Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "acute"Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Bijna alles wat daarboven zit lijdt aan acute artrose: de spreidingsgezelschappen spreiden, maar wat eigenlijk; de repertoiretheaters vatten hun opdracht niet

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Op repertoire rust voor ons geen 'stof', dat bewijst de Vere op een acute manier

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
Te veel moest altijd toch nog op het moment gereageerd worden, ingespeeld op de acute noden van het seizoen

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
De beeldende kunsten, de tekst en de cinematografie hebben geen acute aandacht nodig, zij 'verdingen' hun creativiteit en blijven opgezadeld met voorwerpen die, als kunst, vastgeschroefd zitten op de

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
Acute kunst Als theatertoeschouwer wordt men verleid om zich te concentreren op figuren die zichzelf, in heel hun daar-zijn, als instrument van de scheppingsdaad gebruiken...Zo kunst vergetelheid, waan, inzicht of uitzicht schenkt is het onmiddellijke vergetelheid, onmiddellijk inzicht, acute waan... Het komt erop neer dat het theater, als aanwezigheids- en aandachtskunst

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Geef mij stukken die over de maatschappelijke problemen van vandaag vertellen’: die oproep kon men in eerdere politiek acute perioden reeds horen, bijvoorbeeld kort na de Russische revolutie uit de

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Ook de toenadering van de nieuwe lidstaten, van Azië, van de USA waar je toch ook nog altijd een grote productiviteitsstijging ziet, plaatst ons voor het acute inzicht dat we het in Vlaanderen heel

Nr. 107, Juni 2007 • Karel Vanhaesebrouck • De periferie in kaart gebracht
intelligence politique; on lui oppose un art formaliste, expérimental, noble’ (p.8). Waarom zou een militant project, ontstaan uit acute politieke noodzaak en vooral uit de wil om te vechten, gedoemd zijn tot

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
Naert werkt aan het begin van de voorstelling een ellenlange opsomming af van alle dingen waar ze bang voor is. Werkelijk alles kan de directe aanleiding zijn voor een acute fobie