Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


729 document(en) met "acteurs" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Opmerkelijk is dat de acteurs in die momenten volledig tot karikaturen vervallen; hen wordt een spel gevraagd dat niet gevoed wordt, waartoe geen impulsen gegeven worden...werkvoorstellin-gen van Het Trojaanse Paard, waarvan de acteurs bij wijze van zelfoefening fragmenten uit stukken van Beckett hadden gemonteerd...sérieux van de auteur en toont dan acteurs die hun rol torsen als een encycliek

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
De acteurs zijn al bezig van 20 september...De acteurs weten van de wereld niet meer af, Walter resideert praktisch ten adresse NTG...Het laatste greintje statusverschil tussen acteurs en figuranten valt weg

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Ik vind het heel belangrijk voor een acteur goed te weten waar hij mee bezig is. Het is iets wat zelden aangeleerd wordt en waar veel acteurs niet in geïnteresseerd zijn, maar een acteur moet weten...Mark Vankerkhove: 'Er zijn acteurs die zich zeer misselijk voelen bij een strikt opgelegde regie, er zijn acteurs die zich daar fantastisch vrij in voelen...Wanneer men een zeer uitgekiende regie heeft, maar acteurs die niets kunnen invullen, die niet iets onderhuids voelbaar kunnen maken, dan heeft men geen produktie, maar alleen een aantal schetsen

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
de Gruyter de hoofdrol Prospero, hoe reageren de andere acteurs op dat spel van hun directeur, waar is decorateur en kostuumontwerper John Bogaerts inspiratie gaan zoeken

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Ook de acteurs leggen te weinig gewicht in de schaal

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Ik heb er moeite mee gehad bij de repetities de acteurs steeds te blijven overtuigen van het feit dat dit een stuk is met een corrupte inboedel...De acteurs wordt geen enkele mop of geestigheid gegund, het zou teveel de kille atmosfeer breken...Hoe meer hij in deze richting gaat, hoe sterker hij aantoont dat hij op het vlak van tekstzeggen niet even sterk begaafd is. Hij hangt dan volledig van de kwaliteit van zijn acteurs af

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen heeft in De Koopman zijn spektakeldrang bedwongen zodat de acteurs en hun woorden meer gestalte krijgen...Ze waren bedoeld om tussen de repetities van de originele scènes door gespeeld te worden om de houding van de acteurs tegenover het ganse stuk te verscherpen

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
het stuk dat hij nu op touw zet, Beautiform, treden vijf dansers (gerecruteerd uit het Ballet van Vlaanderen) en vier acteurs op

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De route van de acteurs zal dan ook de ruimte ofwel nog groter maken (wanneer de gelieven Annius en Servilia voetje voor voetje naar elkaar toe-schrijden) ofwel verkleinen (wanneer Sextus van het...De twee tegenpolen Titus en Vitellia laat hij vertolken door volumineuze acteurs: de tenor Stuart Burrows tegenover sopraan Christia-ne Eda-Pierre...Tussen die twee uitersten situeren zich de andere acteurs: Jules Bastin als Publius is sober, Christiane Eda-Pierre is retorisch met grootse gebaren, Stuart Burrows als Titus beweegt zich het meest

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het kan niet begonnen zijn om gezelschappen, om acteurs of regisseurs...Critici zijn geen mislukte acteurs

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Balfoort is één van die acteurs die je steevast overacterend ziet aantreden in stereotiepe komedie-rolletjes bij het Westvlaams Theater Antigone uit Kortrijk...Dit kan te wijten zijn aan het overdreven gebruik van vervreemdingstechnieken of aan de gebrekkige overtuigingskracht van acteurs...plaats van 30 hadden er ten hoogste 10 tot 15 een contract ; voor de overigen, jonge acteurs en acteurs die sinds jaren deel uitmaakten van het gezelschap, werkte Delcampe een systeem van coproduktie

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Acteurs links en rechts zeiden, tegelijk, dezelfde tekst...De acteurs werden herleid tot automaten...Het bood wel een soort spektakelstijl die zichzelf te pletter rijdt: de toeschouwer vraagt zich af waar dit heen leidt in de volgende produktie, hoe de acteurs zich hierbij een artistieke ontwikkeling

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Dat lezen gaat niet zo vlot want de spots staan niet waar de acteurs staan

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Wat heeft er regisseur en acteurs toe aangezet dit stuk op de planken te brengen...De handelingen, de gebaren van de acteurs zijn dus zeker geen pantomime (in de zin van: het in bewegingen omzetten van betekenissen, het verwijzen naar taal). Al kijkende moet de toeschouwer zich...acteurs als aan de preciese timing waarmee elke situatie wordt afgehandeld

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
De acteurs spelen alsof ze er niet echt bij zijn; men voelt ze vechten met hun eigen verlangen naar 'herkenbaar zijn'. De taal die zij in de mond gelegd krijgen (vertaling: Jos Verbist) getuigt van

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De performers van de Engelse groep zijn duidelijk geen acteurs maar mensen met vooral beeldende interesse...Na een bezoek van één week aan een workshop van acteurs in Matagalpa, in het noorden van het land, varen Tone en Siti naar Bluefields aan de oostkust van Nicaragua...De acteurs zijn bouwers van een poppen- en objectenwcreld

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
De manier waarop jij met acteurs werkt, dat ze zich ondergeschikt... "Dat ze zich vereenzelvigen met dingen...Veel van je acteurs vinden het lastig om marionetten te zijn, slechts evenwaardig aan een pop...Acteurs zouden zich moeten kunnen bedwingen binnen een bepaalde discipline

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Voor deze acteurs werkt de voorstelling het best als de regisseur hen simpel een kader verschaft waarin ze dan kunnen en mogen doen wat ze nu eenmaal vanuit zichzelf het best doen...Zijn regie-impuls sijpelt dan weg in de poging de individuele persoonlijkheden van de acteurs te coördineren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
De acteurs leveren ongelijkmatige prestaties en het decor is aartslelijk...Als het terug opengaat zie je de acteurs de scène opruimen en het lichaam van Marie wordt boven op een namaakrots als een madonna geïnstalleerd...De acteurs hebben zich in hun interpretatie beperkt tot het vernis van de parodie, en niet met mogelijke referenties van deze betekenisverdubbeling (karakter plus karikatuur). Gilis parodieert alles

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Op die manier kan je wel honderdeneen lachregisters trekken, die dankzij vakkundige inspanningen van de acteurs af en toe goed afgewerkte solotoneeltjes opleveren, maar de toeschouwer vraagt zich