Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "Zou Teirlinck" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Men zou kunnen zeggen dat Grotowski het toppunt van de liefhebberij was...Maar een structuur als de KNS - dat zei Teirlinck me vaak, omdat ik zoveel kritiek op dat theater had - moet doorzetten...lachbuien van: ik ben er allergisch voor"); jeugdtheater vindt hij een groot probleem ("voor jonge kinderen zou men beter circus geven") en van het theater deer eet ten slotte zegt hij: "dat moet verdwijnen

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De voorbereiding werd toevertrouwd aan Rudi Van Vlaenderen (toen leider van Toneel Vandaag, nu BKT) die ook de eerste directeur zou worden...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck...De pedagogisch én artistiek meest verantwoorde beslissing zou zijn de hele zaak, althans in de huidige gedaante, op te doeken" (6). Ook de leerlingen zelf komen in het verweer: in 1976-77 boycot het

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Uit de botsing en confrontatie zou iets kunnen ontstaan...Ik mis wel een degelijk milieu waaraan ik mij als acteur zou kunnen overgeven...Misschien dacht de raad en de minister dat ik naar een gezelschap zou gaan dat ze niet welgevallig was

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
Ik zou zeker niet herbeginnen en raad het iedereen af...Ik zou het wel interessant vinden om na je opleiding je vak te kunnen blijven onderhouden in een soort Actor's Studio...Ik zou zeker in Brussel herbeginnen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat de combinatie van vastbenoemde en gastdocenten, van gelande en geplande medewerkers, van verplichte en vrije vakken ook een degelijke opleiding zou waarborgen, hangt dus meer van het toeval af dan...dat het een gevolg zou zijn van een grondig beleid...Aan de basis van acteeropleiding van de Studio ligt de visie van Herman Teirlinck op de vier culturen

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Reeds Herman Teirlinck zei het en de nestor van onze toch al lamentabele theaterkritiek, Frans Verreyt, zei het hem in Etcetera na: zelfs wanneer de grote gezelschappen een lamentabele periode...Reken maar eens uit wat zo'n toegangsprijs zou betekenen". Ik doe mijn huiswerk en kom tot de conclusie dat het KJT in dit geval een recette zou hebben van 7 250000 (nu, reëel) x 15 = 108 750000

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge...Niet dat het hier ideaal zou zijn, maar we proberen om geen foute dingen te doen...Rudi Clause: "Het is niet omdat je pedagogisch werkt dat je niet artistiek bezig zou zijn

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
kunstzinnigers'" René Verheezen schreef dit neer in De goden van het theater, niet vermoedend dat hij twee jaar later, in november 1985, laureaat zou worden van de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde...Naast eigen scenario's zou hij voor de Vlaamse televisie ook bewerkingen maken van romans van M. Gijsen, M. Matthijs, W. Ruyslinck en J. Simons...Zijn tweede, L'Hermine, zou door Pierre Fresnay worden gecreëerd in het Théâtre de l'Œuvre

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Er wordt voorbijgegaan aan de vragen en de irritatie die dit stuk bij de toeschouwer zou moeten wakker roepen...De intrige van het stuk zou vrij eenvoudig te volgen zijn, zelfs bij een snelle lezing, ware het niet dat de Discordianen voortdurend gewild de aandacht vestigen op het feit dat er geciteerd wordt...Van den Berghe regisseert erg weinig, maar na de opmerkelijke Tartuffe van twee seizoenen geleden, en na deze liefdevolle en geïnspireerde prestatie, zou men hem vaker als regisseur aan de slag willen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
daar het artistieke potentieel voor bestond, of daar een publiek voor zou gevonden worden, of dat voldoende adem zou hebben, of dat ook ontwikkelingsvatbaar zou zijn, dat zijn nooit punten geweest waarnaar...die zin zou ik dus echt niet kunnen verdragen dat T 68 nu zou worden herdacht als iets dat vandaag de dag alsnog zou moeten uitstaan...meer kon zoals het tot dan toe gegaan was en dat, wat er ook zou komen, dat noodzakelijk anders zou zijn

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
een manifest voor het tijdschrift Wendingen (1927) schrijft hij: "Zoekende naar een tooneel dat direct op de zintuigen zou inwerken, zonder transmissie door de hersenen, vinden wij het cir-kus en de...Pointering 48 van Teirlinck bevatte al een paar vingerwijzingen voor het Nationaal Toneel...Paradoxaal genoeg zou dit betekenen dat de repertoiretheaters, die door hun zware subsidie de plicht hebben een groot publiek aan te spreken, dit publiek maar kunnen bereiken door commercieel

