzakelijk inzien: een hevige lichtbron is ook oorzaak van verblinding). Het kenmerkt ook de houding van de toeschouwer: hij kent de afloop en kan zich enkel verbazen over de...De verhalen dat Off-Off-Broadway op sterven na dood is, zouden dan toch eens waar kunnen zijn...Maar tegelijkertijd is men ook blij dat dit feestboek zo'n ongewoon, niet alledaags en ook niet onmiddellijk nuttig karakter heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Toch laat de werkwijze van de Nieuwe Scène het tegendeel vermoeden, zij impliceert de opvatting dat de Nieuwe Scène is wat ze was, ook zonder dezelfde mensen...Tevens getuigt ze van weinig oog voor de veranderingen die hebben plaatsgegrepen, ook binnen het theater, in de loop van hun tienjarig bestaan...Dan komt een erg onduidelijke figuur (circus, magie, in het programma staat ook: Dood) vertellen wat in de eerste scène gespeeld wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het conservatorium is een kolonie voor het NTG, waar niet alleen (slechtbetaalde) figuranten geronseld worden maar waar ook acteurs eenzijdig gevormd worden voor het grote NTG-toneel...Toch is het daarnaast uitputtend werken in slechte omstandigheden met acteurs die om de haverklap verdwijnen omdat ze hier of daar een betaald jobje kunnen krijgen...Ze richtte met Guido Lauwaert theater De Bron op waar ze nu een theaterworkshop leidt

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
iedereen bang van de dood als men toch niet weet wat de dood is Pour moi il est parti pour un autre pays La vie continue Wass sind seine Besitztüme, viel oder wenig Nothing I don...vroeg ze Ben je vreemd gegaan, vroeg ze Ben je vreemd gegaan, vroeg ze Ben je vreemd gegaan, vroeg ze Ben je vreemd gegaan, vroeg ze Je n'ai pas répondu Je n'ai pas répondu Je n'ai pas répondu Je n'ai pas...hebben Zal ze zeker graag hebben Zal ze zeker graag hebben Zal ze zeker graag hebben Phillipe stelt iedereen voor : Marc Van Overmeir, gambler Rena Vets, actrice Danny

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ze dronken zich ook te pletter...Hier wordt zoveel nagedacht over wat zou mogen en over wat het zou kunnen betekenen, dat wordt dan nog eens overwogen en in de groep besproken, en tegen de tijd dat ze het moeten doen, is het dood...Er zijn toch ook positieve dingen te melden over Rotterdam ? "Een belangrijke verworvenheid van mijn Rotterdamse tijd is dat de zaak wat is opengegooid, naar kunstenaars uit de randgebieden

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
de stripverhalen gaan dit soort personages in één enkel prentje dood want ze zijn anekdotisch...Dat is ongeveer wat ze er hier ook over doen...Links op de tribunes roepen ze boe en ahoe, gebeurt meer, en rechts applaudiseren ze overdreven lang, ook niks nieuws

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Als in King Lear dan toch al eens naar de andere kant overgeheld wordt, dan wordt het buiten verhoudingen onzinnig en blijft het mij verrukken...Ik vind de voorstelling zeer grappig maar ook wrang en schrijnend...Jan Decortes voorstellingen halen hun kracht uit hun concreetheid, hun realiteitsgehalte, hun dagelijksheid en dus ook veelzijdigheid/complexiteit

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Mieke Verdin als Tom heeft heel wat tekst te verwerken, maar ze zegt alles op een toon alsof ze het nog eens goed moet nalezen...Wat gebeurt er toch met deze jonge actrice, die één van de grote beloftes van haar generatie is? De artistieke dialoog Verdin-Decorte is blijkbaar tot een einde gekomen...Een pijnlijke scène voor een regisseur die luid het principe huldigt dat er 'realisme' op de scène moet zijn, omdat wat gebeurt ook dient te gebeuren

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ze dansen zoals ze zijn; de gelijkheid wordt geweerd omdat ze niks met leven, dus ook niet met dansen te maken heeft...de stripverhalen gaan dit soort personages in één enkel prentje dood want ze zijn anekdotisch...Links op de tribunes roepen ze boe en ahoe, gebeurt meer, en rechts applaudiseren ze overdreven lang, ook niks nieuws

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Arca-Net Gent De idioot en de dood Soms roept een vertoning alleen maar vragen op : bij Arca was dat het geval met de opvoering De idioot en de dood van Hugo von...ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...Deze ontmoeting fungeert als sleutel voor het karakter van Katia: hier heeft ze als kind het radicaal andere ervaren, en ze blijft haar leven lang naar deze dimensie verlangen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
het ook niet fundamenteel fout een publiek in doelgroepen te verdelen ? Als je de mensen aanspreekt op hun vrouw-zijn of arbeider-zijn dan onderwaardeer je hen toch automatisch als 'volledige' mensen...Maar toen de sociale beweging afkalfde, kalfde ons publiek toch ook af en toen bleek dat wij een te zwak artistiek fundament hadden om adequaat te kunnen reageren...Maar toch, daarmee verdwijnt op dit moment ook elke mogelijkheid om de idee nieuwe adem te geven

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Maar hoe ze onder woorden brengen wat ze geleerd hebben, dat weet ik niet...Ze hadden die vorm en daar gaan ze nu aan doorwerken...Want als die wegvalt - wat toch bij negen van de tien voorstellingen het geval is - dan wordt het dood


Toon volgende resultaten