Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "Zou Teirlinck" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik had al vroeg verwacht dat ik een troep zou gaan leiden...Dat Engels de voertaal van mijn leven zou worden...Dat ik zou trouwen met een zwarte vrouw

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Greta Van Langendonck is 39 jaar, volgde Studio Nationaal Toneel (Herman Teirlinck), werkte één jaar free lance in NTG en KNS, acteerde daarna drie seizoenen in KVS en ging na een zenuwinzinking een...Ik dacht dat het met De Bron zou lukken, maar het is hier ook niet mogelijk...Guido Lauwaert kreeg een contract los voor het Holland Festival, Hugo Claus zou een stuk schrijven, Francois Beuckelaers zou het regisseren en De Bron zou de bezetting leveren

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Voor een oppervlakkig regisseur zou de verleiding groot geweest zijn om zich te houden aan het verhaaltje; dat biedt immers mogelijkheden tot enscenering genoeg...Het zou natuurlijk artistiek ongezond zijn om als teatermaker zonder meer toe te geven aan dit fenomeen, maar het is evengoed onjuist om het te miskennen of om het als onbelangrijk af te wijzen...die Hugo van nature vreemd zou zijn, maar die me van temeer belang lijkt in een situatie waarop juist deze plekken onder schot genomen worden en je tegenwoordig voorzichtig moet zijn met het talent wat je

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
die tijd had hij binnen de Studio nog geen tegenwerking: Teirlinck zweefde daar nog rond...Nu zou ik daar problemen mee hebben, vooral na zo tegengestelde ervaringen als b.v...Karel Vingerhoets Leonce in Leonce en Lena van G. Büchner was de eerste rol die ik met Walter speelde, op Studio H. Teirlinck

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
de algemene ontwikkeling en cultuur (Fons Goris). Deze prachtige structuur heeft Teirlinck niet overleefd : de administratie moest dat even rechttrekken, want de Studio hoorde administratief nergens...Het kon niet omdat er woorden in de tekst stonden als "het snot van God", en "het kruis van je muis". Toen konden zulke dingen niet: men vreesde dat men de ruiten van de KNS zou ingooien...Die twee, Kohout en Claus, zou ik graag samen brengen

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Komt er verandering in dat acteren ? "Ik zou het graag willen en ben me bewust dat ik moet veranderen...Er wordt niet voor een bepaalde lijn gekozen ? "Meer dan je op het eerste gezicht zou denken...Maar een poolvorming zou niets oplossen, theoretisch misschien betere rolverdelingen, ja, maar ik geloof voor alles in de noodzaak van een goede gezelschapsgeest

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
bracht de Studio Herman Teirlinck met succes zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubliceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, Amsterdam, P.N...Goris regisseerde in 1971 zijn 'anekdotische eenakter' De Tortel in Theater Arena te Gent en in 1972 produceerden ze een gezamenlijke tekst Inferno naar Dante, die door de Studio Herman Teirlinck werd...1975 in de (oude) Workshop, Navezstraat 10, Brussel). Met Bert Ghysels -- de hoofdrol in Nachtelijke Bezoekers en de Generaal in Bobok-- zou hij in 1977 (?) een workshop animeren aan de VUB waaruit

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...Vlemickveld 18, 03/233.86.11) HIDK - Studio Herman Teirlinck Ontstaan als Studio van het Nationaal Toneel in 1949, onder impuls van de toneelpedagogische...opvattingen van Herman Teirlinck, die er samen met Fred Engelen, Lea Daan en Willem Pée de toon aangaf

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Met een gedegen repertoire zou het Fakkel-teater zich helemaal belachelijk maken...Het peil van de theateropleiding in Vlaanderen is bedroevend laag, ondanks de spektakelpretenties die de Studio Herman Teirlinck zich aanmeet

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ze zou aan hele generaties van Vlaamse acteurs het lichamelijke bewustzijn trachten bij te brengen...Indien zij gedaan hadden wat Graham heeft gedaan zou die school een veel grotere zegkracht gekregen hebben...Hij zou immers niets toegestaan hebben dat niet werkelijk strookte met zijn inzichten over toneel

