Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Zang en Acteren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
volkscultuur (in dans, zang, gitaarmuziek, in de verwijzing ook naar het stierenspel in de arena) ; de allesoverheersende aanwezigheid van de katholieke kerk (in de processiemuziek en vooral in de enorme kerkluchter...die een groot deel van de scène overspant en tegelijkertijd huis en gevangenis, bedreiging en veiligheid symboliseert) ; en de wereld van de arbeid en zijn gevaren, dit keer in de vorm van een...Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid, maar dat boek is ondertussen al een jaar oud en beschreef voornamelijk voorstellingen en fenomenen waargenomen in '80 en '81 en het

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De Gruyter als Starkadd (Vlaamse Vereniging voor Toneel en Voordrachtkunst, 1909) Starkadd (KNS, 1925) Maat en soberheid in gebaar, dictie en decor legden...Hij zag in het werk twee retorische formaties naast mekaar aan het werk: de apollinische overtuigingskracht van "den fijnen kunstvollen goudsmid-hoveling Sae-mund" en de wilde dyonische zang van de...Gilis en Dehert laten het Starkadd-heldperspectief los en zetten boven zijn gevleugelde bewoording een vreemd taalgedrag en onaangepast handelen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
muziek, zang en dans over de oorlog 1914-1918, waaraan zo'n 70 amateurs uit Kemmel en omstreken deelnamen...verheerlijkte androgynie), tussen dag- en nachtzijde van dingen en mensen (zie de coni-unetio, in het stuk tussen de Atheense werkelijkheid en de wereld van het woud; Atheners en elfen, Oberon en Theseus, Hippolyta...godsnaam waarom moeten jonge meisjes en jongens altijd in hun nakie staan en zich te pletter werken (dit is geen acteren meer) tot ze er bijna bij neervallen ? Die jonge mensen stonden vol

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
dit artikel laat Coppens Jack Garfein en een aantal Labstudenten aan het woord over studeren en acteren in New York, anno 1985...Na zijn echtscheiding van Caroll Baker, eind jaren zeventig, keert hij terug naar New York en richt hij aan de westkant van de 42ste straat twee theaters op, het Harold Clurman Theatre en het Samuel...Acteren en regisseren is zo'n complexe aangelegenheid dat het inderdaad jaren duurt voor je die hele techniek in jezelf hebt opgenomen zodat het je geen moeite meer kost om op gelijk welk moment op te

Nr. 14, Juli 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Hoog halen ze uit, tot tegen het plafond, Baker en Schwarzkopf en Fassbaender en Fitzgerald en Holiday en ik... ga mee, omhoog...Vinden songs en aria's op de Bühne ook geen extra reliëf in sprekende mimiek, een kokette split, een zwoegend decolleté of... goed acteren...Mensen en vee wacht pas morgen weer, ondraaglijk en vroeg, de dag

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de muzikale compositie, een neerslag van reizen door Spanje en Zuid-Amerika, kregen de blazers de bovenhand en zweemden de ritmesecties af en toe naar tango en salsa...Want hoe meedogenloos, wreed, sardonisch en vernederend de nacht ook verloopt, en hoe kwaadaardig ieders zwakheden ook geëtaleerd worden, de oude pastoor en zijn onderpastoor zijn (zoals Martha en...De oude pastoor werd door Wieme op een ontroerende en subtiele wijze vertolkt: tegelijkertijd bekrompen en genereus, genadeloos en liefdevol, waanzinnig en scherpzinnig, ... alle gezichten van de oude

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Ik ben vooral met muziek en zang bezig...Deze zeer jonge solist van het Nationaal Orkest van België (hoorn), die ook optrad in Reeds gewond en dE demonstratie, is nu enkel bij het voorbereidende stadium van het werk betrokken, en dan nog los...Het zal een produktie worden die zich situeert tussen écht-zijn en heel erg 'acteren'. Dat laatste was bij Incident b.v

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat de combinatie van vastbenoemde en gastdocenten, van gelande en geplande medewerkers, van verplichte en vrije vakken ook een degelijke opleiding zou waarborgen, hangt dus meer van het toeval af dan...dan") en Luc Philips ("Acteren kun je niet leren"). Jef Demedts: "Een opleiding is daarom niet overbodig...proberen met de praktijkleraars, Chris Boni, Jean-Pierre de Decker, Achiel Van Malderen en ikzelf, binnen het korte tijdsbestek de leerlingen duidelijk te maken wat acteren in de breedste betekenis

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
sonenregie, maar wat Orfeo en Euridice in hun groot duet te doen kregen, was zwak, conventioneel opera-acteren...theaterlandschap in Vlaanderen sterk uitgezet en worden allerlei grenzen overhoop gegooid: tussen professioneel en amateur, tussen auteur en bewerker, tussen dans en theater, enz...Ze schetst kort, krachtig en helder het verloop van de geschiedenis: van Mickery en van haar context, van de avant-garde en het establishment, van de klare lijn naar de complexe verwarring

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Pierre Romans compileerde, herschreef en bewerkte Tsjechov-fragmenten uit De Meeuw, De Kersentuin en de novelle Het Duel; Koltès en Emilfork schreven nieuw werk...Hij is enorm veeleis-dend tegenover zijn acteurs die elke dag zo'n 10 uur werken (stem- en lichaamstraining, repetities, een ultieme repetitie vóór elke voorstelling en ten slotte de voorstelling zelf...De Trojaanse Vrouwen is namelijk een multidisciplinair project waarbinnen choreografie en lichaamsbeheersing, zang en stembeheersing, het aanleren van de Oudgriekse teksten en tenslotte ook nog het

