Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


526 document(en) met "ZEGT ZIJ" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Zij doen geen identificaties ontstaan met de personages, zij kwellen evenmin het geweten van het publiek, zij ontroeren nooit...Ter verduidelijking een fragment van de beginscène (I, 1-5) : (avond : hij, zij) of hij (zij) nog iets eten wilde of zij (hij) ook echt genoeg had gehad wat...bederven kon zou hij meteen in de ijskast doen de afwas (zij) zou zij gauw nog doen die deed hij (hij) toch graag even zelf In de enscenering van Baal ressorteert Jandis

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Midnight Mail zet zo een vijf kwartier over een dertigtal scènes: min of meer autobiografische notities, aforismen en statements, handelend over moderne dans, over de USA (Amy Gale is New Yorkse; zij...don't know, you don't know' zegt Amy Gale op een bepaald moment...Op een ander moment roept zij met gespeelde afschuw uit: 'Is this modern dance

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Maar wie de geschiedenis van De Witte Kraai volgt weet dat Bogaerts het stuk zo zal trachten om te vormen dat de voorstelling precies zegt wat Bogaerts te vertellen heeft...Een meisje dat probeert haar eigen leven te leiden tegen de dwingende eisen van familie en minnaar in. Zij is het die Romeo aanzet tot trouwen...Zij trekt in de voorstelling, letterlijk, de broek aan

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
een radiointerview met Pol Arias zegt hij hierover het volgende: "Er wordt ontzettend veel gekocht en verkocht in dit stuk...Uit het stuk", zegt hij, "komt een vrij somber wereldbeeld te voorschijn...Het is toch wel erg beduidend dat de enige scène die echt naar de keel grijpt, deze is waar niemand (en dan vooral de vrouw niet) een woord zegt... Dat alles levert een produktie op die bijna

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Als ik probeer haar op interpretaties vast te pinnen, knipoogt ze en zegt: Tk weet het niet zo precies...Maak eens een rij' zegt Pina en we proberen het...testen het uit en vragen bekende en onbekende personen wat zij met het begrip Kontakthof associëren

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Je zegt niet alles, zegt niet wat hij durft...Leonore Wat je mij zegt, mijn vriend, versta ik niet zoals je het zegt...Vergeef haar helemaal Alleen, verberg niet Ook zij, ook zij, ook zij Ook zij, ook zij, ook zij, ook zij

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Dit colloquium is ontstaan uit een tweevoudige bekommernis: 1) de mensen van het Belgische Centrum van het ITI hadden het onbehaaglijke gevoel dat zij in een besloten kringetje aan het werken waren en...Bij de Franstaligen is, dank zij een intensieve campagne en door het uitspelen van een tegenstelling tussen de Franstalige Brusselaars en de Walen, een emulatie ontstaan waardoor een aantal...Bovendien houdt zij waarschijnlijk verband met de onverschilligheid van de Vlaamse theaterwereld voor wat in het buitenland aan de hand is en het gebrek aan belangstelling voor internationale

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Op het proces bekent Vitellia dat zij de aanstookster is, wat opnieuw als een slag aankomt bij Titus, die besloten had met Vitellia te huwen...Als hij zegt dat voor hem operaregie er moet in bestaan de muziek zichtbaar te maken, dan is hij daar volledig in geslaagd...Onverzoende contrasten, talloze spanningen Het vorige voorbeeld leidt ons opnieuw naar het essentiële punt van de voorstelling: Herrmann zorgt voor constant boeiende theatrale actie dank zij

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Alleen zij spreken de waarheid, die lijden als zij spreken". Daarom doet het echt pijn als Jason aan het haar van het dienstmeisje trekt...Zij hebben niets geleerd uit de nefaste gevolgen van het theaterdecreet (goed, goed, het is een sociaal decreet...vrijstelling van stempelcontrole konden zij hier in het raam van de v.z.w