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Toen ik 18 was, ging ik naar Studio Herman Teirlinck; na vier maand vond Fons Goris dat het genoeg was...Een theaterblad zou moeten proberen de globaliteit van een theaterlandschap te vatten...Ikzelf heb geen politieke steun, ik heb geen partijkaart, hoewel dat op korte termijn misschien de moeilijkheden van het Kaaitheater zou verhelpen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Herman Teirlinck had begrepen dat dit alleen kon door aan de basis verandering te brengen, en hij richtte de Studio op...Deze verbeterde beheersing van het ritme van de taal bij Tillemans, zou er kunnen op wijzen dat hij, in zijn dadendrift, vroeger te veel op korte tijd wou realiseren, en dat hij nu eindelijk het...Men kon alleen hopen dat het in zijn carrière een kwalitatieve stap betekende, en dat hij van nu af aan van zichzelf zou eisen dat hij slechts verder op die eenzame hoogte zou blijven acteren

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Stanislavski, Brecht, Grotowski, bij ons Herman Teirlinck hebben theorieën geformuleerd die de verhouding acteur-personage-publiek compleet herdachten in functie van een eigen visie op theater...Het soepelste bij de acteur moet zijn verbeelding zijn, en wat ik de gave der gaven zou noemen, de gave der gulheid

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Terwijl ik in Brussel studeerde bij Herman Teirlinck in de Ter Kamerenabdij, volgde ik les in Antwerpen aan het Hoger Instituut voor Toneel en Regie...Teirlinck heeft de basis gelegd voor mijn werk...Eerst en vooral zou een toneelschool de mensen intellectueel moeten openen, de begrensdheid opheffen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De eerste bezieler was uiteraard Teirlinck zelf, hoewel hij nooit directeur geweest is. In 1948 trok Teirlinck Fred Engelen aan om de Studio verder vorm te geven...Herman Sorgeloos Onder: Herman Teirlinck - foto AMVC Boven: Teirlinck in de Studio Onder: Teirlinck in de KNS - foto's AMVC dig te bewaren en langs een voorbeeldige...Zou Teirlinck vandaag nog leven, hoe zou hij aankijken tegen een Kantor, een Fabre die verkiezen met amateurs te werken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Ik heb mijn buik zo vol van de typografie en het misbruik dat er van gemaakt wordt dat ik, als de keizer mórgen de drukkunst radicaal zou afschaffen, op mijn knieën naar Parijs zou kruipen en uit...Als men hem in Vlaanderen maar een schijntje zou gunnen van wat men hem hier geeft, dan zou hij ook bij ons mirakelen kunnen doen...lijn strompelt, een alsmaar zwakker wordende theaterprogramma-tie in de Beursschouwburg, een Kaaitheaterfestival geveld door armoe... en de verdwijning van Brialmont: de komende jaren zou de Vlaams

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Het bespelen van de Gentse schouwburg door KNS-Antwerpen binnen de Teirlinck-idee van een Nationaal Toneel, werd als een belediging ervaren...Het draaischijfsysteem met KNS en KVS zou die twee weggevallen stukken vervangen...Klassiek werk zou echter meer mogelijkheden bieden voor regisseurs om zowel op thematisch als op esthetisch vlak te experimenteren

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
nog nooit ergens moeten zingen, hoewel ik dat graag eens zou doen...Ik zou ook graag een monoloog doen...Ik zou dus graag ook regisseren, schrijven

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Goed: zo zou men met acteurs kunnen omgaan (en het gebruik van de met micro versterkte stem zorgt voor een wat lange demonstratie van hoe men teksten kan zeggen), zo zou men een scène kunnen gebruiken...de Munt zou dit een meer geconcentreerde en dus een grotere indruk maken...Uit de lokale context gelicht zou je een zwenking van 180 graden adviseren, maar dat zou én zonder de waard én zonder de klant rekenen zijn

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
hij wellicht op meer sympathie rekenen dan de leraar die in hetzelfde geval zou doen alsof hij de waarheid in pacht had en de autoriteit-om-de-autoriteit zou poneren...zijn Wijding voor een Derde Geboorte drukte Teirlinck de hoop uit op een heropbloei van een monumentale gemeenschapskunst met daarin, na de Griekse en de Middeleeuwse periode, een derde wedergeboorte...Deze wens van Teirlinck - ook al weer flink veertig jaar oud-is nog niet in vervulling gegaan


Toon volgende resultaten