Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "aanmerking" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Want als ze in aanmerking komen voor geld uit de landelijke ad hoc-pot, kan de werkplaats weer anderen helpen

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
beklagenswaardiger zijn ze niet, maar door de aard van hun bezigheden komen ze politiek en maatschappelijk gezien eerder in aanmerking om onderdrukt te worden...Geboren in 1936, behorend tot een welgestelde familie, wier eigendommen door de staat waren geconfisqueerd, kwam hij dus niet in aanmerking voor hogere studies

Nr. 30, Juni 1990 • (advertentie)
Plannen die na deze datum worden ingeleverd, komen niet voor realisering in het genoemde seizoen in aanmerking

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Om voor erkenning in aanmerking te komen dienen de betreffende organisaties te beschikken over rechtspersoonlijkheid, georganiseerd te zijn als gezelschap en - rechtstreeks of onrechtstreeks - te...Nochtans werd ook in die tekst gesteld dat, om voor erkenning en subsidiëring in aanmerking te komen, een instelling diende te beschikken over een vast gezelschap van beroepsacteurs (5). Bij...Ook commerciële vennootschapsvormen komen dus, theoretisch gezien, in aanmerking

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
verblijfplaats in het Nederlandse taalgebied heeft' (2). Om voor erkenning en voor subsidiëring in aanmerking te komen diende een organisatie voor podiumkunsten te beschikken over rechtspersoonlijkheid

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
de teksten die er zijn hebben zo een uitgebreide bezetting dat ze voor ons niet in aanmerking komen

Nr. 38, Mei 1992 • PERSBERICHT
50.000,- wordt door een onafhankelijke erejury uitgereikt aan die toneelproduktie uit de festivalselectie die naar het inzicht van de jury het meest voor die prijs in aanmerking komt

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Toen ik het project aanvaardde, zocht ik naar een geschikte plek en vond dat alleen het grote toneel in aanmerking kwam

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Komt dit gezelschap dan nog in aanmerking voor verhoging van de subsidie...Moet het wachten tot het seizoen 1997-1998 (het eerste jaar van een nieuwe vierjarige periode) vooraleer in aanmerking te komen voor toelage

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Dank zij dit systeem krijgt elk nieuw gezelschap financiële steun voor één of meerdere theaterprojecten, tot het eventueel voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komt

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Om voor dit programma in aanmerking komen, dienen de jongeren ten minste twee jaar uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en jonger dan 25 jaar

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
De Signaaljury is zelf veel competenter: ze hebben ongetwijfeld langdurig met elkaar gebakkeleid over het wel en wee van de kinderkunst, daarbij zorgvuldig afwegend wie wel en niet in aanmerking komen

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Het Volk profileert zich op basis van de verkoopcijfers voornamelijk op Oost- en West-Vlaanderen, waardoor het NTG en Arca al sneller in aanmerking komen voor een bijdrage...Een produktie die de regio zal aandoen komt dus sneller in aanmerking voor een verslag

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
Misschien dat het als bladpers voor een herbarium in aanmerking begint te komen

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Neemt men daarbij in aanmerking dat de gemiddelde carrièreduur van beroepsdansers in het westelijk halfrond in de laatste kwart eeuw sterk gedaald is, dan kan aan Grahams citaat toegevoegd worden

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
aanmerking kwam

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
het domein van de 'artistiek gebonden onderwijsactiviteiten' is daarbij '6 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs' vereist voor een aanstelling en 'artistieke bekendheid' om in aanmerking...Om voor financiering in aanmerking te komen, moet een basisopleiding ten minste 40 financierbare studenten tellen in de eerste -en ten minste 20 financierbare studenten in de tweede cyclus

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
de la B.) en twee dansorganisaties (Klapstuk en De Beweeging) voor erkenning in aanmerking

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
Ik weet dat dat moralistisch klinkt, maar we willen toch dat hele project vangen tussen die twee utopieën; we hebben al een aantal teksten verzameld die in aanmerking komen

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
De voorstelling en becommentariëring van de criteria voor de selectie van projecten die in aanmerking zouden komen voor ondersteuning via het SIF vormde de hoofdmoot van de rondetafelconferentie van


Toon volgende resultaten