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
bezitten, terecht, zij het soms wat ongenuanceerd, afgeschreven voorbeeld: De Witte Kraai in Romeo en Juliette en Van een geestrijk ridder - in eerstgenoemd geval met meer recht afgeschreven dan in het tweede...ondoorgrondelijkheid van de fysica - bij het doorprikken zelfs geen knal geeft, zelfs geen scheet laat, zelfs nauwelijks, en dan nog binnensmonds, floep zegt (voorbeeld : Arca met Clavigo). "Leute met Goethe": de

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
De centra van het ITI in het buitenland worden er eventueel over ingelicht, maar voor de organisatie ervan kunnen zij niet zoveel doen...De meeste ITI-centra beperken zich ertoe, zegt Engelander, iemand wegwijs te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Schuld van de regisseurs, zegt hij, die zijn teksten altijd presenteren alsof ze begrepen moeten worden...Wenn man aber bla-bla spielt, ist es gar nicht mehr schwierig". Wat er ook van zij, er is een vernieuwde belangstelling waar te nemen: de filologen buigen zich diep over zijn teksten, wat jaarlijks...Men zegt, geconcretiseerd op het toneel verschuift en verslapt meestal de spanning

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Father," zegt ze, "doe iets voor mijn kind want het heeft maar een paar weken meer te leven...De Herkuls wilden zij de wereld van de dokken beschrijven en mijn familie komt uit de dokken...Zij depersonifeert zich daar helemaal en schept iets helemaal nieuws

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
wereld is. Clavigo uit zijn spijt over de breuk met zijn verloofde Marie Beaumarchais, maar Carlos zegt dat hij gelijk had en zich veel beter op zijn carrière zou concentreren...De ernst waarmee zij acteert ondermijnt echter het karikaturale van haar personage...Zij is een karikatuur van een karikatuur, en dat is ergerlijk

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Zij spelen een kat-en-muis-spel, simuleren pathos en illustreren dit overvloedig in hun spel...Wat Leonore komt vertellen is vrij irrelevant, het is niet meer dan het aan Tasso blijk geven van haar onbegrip, zodat zij dramatisch haar taak heeft volbracht en verder eigenlijk geen rol hoeft te...Het is trouwens dank zij de verschuivingen in het communicatieproces dat theatermaken überhaupt zinvol blijft

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De twee markiezen, Acaste en Clitandre, oudere aanbidders van Célimène, hebben eenzelfde kostuum, maar in plaats van witte dragen zij respectievelijk helblauwe en gele kousen...De manier waarop de bloemen gedragen worden zegt iets over karakter en gemoedsgesteldheid van het personage in kwestie...Wolfgang Wiens, dramaturg voor deze vier voorstellingen, zegt in een interview met H. Rischbieter (Theater Heute, Jahrbuch 1981, p. 118): "Es gibt nicht vorher einen Oberbegriff über die Inszenierung

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hun verhouding staat centraal in deze produktie, de waarheid speelt zich in kikkerperspectief af onder haar kleed (de blauwe ruimte). In deze lectuur is het logisch dat zij ook de herder speelt die...Het luchtje wordt echt stinkend als blijkt hoeveel geld daarmee gemoeid is: men zegt drie miljoen en meer...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
omdat zij ontzettend artificieel praten en bewegen...Zij hebben geen voeling met deze begrippen, die ze door hun on-menselijkheid al lang gepasseerd zijn...Het is niet de bedoeling dat het publiek die kennis perfect kan rationaliseren, want het theater is niet 1+1 = 2. Maar je moet er wel oog voor hebben, want als je alleen zegt dat je de voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Men zegt wel eens, in Polen hebben ze niets anders, daarom werken ze zich uit de naad, en dat het Poolse volk kan lijden, want die acteurs lijden op een ongelooflijke manier...Ik wil het niet verklaren want ik heb niet meer dan dat vermoeden, maar zij verklaren alles, weten voor alles een analyse te bedenken...Ik ga nu op zoek naar een manier van theater maken waarbij ik, zij het tien of vijftien jaar later, weer aansluit bij het uitgangspunt waarmee ik in het theater ben gestapt

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
zegt ontroerd tot P.G...Een hoogzwangere kaartjesdame zegt met onverschillige regelmaat: "Dank U wel...De Oscar voor De Blikken Trommel zegt veel over het Duitsland van vandaag


Toon volgende resultaten