Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


293 document(en) met "ZO 12" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Er was zo'n concurrentiegeest dat men dacht: welke kansen gaan me in die twee maanden allemaal ontglippen...De A-gezelschappen blijven zo stabiel...Ik zou zelf ook in zo'n produktie moeten kunnen spelen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Meistraat 12, 03/23197.50) Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium De officiële geschiedschrijving (M.-Th...Onlangs verhoogde het Mortselse gemeentebestuur de zaalhuurprijzen zo drastisch voor niet-Mortselse verenigingen, dat de enige geschikte theaterruimte ten zuiden van Antwerpen, geen belangrijke...De overstap sinds 1980 naar een neo-realistisch toneel voor volwassenen wil niet zo goed lukken

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven...Bert Verminnen was zelf zo: een voorloper en een buitenstaander die niet kon gedijen in de Vlaamse theaterwereld...016/23 12 64 In dit nummer ook nog Twintig jaar BKT, pag

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Impliciet leerden we zo mekaars scherpe en zachtaardige kanten kennen...de workshop groeide zo langzaam een geheel van concepten en beelden

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
het Theater des Westens staat de musical op het programma en krijgt daarvoor bijna 12 miljoen subsidies...De Freien Gruppen zijn samen goed voor zo'n 2,5 miljoen DM...Zo kunnen produkties die wel interessant zijn wegvallen en is er uiteraard gevaar tot compromissen

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
12 Jules Verne Franz Marijnen blijft verrassen...Niet zo in Turnhout, waar de geplande voorstellingenreeks van het Jules Verne project ei zo na in rook opging...Het Berlijn dat ook al zo vaak te gast was in de Muntschouwburg

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Met hen kwam een sterk eigenaardig realistisch element in het Westerse theater," zo omschrijft Günther Rühle de lichting van de overkant (2). Geschoold aan het vocabulaire van Brecht, valt de...Zo kon de Belgische toeschouwer reeds kennismaken met de gescheurde, uit de voegen getrokken wereld van Achim Freyer (3) en de tuimelende, doorklievende decorvlak-ken van Jürgen Gosch (en voor wie het...Een herneming staat in ons premièrebelust theatersysteem wel niet zo voornaam als een première, maar pas in de tegenspraak van ensceneringen komt een hedendaags stuk tot leven, krijgt de rijkdom van

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De beelden komen ons vandaag zo simplistisch direct, zo ééndimensionaal over dat ze vlug vervelen...Wat zou nu zo'n regisseur als Noelte aantrekken in zo'n naïeve volkse opera als Die Verkaufte Braut, de Tsjechische Nationaal-opera...Het is Jan Fabre's grote kracht dat hij juist "die dingen" toont waar P. Teugels zo tegen gekant is. Is het niet mooi dat jonge mensen zo door de scène gepassionneerd zijn dat ze er "blauwe plekken

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
En zo probeerde ieder het op zijn manier...Bovendien kwam De Gruyter uit Gent en waren de Antwerpenaren niet zo 'geporteerd' voor een Gentenaar...De acteur Edward Gorté had een café tegenover de schouwburg -- vroeger ging het vaak zo: acteren was een nevenbaantje, ondertussen stond de vrouw achter de tapkast -- en na de voorstelling vertelde

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
verlaten slechts de zoete salonmelodie jankt beschaamd over mijn lijden zo bitter zo goedkoop is mijn gedicht maar mij raakt het toch nog het diep in mezelf ween ik van smart maar...mijn ogen zijn droog zonder en zo kent niemand mijn wenend slechts de zoete salonmelodie... dat is een treurige rondedans een kindheid die niet eindigen uil ik weet het...Daniel Paul springt op). Flechsig (tot Daniel Paul) ja schaamt U zich niet een klein beetje tegenover Uw waarde echtgenote 12

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Zo kwam ik bij de Beursschouwburg terecht, die toen fungeerde als animatiecentrum om mee te werken aan projecten zoals de opening van de Brusselse metro, de Boekenbeurs in het Centraal Station, de...Zo worden toekomstmogelijkheden afgesloten, dat is de grootste beperking van zo een festival...Zo is het programma samengeseld met bronnen van verschillende aard, de performance art, de film, de dans, het theater, zij maken allen 'scèneprodukten'. Dat is het gegeven van dit festival

