Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "Zalen Het Kaaitheater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...diverse zalen --waarin zich het gebrek aan geschikte theaterruimte in het Antwerpse schrijnend openbaarde-- werden buitenlandse groepen (o.a...Zalen: Het Appeltje, Lange Nieuw straat 81; Het Klokhuis, Parochiaanstraat 5, 03/233.53.16) Marc Vanrunxt Bij gebrek aan dans-avant-garde in Vlaanderen, toch een 'Nieuwe danser': Vanrunxt

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
KAAITHEATER 85 * vijfde editie van het theater- en dansfestival, in de Beursschouwburg en andere zalen; organ...af, tweewekelijks op dinsdag, in het auditorium van het Hoger St Lukas Instituut; i.s.m...Stijn bouwen een feestje voor Jasmijn THEATER STEKELBEES, Maandag is het dinsdag SPEELTHEATER (B), De Boot SPEELTHEATER (B), Dolle-domme-dametjes SPEELTHEATER (NL), Een

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Het Kaaitheater is echter niet het enige project waarin de Greef zich heeft vastgebeten: hij is de oprichter van de artiestenvereniging Schaamte, nam het initiatief tot dit eigenste theatermagazine en...Dat gebeurt, inderdaad, omdat je inkomsten verwerft van de overheid om het festival van 85 voor te bereiden, maar daarmee hypothekeer je het budget van Kaaitheater 85...Het is het vijfde maar ook het laatste Kaaitheater ? "Als het van mij afhangt: ja

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
die zich beperken tot de recente dramaturgie (Müllheim) of tot een bepaald thema (Holland Festival) of genre (Nancy). Het Kaaitheater beperkt zich niet (maar wordt beperkt). In het Kaaitheater kunnen...Plons Het doen springen van consumptiegewoontes, de invitatie van modelprodukties, het opvissen van de kunst uit zijn marginale positie, hoe verhoudt zich dat tot het Kaaitheater jg...Deze editie van het Kaaitheater leert dat theaterfestivals blijkbaar steeds moeilijker te organiseren zijn

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
ISSN 0771-4807 11 7440 007 2, I N ETCETERA Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 DIT NUMMER Kaaitheater 85 is het laatste festival volgens de oude...Iemand van buiten, met nieuwe ideeën zou eens hard aan het gezelschap moeten schudden om het wakker te maken uit zijn incestueuze slaap...plaats van te pingelen aan de budgetten en het opheffen van kleinere gezelschappen (Brialmont, Tentakel, EWT, zelfs het NVT, het enige theater waar Vlaamse auteurs nog een kans kregen), zou het

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Het beantwoorden aan de administratieve voorwaarden van het decreet slorpte zoveel van hun energie op dat hun artistieke ontwikkeling in het gedrang kwam...Dit aanbod kennen en eraan beantwoorden veronderstelt het ontwikkelen van een visie op het geheel van het theaterleven...Het theaterbeleid bevrijden van alle beperkende reglementeringen -beroepskaarten inbegrepen - vergroot uiteraard het gewicht van het waardeoordeel van de RAT

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
alle talen, terwijl Hugo de Greef (Kaaitheater, Schaamte) zijn radicale visie op een theaterbeleid (met inbegrip van de afschaffing van het theaterdecreet) publiceerde in Ons Erfdeel (jg-29, nr.2, maart...dat de kunstsector in Amsterdam in het jaar 1983 goed was voor een omzet van 1 miljard gulden en op het vlak van de tewerkstelling mee tot de grootste sectoren behoort...Baumol stipt aan: inkorten van de repetitietijden, minder beroep doen op eersterangsartiesten, minder decors, kleinere bezettingen, inkrimpen van het repertoire, gebruik van grotere zalen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het Theater der Welt is een Duitse versie van het internationale Theater der Nationen: het wordt ook georganiseerd door het ITI (Internationaal Theaterinstituut), m.n...Het is dan ook de vraag waarom deze produktie in het kader van een theatervernieuwend festival als het Kaaitheater uitgenodigd wordt, tenzij men een voorbeeld wil stellen aan onze...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het gruwelijke schuilt niet in het mysterieuze of bovennatuurlijke, maar in het banale en het platte: achter het Ensor-masker verbergt zich het doodshoofd...Om het seizoen 1987 - 1988 op min of meer feestelijke wijze te openen, organiseerde het Kaaitheater begin november een "dansconcert" met Rosas, twee pianisten en het Mondriaan-strijkkwartet...Ik noem het God, maar je kan het evengoed het Hogere, het Betere noemen, het transcendeert ons, doet ons boven onszelf uitstijgen

