Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Zowel Vladimir"Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Hij volgde voordrachtles in Merksem, speelde in de amateur-groep Ons Streven in Mariaburg en behaalde (rond 1937) zowel het diploma van toneelspeelkunst als van voordracht aan het Antwerpse...de' Galileï (1967-68) en 'de' Puntilla (1971-72) van Brecht, King Lear (1968-69), de August (1970-71) in Pavel Kohouts gelijknamig circusstuk, Vladimir (1971-72) in Wachten op Godot, 'de' Vrek (1972

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zowel de zegging als de gestiek van de personages bezitten een grote mate van artificialiteit: op de beste momenten van de voorstelling groeit ze uit tot een door de acteurs geassimileerde teken-taal...Toch zou het wel eens kunnen dat, net zoals Vladimir en Estragon op hun best zijn als clowns, ook deze tekst een soort primaire, kinderlijke kolder nodig heeft...Een sterke opvoering dus, die bewijst dat Tanghe zowel het register van de komedie als van de tragedie beheerst

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Zowel de voorstelling als de tekst, los daarvan, zijn bijzonder...De Russische linguïst Vladimir Propp heeft de studie naar het structurele verloop van volkssprookjes in de jaren '20 op gang gebracht met zijn Morphologie du conté, een eerste onderzoek over deze...Waarmee zowel psychologisch als structureel - want madame de Beaumonts versie consacreert braaf de '' mannenmoraal'' - een ''Copernicaanse revolutie'' ontstaat: de Vrouw staat in het centrum van de

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Op de koop toe had hij zijn beste vriend verloren, acteur en zanger Vladimir Vissotski...Niet toevallig komen zowel de regisseur als verschillende van de acteurs uit het Tagankatheater

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Zowel de schepper als de beschouwer van poëzie moet er alleen over waken dat hij het kluwen in zijn handen houdt...Het theaterwerk van Vladimir Klimenko, aanleiding voor dit essay, is duidelijk vergelijkbaar met Malevitsj' attitude, niet met zijn vorm, omdat de menselijke figuur, en niet het geometrische vlak...Dit gebeurt zowel letterlijk (de anti-chambre bevat talloze in- en uitgangen naar de geheimzinnige buitenwereld) als figuurlijk (spontane impulsen van de acteurs moeten, zoals de soli in jazz, altijd

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
De teksten van Botho Strauss zijn de rechtstreekse erfgenamen van die dramaturgie (een van de personages uit De Hypochonders heet niet toevallig Vladimir). Beckett omschrijft die condition humaine...Het einde van zowel De Liftwacht als De Hypochonders staat voor moord, en een open vraag: zal Ben Gust vermoorden (de vraag is des te scherper omdat Bogaerts/Demedts van Ben een personage maken dat...Zowel Vladimir (Lucas Vandervost) als Nelly (Arlette Weygers) hanteren bij momenten een ironische, bij momenten een vervreemdende, artificiële zegging

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Vladimir betreurt dat men het moment suprême van de eigen, onverwachte en gewelddadige dood nooit kan assumeren...Kairos betekent zowel 'de juiste maat' (ook in retorische zin: het juiste, goed gewikte, 'treffende' woord op de juiste plaats en op het geschikte moment) als het 'juiste ogenblik' — dat men 'niet kan

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
De innerlijke verminking De Clausiaanse versie van het wachten van Vladimir en Estragon in Getuigen (1952) toonde reeds hoe het paradijs verloren ging, hoe lust en geweld zich installeerden...Hen staat in het verhaal geen duidelijk uitgewerkte intrige meer te wachten, maar wel een nieuwe soort tragiek die de grootsheid van een Vladimir en Estragon aangemeten is, waardoor ze bewust blijven...Net zoals bij Moerman was ook hier de uitkomst van het verhaal ambigu: Claus zelf gaf ook hier geen pasklare antwoorden over de identiteit van Tijl, hij toonde de leugens en de manipulatie zowel van

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
Zowel voor Het Liegen in Ontbinding, als voor De Pijl van de Tijd verzamelde hij teksten van verschillende auteurs, die hij naast mekaar plaatste: Samuel Beckett, Julian Barnes, Maurice Maeterlinck...Een gelijkaardig procédé paste hij reeds toe in Sneeuw (1986), één van zijn eerste professionele produkties, samengesteld uit niet-theaterteksten van Vladimir Maximov, Sylvia Plath, Guy de Maupassant...Geen wonder dat hij, zowel tijdens als na zijn periode bij Oud Huis Stekelbees, regelmatig de mogelijkheid greep om met jongeren theaterinitiatieven op touw te zetten

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Het hoogtepunt van zijn kunnen bereikte Zjenovatsj in Vladimir van de derde stand...Rituelen Het probleem van de nieuwe dramatiek is verder uitgewerkt bij Anatoli Vasiljev en diens leerlingen, de regisseurs Klim (Vladimir Klimenko) en Boris Joechanov...feest waarin zowel vreugde als schuld en plicht vervat liggen

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Daarvoor zijn de keuzes die hij maakt, zowel qua repertoire als qua enscenering, te doordacht...beide voorstellingen toont Ostermeier een bewustwordingsproces: zowel Mytyl en Tyltyl als Mücker komen tot een dieper inzicht...Fo voorafgaande Mysterium Buffo van de Russische dichter Vladimir Majakovski

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
De ‘jongens’ van de groep Niet Uit Het Raam (NUHR) speelden, nee toonden in Wachten op Godot de zwervers Vladimir en Estragon – die elkaar in het stuk constant aanspreken als Didi en Gogo...Allebei de Emilia’s in deze Othello speelden die scène met hun eigen middelen en zowel Lotje van Lunteren als ook Kristen Denkers maakten er, samen met de Desdemona van Ricky Koole, een wereldscène...Deze door Frank Lammers gespeelde figuur, grossierde vooral in angstaanjagend foute teksten en shockerend verkeerde grappen, plaatste daarmee het stuk in een zowel historisch als actueel helder kader