Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Zijn Theatermacher"Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Der Theatermacher Der Theatermacher is een typisch Bernhard-stuk, een doordruk bijna van het voor enige jaren door de Mannen van den Dam gespeelde De Macht der Gewoonte...De grootheidswaanzin van Bruscon, zijn wanhoop, de bezetenheid waarmee hij zijn artistieke ambities najaagt, zijn machtswellust en zelfingenomenheid t.o.v...Veeleer irritant zijn Bernhards talloze semi-diepzinnigheden, zijn volkomen schadeloze beeldenstorm en zijn zo modische intellectualistische cynisme

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Handke, die zich in Frankrijk vestigde, probeert greep te krijgen op het leven van zijn moeder door het te zien als een bijzonder geval van wat vrouwenlevens kunnen zijn...Hij schreef dit verhaal in 1941 en het maakt deel uit van de roman Die Schuldlosen (1950), in het Frans Les irresponsables, die Broch op vraag van zijn uitgever samenstelde door een aantal van zijn...Als stamgast in Café Central in de Herrengasse, waar zijn wassen beeld nog altijd voor een "grosser Schwarzer" zit, noteerde hij het doen en laten van zijn stadsgenoten in fragmentaire teksten, een

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Zo kan Bernhard zijn "Theatermacher" laten zeggen: "Österreich / Austria / l'Autri-che / Es kommt mir vor / als gastierten wir / in einer Senkgrube / in der Eiterbeule Europas". Als je...De cirkel staat bij Ta-bori voor "de ideale, democratische communicatievorm" en zijn huis wil niet in de eerste plaats een thea-ter-produktiecentrum zijn, maar veeleer een trefpunt "voor mensen die...een bijwijlen licht groteske stijl leert de toeschouwer zijn hoogmoed kennen, zijn vooroordelen, zijn nervositeit en ongecontroleerde woedeaanvallen, zijn provincialisme dat hem vaak belet Schlomo

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
De Schrijver (Tom Jansen) viert, geobsedeerd door een voorgevoel van zijn naderende dood, zijn onlustgevoelens en cynisme bot op zijn vriendin (Charo Peinado). Hun ruzies en monologen worden...Zijn Theatermacher is dubbelzinnig en vol nuances...De acteurs zijn nat tot op de huid en de Theatermacher jammert, omhelst zijn dochter

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Hij speelt het hopeloze van een Heinrich von Kleist - artistieke tegenpool én beschermeling van Goethe - die zoekt naar conflicten die telkens weer moeten tonen dat zijn temperament en zijn idealisme...De andere spelers verbleken tegenover hem, ze haasten zich uit zijn buurt als hij weer rond-raast, ze verbergen zich achter stukjes van het Antonio-personage, ze lijken even gelukkig te zijn als de...Dat maakt dat deze Tasso, ondanks zijn nieuwsgierigheid, ondanks de aangename prikkelingen van de erotische en artistieke belangstelling voor zijn persoon, op de scène achterblijft als een diep

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Wie indertijd zijn kritieken las, kent zijn haat tegen het regietheater...Voor de Franstaligen die het Vlaams niet meester zijn, werd ondertiteling aangekondigd, hoewel hier nauwelijks sprake kan zijn van een Vlaams festival...Jo Dekmine (Joseph Dekmijn), iemand die prat ging op zijn West-Vlaamse origine, volgde de Vlaamse invloeden en nodigde tussen 1980 en 1982 tot driemaal toe Radeis uit in zijn Théâtre 140

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
De Theatermacher trekt van dorp tot dorp op zoek naar de plek waar men eindelijk zijn genialiteit zal erkennen...De acteurs zijn hier 'rapporteurs' geworden, schrijvers, journalisten, aandragers van berichten Op het einde van zijn leven geïnterviewd voor de televisie door Wim Kayzer, vertelt de joodse...zich mee zou nemen op die tocht: een stuk kool waarmee hij een beetje van zijn honger kon stillen of zijn dagboek

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Maar er zijn dingen waarmee je voorzichtig moet zijn, die iets bevatten wat door de tijd heen geconserveerd moet worden...Er wordt vandaag wel gezegd: er zijn zovéél gezelschappen en zovéél voorstellingen, maar uiteindelijk gaat het om kleine groepen; eigenlijk zijn er niet zo héél véél toneelspelers...Duitsland, nog niet zo lang geleden – dat Duitsland waar wij altijd zo negatief tegen aankijken, zeker wat zijn theatersituatie betreft – kwam Peter Stein op met zijn jongste toneelspeler op de avond