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Het is echt de kwaliteit van het Stuc: het directe contact tussen artiest en publiek...Het is juist dat het minder manifest nodig is omdat organisatoren als deSingel, Kaaitheater, De Munt in bepaald opzicht, Vooruit, Stuc, Nieuwpoorttheater en Limelight die verantwoordelijkheid nu...Voor de nieuwe kunsten is het belangrijk dat publiek te ontmoeten, ook al noem jij het 'bereidwillig' en 'welwillend'. Het enige nadeel van Leuven is het gebrek aan een goede zaal waar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Guy Joosten liep school in Hasselt, deed mee aan het schooltoneel en aan het Victor de Ruytertornooi dat voor het eerst georganiseerd werd...En ik gebruik die partituur om een eigen vertelling te maken, zeker niet vanuit de pretentie om het beter te doen dan het materiaal dat voorhanden is. Het gaat hem toch niet om de klakkeloze...Acteursregie Wanneer je de evolutie van het theater in Vlaanderen bekijkt het laatste decennium, valt op dat de vernieuwing vooral op het acteervlak ligt

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Het PSK stelt zijn zalen ter beschikking van de Rideaux de Bruxelles die er haar thuishaven heeft, en de vereniging Het Paleis, die er receptieve theatervoorstellingen organiseert...Het toekomstig plan voorziet in de vernieuwing van het dak met een over het gans het oppervlak geplaatst werkrooster op een hoogte van 7,50 meter...De plaats waar in 1977 nog een tent gestaan heeft voor de viering van het honderdjarig bestaan van de KVS, en waar het Kaaitheater zijn eerste festival hield, is nu in een dode zone herschapen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Enerzijds garandeert dit volle zalen, maar anderzijds impliceert het ook een grote artistieke uitdaging, want die Cour d'Honneur, 'lieu sacré' van het Franse theater, vormt een danig sterke theatrale...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het...Het gebeuren In Brussel is er een fusie op til tussen het Brussels Kamertoneel en het Kaaitheater

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Via het Kaaitheater en de Beursschouwburg groeide tenslotte de band met Brussel, wat zich vertaalde in een indringende aanwezigheid op de twee Bruzzle-festivals...De teksten zijn gesteld in het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans, het Italiaans en in een erbarmelijk Nederlands, het eerste nummer verschijnt in maart 1990 en zou, m.b.t...vinden is. G. Beelitz (directeur van het Bayeri-sche Staatsschauspiel) zag in het Duitse theater teveel geld, teveel mensen, te grote zalen

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Hun doeken kunnen slechts daar ontstaan, buiten het rumoer en de mist van de grote zalen...Gezien in het Kaaitheater te Brussel op 18 december en in 't Stuc te Leuven op 9 februari 1991...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Zo is ook het receptieve luik bij het Kaaitheater veeleer beperkt tot het tonen van eigen produkties...de oorspronkelijkheid van artistieke keuzes, de dramaturgie, de culturele uitstraling in Vlaanderen en/of internationaal, het genre van het gebrachte repertorium, het vernieuwend karakter, het...Indien het decreet vóór 30 juni 1991 in het Belgisch Staatsblad verschijnt zal het het in werking treden vanaf het seizoen 1991-1992

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het hele toneelstuk wordt opgevat als een spel vol strategieën : de scène is door een brede boord langs vier zijden omrand - een arena voor het liefdesspel ? Achter het kader ligt een gesloten ruimte...Het grote verschil is dat in Dezoteux' voorstelling de droom en het sprookje worden opgeroepen door het decor en bij Decleir door de poëzie van de taal zelf, zoals in Shakespeares tijd...Waar moet ik dan de reden zoe- ken voor het feit dat Van Hove mij nooit het gevoel kan geven dat mijn universum - dankzij het theater - weer korte tijd perfect in mekaar zit ? Noem het de kick van een

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
De voorstelling is geconcipieerd op onze scène, met in het achterhoofd een aantal Europese zalen waar de produktie later zou kunnen gespeeld worden...Waarschijnlijk brengt het Kaaitheater zijn Orfeo uit, deSingel en Antwerpen 93 coproduceren...Het is een uitdaging en ik wil er alles voor doen om het te realiseren, maar eigenlijk is het een verantwoordelijkheid van de operahuizen

Nr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
Het Kaaitheater, het Théâtre National en De Munt hebben de bedoeling afspraken te maken om een aantal hedendaagse opera's in een programma samen te brengen...Te koop in het Kaaitheater en bij de boekhandel...Een uitgave van: Kaaitheater (Brussel) en Theater am Turm (Frankfurt). NOVELL Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor

Nr. 47, December 1994 • (advertentie)
en uit de groep die live musiceerde bij Van-dekeybus' Le poids de la Main [1990]. Ictus staat voor kwaliteit in het creëren van nieuw werk en in het 'herlezen' van het modern-klassieke repertoire...ijn: 02/201 59 59 Kaaitheater, Akenkaai 2, 1210 Brussel Zalen: -Lunatheater, Sainctelettesquare 20,1210 Brussel -Studio's, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83,1000 Brussel...Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door faet Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor de kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van liet Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie


Toon volgende resultaten