Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


650 document(en) met "ZIET" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het script ziet er leuk uit bij een vluchtige blik...Het wordt duidelijk hoe hij de motor achter de hele affaire, is. De naaste medewerkers, de mensen die je nooit op de scène ziet, helpen hem zoveel ze kunnen maar hij is de enige die alles kan overzien

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Jean-Michel Déprats (in Théâtre Public 46-47) ziet in Mnouchkines Richard II, Stuart Seides Le Songe d'une Nuit d'Eté en Jean-Pierre Vincents Peines d'Amour Perdues ook een terugkeer naar teksttheater...het donker ziet het misschien vreemde gedaantes en schaduwen zoals Richard de geesten van zijn slachtoffers ; op de witte wanden kan het zijn beeld van het stuk projecteren

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Het 'beeld' bij Pina Bausch is steeds meer dan dat wat men ziet

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Werd ze in de behoudsgezinde ballet wereld ooit nog geprezen, vanaf nu wordt ze genegeerd, in tegenstelling tot de theaterwereld die in haar een belangrijke vernieuwer ziet

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Leonore Als hij het ziet zoals wij, geeft hij toe...Je ziet hoe ongeschikt ik op dit ogenblik ben om met mijn heer te spreken...Alfons Als iets onverwachts gebeurt, Als onze blik Iets monsterachtigs ziet, Staat onze geest Stil voor een tijd

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Wanneer men soms bezwaren kan hebben tegen de lichamen van operazangers die elke lijfelijke overtuigingskracht onmogelijk maken, dan ziet men bij Herrmann hoe men dat aspect volledig dramatisch kan...Het vage licht zal al de andere personages aantrekken, alsof in die absolute leegte enige bescherming te vinden is. Op de achtergrond ziet men de vlammen: het zijn rode linten die door een windmachine...Het wit van de wanden laat toe dat men alle details van figuren en objecten met , een grote precisie ziet

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Schaubühne West-Berlijn Hamlet Bruno Ganz, Edith Clever, Jutta Lampe, Minetti: zo ziet er de affiche uit van Hamlet, opgevoerd door de Berlijnse Schaubühne...Delcampe ziet "een aantal gekwalificeerde mensen op de markt, die gepassioneerd worden door het theater en die bezig zijn de geïnstalleerde generaties een duwtje te geven", en ook de angst voor...Ik kan niet zoveel doen met een analyse van het sociaal engagement van het NTG (Alex Mallems) wanneer men - de realiteit bekijkend - ziet, dat dit engagement - zo het er al geweest is - over zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Je ziet hoe moeizaam dat beweegt, omdat iedereen iedereen te vriend moet houden, anders klapt de boel uit elkaar

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Maar alle karakteristieken vullen elkaar aan en leveren een artistiek bezig-zijn op dat in zijn eigen produkten toont dat het met een zekere wanhoop een cultureel systeem failliet ziet gaan

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
En hij heeft me beschreven hoe u eruit ziet, als u hem bent...Ziet de parasiet die het brood van de hongerigen opvreet...Links van de straat een barak, ze ziet er verlaten uit, de vensters zwarte gaten met stukken glas

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Zijn huidige status van marginaal kunstenaar ziet Brulin met wijze maar niet onkritische berusting...Hoe ziet dat ideaal theater eruit...Het is om te huilen als je ziet hoe mensen repeteren, met hun kop en gedachten elders

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tasso had de bedoelingen van de hertog reeds door in de kamer-monoloog, hier ziet hij dit vermoeden bevestigd, opnieuw

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Wat er ook van zij, naar het einde toe verdwijnt hij wel degelijk in zijn eigen schepping, ziet hij zichzelf in de rol van kruisvaarder Rinaldo en de prinses als de tovenares Armida, die hem belaagt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
nooit zullen worden). Het effect is navenant: men ziet eindelijk terug persoonlijkheden op de scène terwijl de identificatie-valkuil vermeden wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het wordt pas goed onduidelijk omdat je de tegenstelling gaat voelen tussen watje ziet en wat 'bedoeld' wordt...Het plan wordt gedeeltelijk geïnspireerd door het programma waaraan men werkt, en door de ontmoeting met een jonge Chileense regisseur, Carlos Medina, waarvan men de examenvoorstelling ziet in het...Men is echter niet verder gekomen dan het vinden van occasionele oplossingen en het creëren van een algemene legersfeer, zij het dan niet van één bepaald leger (je ziet duidelijk Belgische, Duitse

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het ogenschijnlijk gesmeerd lopende gezelschap, waarover directeur Demedts bij het begin van het seizoen nog beweerde: 'Never change a winning team', ziet Leah Thys en Arnold Willems verdwijnen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Als je voor de eerste keer dat zwarte schilderij ziet, stel jij je dan geen vragen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Fabre ziet in deze factoren van Duchamps kunst en leven de verschillende dualiteiten waarmee de creatieve kunstenaar te kampen heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik zie daarin een verband met het beeldend theater, dat je sterkte is. De toeschouwer ziet verbanden die rationeel niet zo direct verwoord kunnen worden

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Want het ziet ernaar uit dat Hesitate and Demonstrate met dit stuk een achterhoedegevecht levert met het medium film


Toon volgende resultaten