Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "aanmaak van het "Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Er was die tot gerechtszaal omgebouwde ruimte van het Bijlokemuseum, er was dat gewild eenvoudig gehouden acteren van zowel de leden van het gezelschap als van de talrijke figuranten...Dat er weinig Vlaamse stukken worden gespeeld: dat is de conclusie van het inleidende artikel en het thema van het panelgesprek dat de presentatie van het theaterjaarboek begeleidde;. maar ook daar...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het voordeel van de dubbele minderheidspositie van de Vlaamse theatermaker is dat je het hem zelf kan gaan vragen...Ondanks dat aanbod, dat kwalitatief zeer belangrijk is en in het geheel van het theatrale landschap een volstrekt eigen indruk laat, zijn de perspectieven voor het Vlaams-Brusselse theaterleven weinig...De AB droomt van een toneeltoren op het dak (die van het PSK kon niet doorgaan wegens moerassige ondergrond). De KVS verwacht classering en renovatie

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Deze arme crimineel, van Amerika naar een Caribisch eiland gevlucht om zich daar tot keizer uit te roepen, moet bij het begin van het stuk hals over kop het oerwoud in vluchten...Ik denk ook dat Liz LeCompte het stuk daarom gekozen heeft, omdat de taal zo aantrekkelijk is en omwille van het duet tussen het zwarte dialect van Jones en het cockney dialect van Smithers...Volgens Kate Valk is 'fish story' een goede metafoor voor het proces van theater maken en zou elk lid van de Wooster Group een ander verhaal kunnen brengen, over deze produktie in aanmaak

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Produceren moet wat anders zijn; het is mee alle risico's delen, zowel artistieke als financiële, zowel voor de aanmaak als voor de carrière van een produktie...Laat nogal wat groepen eens afraken van het dwangmatig willen spelen in de kunstencentra; velen zouden beter af zijn, juister gepresenteerd, binnen wat overschiet van het circuit van jeugdhuizen en...Het is allemaal geen kwestie van of/of. Allicht is kwantiteit momenteel het belangrijkste gegeven, zowel bij het ontstaan van de nieuwe gezelschappen als bij de verschillende vormen van ondersteuning

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Over de kansen en tekortkomingen van het decreet sprak Gunther Sergooris met Hans Bruneel (Het muziek Lod), Nikol Wellens (Walpurgis), Geert van Goethem (SOIL) en Guy Coolen (Transparant...Het kwam erop neer dat de technische staf van de Munt op het moment dat zij tijdens het het eerste seizoen van Foccroulle al meer dan haar handen vol had, een nota kreeg van de directie, dat zij ook...Ik vind het zeer belangrijk om daar proberen hoogte van te krijgen, omdat het een weerspiegeling is van een maatschappelijke realiteit

Nr. 62, December 1997 • Carl Hourcau • Tussen hersenen en beweging
En pas aan het eind, aan het eind van de voorstelling, heb je de tijd om te denken aan wat 'daar' gebeurd is. Mijn verbeelding speelt bij het aanmaken van dit materiaal een grote rol, maar ik heb toch...Ik hou van het contrast tussen die materiële, zeer fysieke, lichamelijke kant, het contact met de vloer, de huid, de beenderen, de zwaartekracht en dan aan de andere kant alles wat verdampt, het...Die abstracte, primitieve ideeën confronteer ik met mijn lichaam om te zien hoe het op deze ideeën reageert, in de hoop dat het abstracte van de idee en het fysieke elkaar ontmoeten en de idee zo

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
dienstmaagd des heren is een bewerking van twee delen van Hendrik VI; het sluitstuk van de trilogie En verlos ons van het kwade omvat het laatste deel van Hendrik VI en Richard III...Ondanks de slijpschijf is het een veellagig en complex werk gebleven: het is tegelijk een onderzoek van taal, van de structuur van macht en politiek, van de rol van de familie, van het wezen van de...Even goed kan je van Hendrik V zeggen dat het het vrouwelijke in een tot nog toe gesloten mannenwereld introduceert als dat het de patriarchale lijn van het eerste deel verder zet

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Toch gebeurt het, in toenemende mate zelfs, en dat ondanks het feit dat in de meeste segmenten van het kunstsysteem het werken met overheidssubsidies het volstrekt onmogelijk maakt om prijzen tot een...de nota Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, gepresenteerd en besproken (maar daar het bleef het bij) tijdens Het Theaterfestival van 1996...Want het is verre van evident dat het meer of minder rijkelijk uitdelen van overheidsgelden wordt gelegitimeerd door uitsluitend het bewaken van de veronderstelde artistieke kwaliteit en de

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Ik citeer even in extenso, kwestie van de soms dramatische teneur van 'het verhaal van de kunstencentra' te verduidelijken: 'Er zijn kerkhistorici die beweren dat het Edict van Milaan uit 313, waarbij...de Romeinse keizer Konstantijn het christendom tot staatsgodsdienst verhief, het einde betekende van een radicale gelovige praktijk, van de authentieke spirituele kracht van het Nieuwe Testament...De dominante markt, de kijkcijfers, macdonaldisering, productiedwang, de dictatuur van het jonge en het nieuwe, de elitarisering van het publiek, de behoudsgezindheid van structuren, kwaliteitslabels

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
intellectualisme, waartegen onze professionelen met veel zelfverzekerdheid de bekende mythen van het genie, van de inspiratie, van de onschuld, van het "métier", van de "techniek", etc...Het affirmeert integendeel 'de breuk, de disjunctie tussen het reële en de scène': het is gebaseerd op 'een daadwerkelijke kritiek van het theater zelf en op een bevrijding van het potentieel aan...Het 'er zijn van het theater' verbindt trouwens nog steeds de producties van een Jan Decorte, Stan of Needcompany met het werk van een Nederlandse Brusselaar als Jan Ritsema

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Op 20/1/'03 nam ik, voor het muziektheatergezelschap Tirasila, deel aan het eerste Salon van het Vlaams Theaterinstituut met als thema de spreiding en touring van Vlaamse podiumcreaties in Vlaanderen...Lijden die misschien niet eerder aan een gebrek aan nieuwsgierigheid dan wel onder het 'overaanbod'? Is het ook niet zo dat het merendeel van de cultuurfunctionarissen zich bezighoudt met het...het licht van de aanmaak van het nieuwe kunstendecreet en de komende structurele subsidieronde dringt zich een grondige en veelzijdige analyse van het podiumkunstenlandschap op

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Leen Thielemans verwoordt haar tevredenheid over het feit dat kunsteducatie eindelijk niet meer het broertje-dood van de kunsten is, en stelt tot slot een aantal vragen: hoe het nu verder moet...Het feestelijke karakter en een systeem van dag- en festivalpassen stimuleert het jongerenpubliek om het niet bij die ene voorstelling te laten waar ze op af kwamen, maar de sprong in het ongewisse te...De kwaliteitsnormen van het onderwijs verschillen immers grondig van die van de artistieke sector, of van die van bijvoorbeeld de media

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Het was al opvallend stil ten tijde van de aanmaak van het Kunstendecreet, maar de discursieve temperatuur ging in cultureel Vlaanderen serieus beneden nul vanaf november 2004...En het is dat des te meer omdat precies de hedendaagse dans een schoolvoorbeeld van het soort artistieke interdisciplinariteit en kruisbestuiving is dat de aanmaak van een overkoepelende...Het belangrijkste artistieke argument tegen de visie van De Ruyck, die cultuurminister Anciaux blijkbaar voluit heeft omarmd, valt te lezen in het advies van de theatercommissie over… Het Toneelhuis