Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "acties" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Daar hij die handelingen samen laat uitvoeren met gestileerde acties, kan er een wonderlijk spel ontstaan van controle en losheid, van toeval en orde

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Tegen de blote afbouw van het toneel door ministers, bezeten van de God DIRV, kunnen de acties niet scherp en solidair genoeg zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Dat huisje is overigens het enige bindmiddel tussen de verschillende acties

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Binnen dat gegeven spelen zich dan nog een ontelbaar aantal andere acties af: het Amerikaanse element brengt wat meer materiaal uit de Burgeroorlog aan

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Karge en Lang-hoff suggereren aan de hand van acties of geluiden dat er zich een hele wereld buiten deze muren bevindt: we horen in deze opvoering b.v

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
zoals hij in Het is theater... vorm gekregen had: een koreo-grafische structuur van concrete, sterk fysieke acties én van de minimalistische deformatie van deze acties

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Fabre schuwt daarbij de botte bijl niet, jongensachtig toont hij wat hij durft: de acties zijn uitermate brutaal, er wordt gevochten, gestampt, geschreeuwd en (gesimuleerd) verkracht, men gooit met

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
acties op straat en op de barricades om een rechtvaardiger bewind -- in casu de Räterepublik van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en hun aanhangers --aan de macht te helpen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Sommige acties zijn realistisch uitgetekend, andere zijn heel formalistisch opgebouwd

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Alle acteurs komen neuriënd, glimlachend, gniffelend acties uitvoeren, die op zichzelf van een groot gewicht zijn

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Mamet creëert, we herhalen het, geen personages die los staan van hun taal en acties of die daaraan voorafgaan

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Personages zijn vaag en omwisselbaar, tekstpassages zijn vaak onverstaanbaar en alleszins onsamenhangend, simultane acties maken focus en hiërarchisering onmogelijk, nergens vallen patronen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
niet toeliet, omdat er telkens gebeurtenissen in Italië aan de gang waren waarin hij met zijn theatrale acties wilde tussenkomen enz

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Bij het zoeken naar spannende acties op de scène is de hoofdregel dat in dit stuk, waar bijna niets anders dan solo-aria's in voor komen, elke monoloog binnen een theatrale handeling geplaatst wordt

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
doorheen... Hij bis Stralingslasten... Hij Koude naam... Hij bis Koude namen... Hij Geboorthanasie... Hij bis Acties van motorische dood... Hij Niets beters

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Willinger introduceert de stukken ("of zijn het 'verbeelde acties', 'theatrale gebaren'?") door ze in leven en werk van de auteur te plaatsen en af te wegen in de internationale context

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
schikking geeft aan zeer veel kleine acties een bevreemdende spanning, ook al omdat de acteurs de spiegel moeten "maken" langs hun spel met blikken om

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
De verwerking van dit resultaat roept acties op, reacties ook, artistieke behoeften die niet zonder meer in de bestaande structuren, laat staan instituten kunnen ondergebracht worden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Opnieuw barst na een ouverture van muzikale 'automaten' een heidens ritueel los waarbij het publiek nu eens aangetrokken wordt door de theatrale 'acties' om vervolgens weer uiteengedreven te worden...omdat het bijwonen van die acties ogenschijnlijk niet zonder lijfsgevaar is. De fanatieke Fura Dels Baus-groupies zullen misschien een beetje teleurgesteld zijn want met het ouder worden (ooit begonnen op

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
Na lang overleg, politiek gekonkel en corporatistische acties werden de ontwerpteksten van de verschillende fracties bijgesteld, afgevlakt, uitgehold tot ze de matheid kregen van een Belgisch