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Victor Driessens stichtte wel in 1853 het eerste 'professionele theatergezelschap' in Vlaanderen, maar toch zou het tot in 1942 duren vooraleer aan de acteurs van dit Antwerpse gezelschap een...kunstopleiding zou er nochtans plaats moeten zijn voor deze twee soorten van aanpak: voor het doorgeven van de traditionele waarden én voor de pedagogische vertaling van vernieuwende impulsen...Studio Herman Teirlinck en het RITCS hebben in hun eerste jaren van functioneren een reële impact gehad op het artistieke leven via de mensen die er afstudeerden; Béjarts Mudra-school leverde in haar

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Daarover heeft zij onderzoek in te stellen, niet in prescriptieve zin (hoe het zou moeten zijn) maar in descriptieve zin (hoe het is)." Niet alleen tegenover de theaterpraktijk neemt professor...Men mag niet verwachten dat ze precies de drie bovengeschetste afstanden tot het theater zou inhouden en bovendien oog zou hebben voor beleidsmatige aspecten...Dat zou de wetenschappelijk volwassenheid van deze richting bevorderen

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Toen we begonnen wisten we dat het ofwel onmiddellijk zou doodlopen, of dat we -- als we konden blijven doorwerken -- pas na vijf jaar de vruchten zouden kunnen plukken...Dat dat niet altijd volledig werkte, ligt aan de vorm die je zou moeten hanteren...Teirlinck zat daar niet ver van af: de acteur zag hij als een cultuurdrager die inhoudelijk met het vak bezig is. Ook de geschiedenis van de Schaubühne in Berlijn is verhelderend op dit vlak

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Jan Poot wordt directeur en laat zich adviseren door Herman Teirlinck...Waaronder veel kreaties van stukken van Teirlinck zelf...Hij werkte toen een plan uit dat "de drie centra (Antwerpen, Brussel, Gent) zou laten samensmelten tot één instituut, met één centrale directie en de centralisering van een aantal technische diensten

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Herman Teirlinck heeft het geweten: "Dees jaar treedt zij (Sarah Bernhardt, nvdr) op in de Koninklijke Schouwburg en, dankzij het uitzonderlijke winterweer waarmede de hemel ons sinds een paar weken...Omdat lering nuttig en vermaak wenselijk is laat ik u lezeres), dan ook in het gezelschap van Sarah Bernhardt, "la belle Otéro" en hun criticus Herman Teirlinck...De indruk is ongeveer die, welke men zou kunnen opdoen bij het zicht van een ontzaglijk ministerie, dat zeer voornaam en zonder lachen in een kringetje voor de tribune gezapig met marbels speelt

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Bovendien krijgt men op die manier zicht op de onderliggende psychologische lagen van de personages, een (onderbewuste) rijkdom die men bij een oppervlakkige lectuur van het stuk niet meteen zou...Gebroed is de naam van een nieuw gezelschap, opgericht door een aantal jonge acteurs, waaronder afgestudeerden van de Studio Herman Teirlinck te Antwerpen...Stel dat men consequent voor strip gekozen had, het zou ritme, oppervlakkigheid en onnozelheid gebracht hebben in een produktie die stijfstond van serieuzige symboliek

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
en voor wie ik in een aantal gevallen hoe dan ook verengende, door nederlandse recensenten gemakshalve gelanceerde, want ruimte, uitleg en analyse besparende 'benoeming' niet zou willen gebruiken...Antwerpen was het, sinds de oprichting, door Herman Teirlinck, van de Studio van het Nationaal Toneel -nu Studio Herman Teirlinck-, deze toneelschool, die vooral toeleverde aan de plaatselijke KNS...Het zou te gemakkelijk zijn die populariteit aan de zucht naar zuidelijk exotisme van de 'Hollanders' toe te schrijven

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
de schoot van het kabinet van Minister Coens werd onlangs een tekst uitgewerkt die als titel kreeg: 'Decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs'. Over deze tekst zou de Vlaamse Raad zeer snel...Aan deze al lang aanslepende toestand zou het nieuwe decreet nu iets moeten veranderen...het verdwijnen van Studio Herman Teirlinck of het verdwijnen van de toneelafdeling van het conservatorium

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
een rol die hij zelf vertolkte ? Het ernstige en filosofische gedeelte van de handeling met sterk maçonnieke invloed zou dan het werk geweest zijn van Johann Georg Metzier, bekend onder de naam Giesecke...Arca Gent Liefdes Komedie In de jaren tachtig ontstond wat men zou kunnen noemen een 'Marivaux-revival'. Zowel in Frankrijk als in Duitsland werden verschillende grote producties...De godin is aangetast door chips en cola, dat kan ik niet verdragen, zo werelds kunnen de hogere sferen toch niet zijn, precies zij zou een of andere vorm van serene monumentaliteit moeten uitstralen


Toon volgende resultaten