Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Zukunft"Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het is merkwaardig dat ik daarbij uitkom op de woorden van Wagner: Das Theater der Zukunft

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Deze Mensch der Zukunft was echter zo nieuw dat Wagner zich genoodzaakt zag het verhaal van Siegfried in een bredere historische en filosofische context te plaatsen, dus de Voorgeschiedenis van...De kunst van de toekomst De Kunst der Zukunft is een 'therapie' die het pubhek moet 'verlossen'. Wagner (en Nietzsche) zag zijn kunst als een antwoord op het probleem van het bewustzijn dat...Hem rest het alternatief: een kruistocht tegen het geld voeren of ingewijd worden in de Kunst der Zukunft

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
Was man braucht ist Zukunft und nicht die Ewigkeit des Augenblicks...Man muss die Toten ausgraben, wieder und wieder, denn nur aus ihnen kann man Zukunft beziehen

Nr. 109, December 2007 • Manuela Zechner • Herinner je vandaag.
Het Franse ‘avenir’ of het Duitse ‘Zukunft’ onthullen de aarzeling of onzekere ‘staat’ die ontstaat wanneer we dingen aanvoelen die nog moeten komen