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
weglaten van het tweede gedeelte van de vraag is geen antwoord en leidt tot een realisme, in het acteren en in de enscenering, dat zijn kwaliteiten heeft maar dat een doel op zich wordt (een illusie van...Henry Cow,Artbears en gast bij talloze anderen); Arto Lindsay stond in voor zang en gitaar (gekend van o.m...Theater dat vormgeeft aan zoiets raadselachtigs als menselijk gedrag, daarin verheldering aanbrengt en tevens raadselachtigheid kat bestaan, wekt verwondering en eist aandacht Geen dwingende en

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Tijdens de zang valt het achtergronddoek naar beneden en wordt een hemelsblauwe wand zichtbaar...Bogaerts heeft, denk ik, die leegte proberen te suggereren in de botsing tussen de stijlen : tussen het groteske en het tragische, tussen de vondst en het pijnlijke, tussen het komische en het...Discordia is, denk ik, al jarenlang bezig met een theatraal onderzoek naar acteren voorbij het 'zelfmedelijden' van de acteur, naar een verhouding tussen scène en publiek waarbij het publiek zelf de

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
van Bert-holt Brecht, met de muziek van Kurt Weill, Paul Dessau en Hans Eisler, heb ik mij veel met zang en muziek bezig gehouden...Het acteren moet ten dienste staan van de eisen van de zang...Ziet U desondanks een verband ? Als Heiner Müller zich bezighoudt met de Duitse geschiedenis, en daarvoor aanknoopt bij Friedrich de Tweede, en bij Lessing, en op die manier de oorsprong van

Nr. 30, Juni 1990 • (advertentie)
voor U open: Modern, Jazz, Tapdans, Zang en Acteren...Volledige opleiding (32 uur per week). Kom auditioneren en informeren

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
natuurlijke gave voor muziek, zang, beweging en vooral spel...Haar acteren komt soms nogal geforceerd over en door haar veelal overdreven hevige aanvallen maakt ze haar personage vrij clichématig...Tête vue de dos (Cassiers, Maillard), Gertrud en James/Mister and Misses Martin (Bert Van Gorp en Carine Peeters) en muziek van Thierry De Mey en Quatuor Quartet

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Als zo'n raam dicht moet, moet het dicht en als dat om wat voor reden dan ook niet gaat, dan moet ik daar toch iets van voelen in dat lijf, in dat spel, in die adem, in die zang...Soms schuift daar zang onder, met heel diep opgehaalde keelklanken, helder en krachtig...Het 'statische' van de voorstelling staat dan ook niet voor een gebrek aan dynamiek, maar voor een geconcentreerd acteren waarin de innerlijke conflicten een beheerste en minimale uiterlijke vorm

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Dit 'verteltheater' en wat doet dat onrecht aan datgene wat er allemaal te zien is) bedient zich vooral van aanwezigheid van lichaam, stem en bewustzijn en staat pal tegenover en ver van het soort...Een spel dat minimaal blijft, zowel in de mi se en scène als in het acteren...Precies op de momenten dat de voorstelling kiest voor een te nadrukkelijke theatralisering, zowel in het acteren als in de mise en scène, verliest ze de spanning die ze voor zichzelf in den beginne

Nr. 34, Juni 1991 • Alex Mallems • Bob Wilsons The Black Rider
De dynamiek en het meeslepende ritme, het anarchistische ook, wat aan die cabaretachtige muziek gekoppeld zit, staat in contrast met de eerder statische en rationele theaterbeelden die Bob Wilson...De cabareteske sfeer die de muziek introduceert biedt die Thalia-acteurs ruimte om op een vrij expressionistische manier te acteren, wat door de zwart-wit maquillage met hier en daar een accentuerende...Bovendien staan hun zang-acteerprestaties op een bijzonder hoog niveau waardoor het medium musical op een artistiek geloofwaardige manier werkt en ver blijft van het artificiële Broadway-gedoe

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Ik spreek liever over het genre kameropera zoals dat historisch bekend is in de barok en het classicisme, wat minder in de romantiek; maar zeker ook, en vooral, in de 20e eeuw...Er is eerst Hin und Zurück van Hindemith zelf, een belangrijke miniatuuropera van 12 minuten, en verder werk van Darius Milhaud, de Songspiel- versie van Mahagony van Weill en Brecht en tot slot Ander...Die wisselwerking tussen acteren en zang is dus belangrijk

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
haar toespitsing op het acteren en op een grote Het Rad van de Geschiedenis (Discordia) - Foto Bert Nienhuis soberheid in de vormgeving doet de enscenering van Jan...Er werd gekozen voor zogenaamd realistisch-emotioneel acteren, en die stijl staat niet haaks op de abstractie van het decor, evenmin op de filmische beelden die in en rond het graanveld opgezet worden...Dry land divine and other stories bijvoorbeeld viel op door het verfrissende van het concept (een Amerikaanse loser die in de desperate woestijn zwerft wordt door het samenspel tussen zang, verhaal en


Toon volgende resultaten