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Zo gaat hij nu door een plexi-glas-periode...Eerst wilde ik een doek van 12 meter hoog...Ik wil over alle mogelijke apparaten beschikken omdat licht zo belangrijk is. De belichter moet echt kunnen maken waar hij aan denkt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dat gebeurt, zo wil het mediacliché het, dankzij de uiterste discipline en hardwerkende uniformiteit van de Japanse arbeidersklasse...Zeker, het slagwerk van de muzikanten was vervoerend, de kostumering adembenemend schoon, de enscenering biezonder gevarieerd, maar het leek allemaal zo gladjes, zo op export afgestemd (zelfs de...Zo is de opvoering een groot, vrolijk feest geworden, waarbij Sachs' uitspraak zo ongemerkt mogelijk voorbijgaat

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Het ijs trok Sam zo aan dat hij meteen gebruik maakte van zijn pas verworven mobiliteit en wegkroop van zijn bewusteloze moeder naar het raam...There's a peculiar bro-ken-down quality about his body in general, as though he's aged long before his time" (Dramatists Play Service, p. 8). Daartegenover moest Luc De Smet de "gentleman cal-ler," zo...Rudi Van Vlaenderen brengt die monoloog zonder de kunstmatigheid en plankenkoorts die monologen zo gemakkelijk verraden en verknoeien

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
met het rudimentaire waarmede men tevreden moest zijn [...]" (Tooneelstudio 9.3.29). Maar hierover zo dadelijk uitvoeriger...De geringe financiële draagkracht van de eventuele initiatiefnemers hoeft voorlopig geen obstakel te zijn: zo heel veel valt er op dit vlak in Vlaanderen niet te lauweren...Shaw daarentegen sloeg nooit aan; Lessings Emilia Galotti beleeft uitgerekend 12 voorstellingen op een totaal van meer dan 700 ('20- '24); Goethe (Iphige-neia) slechts 3; Hooft (Warenar) 15; Sofokles

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Op het moment waarop het gebouw geconcipieerd werd, viel het publiek van KNS trouwens samen met hét theaterpubliek van de stad, omdat er zo goed als geen andere theaterstructuren bestonden...Antwerpen is het bijna net zo: er is enerzijds een zaal en anderzijds een gezelschap maar die twee zijn nergens op elkaar afgestemd...Etcetera 12) gezien worden als de confrontatie tussen diverse opvattingen over repertoiretheater vandaag

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vandaag, zowat 4 maanden later (dat is 1/3 van een jaar, 1/12 van een volledige ambtstermijn) weten we nog steeds niet erg veel over wat deze minister aan visies wil verdedigen en wat hij daarvan...De minister gaat echter niet tot het einde van het verhaal, dat ons vertelt hoe diezelfde Mozart, componist van zo geniale en nog steeds zo populaire muziek, bepaald niet in florissante omstandigheden...Hoe komt dat zo

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
Nederland: Uitgeverij Den Gulden Engel NMB Bank: 68.33,12,014 Postbus 110 -4700 AC Roosendaal met vermelding ETCETERA Losse nummers kosten 190 fr...12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...Zo vind je in de Kroniek seizoenopeners naast recente premières, de Knee-Plays van Bob Wilson (1985) naast het Romeinse deel V van de Civil Wars (april '86). Oscar De Gruyter is inmiddels 101 jaar

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Als het allemaal niet zo triest en revolterend was, zouden we de avond kunnen samenvatten als "en wat hebben we goed gelachen". De enkele goede en juiste opmerkingen verdwenen tussen algemeenheden en...Nu de kwaadheid om zoveel politieke onkunde en machteloosheid wat is weggeëbd, willen we deze avond liefst zo vlug mogelijk vergeten...12 produkten drie eeuwen geleden) volgt die van de ambachtelijke theatersector slechts schoorvoetend en leidt dit tot een onvermijdelijk opdrijven van de kosten van het produkt: "la fatalité des coûts

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra ETCETERA Driemaandelijks, jaargang 4, nummer 14, juli 1986 IN DIT NUMMER Kritiek "Ik...heb altijd zo'n idee dat ik niet zo heel veel zinnigs over toneelkritiek weet te zeggen...René Verheezen is er zo eentje


Toon volgende resultaten