Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "adorno" • Resultaten 21 tot 37 worden getoondNr. 81, Februari 2002 • Anthony Coleman • Reflections in J
dat verband, ligt dit citaat van Adorno mij zeer nauw aan het hart: 'Er is wat verwarring over de sociale functie van het spreken over engagement...Adorno, Engagement, in Zin Dialektik des Engageinents, Frankfurt, Suhrkamp, pp...Adorno zat er dikwijls naast

Nr. 85, Februari 2003 • Pol Arias • Afscheid van een vriend
Ik en verschillende van mijn kameraden waren in die contestatiejaren eerder te vinden voor Adorno en de Frankfurter Schule, voor de Situationisten (La misère en milieu étudiant) en vooral voor Walter

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Het miskent de zwaarte van de sociale en politieke structuren en het ziet het subject als een oorspronkelijke, ongedeelde eenheid die over het vermogen beschikt het hoofd te bieden aan wat Adorno een

Nr. 93, Januari 2004 • Ellen Stynen • Theater na Auschwitz: Brand van Eric De...
Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch', beweerde Theodor Adorno...de periode na de kampen was er volgens Adorno geen poëzie meer mogelijk, laat staan poëzie óver die kampen: er zou uiteindelijk niets meer gezegd kunnen worden dat niet op aanstootgevende wijze tekort

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
De schilleri-aanse godin houdt een belofte in omdat ze ledig is. Het is de sociale functie van kunst, zal Adorno echoën, om geen functie te hebben...het discours van Adorno en Horkheimer wordt de autonome perfectie van een werk verondersteld de rede van Odysseus en de gezangen van de sirenen met elkaar te verzoenen, en ze tegelijkertijd...Adorno beweerde ooit boudweg dat we sommige akkoorden van de negentiende-eeuwse salonmuziek niet langer kunnen horen, niet langer kunnen uitstaan, tenzij, zei hij, 'alles bedrog is'. Lyotard zou op

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Theodor Adorno heeft het drijvende fantasme achter zo’n economie beschreven: ‘Het nieuwe in de kunst is de esthetische tegen- hanger...10 Adorno, Theodor

Nr. 98, Januari 2005 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Wat we vandaag met Adorno aanvangen Michael Hirsch analyseert de verstrengeling van politiek en kunst, en zet kritische kantlijnen bij de aanspraken van geëngageerde kunstproductie

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Adorno’s (claustrofobische) angst voor een eenheidssysteem dat de individuen zijn integratiekracht oplegt, wordt vandaag gelinkt aan de enorme macht van discriminatie en uitsluiting...Adorno’s utopisch standpunt’: het instinct van de kritiek (in verzet tegen het valse alternatief tussen cynisme en hypocrisie) Adorno’s kritische standpunt zoekt naar een onmogelijke...Dit is Adorno’s utopie van de niet-identiteit, en ze vormt het middelpunt van zijn gedachte

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
De termen 'culturele industrie' en 'cultuurindustrie' duiken voor het eerst op in de jaren veertig bij Theodor Adorno en Max Horkheimer in één van de hoofdstukken van hun Dialektik der Aufklärung...Adorno en Horkheimer, twee uit Nazi-Duitsland naar Amerika gevluchte Joden, zagen in het Amerika van de jaren veertig dat cultuur een handelsgoed was geworden, dat kon worden gekocht en verkocht, en

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Maar de term 'culturele industrie' is natuurlijk al veel ouder en werd in 1944 gelanceerd door Theodor Adorno...Men heeft sinds Adorno de reproductie van kunst als een compromitterend gegeven beschouwd, en de vermarkting als een contradictie ten opzichte van de artistieke creatie...Adorno's filosofie van de culturele industrie gaat over de jaren '30 en '40: over de massaproductie van grote industriële concerns die enkel produceren vanuit winstoogmerk

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter De Buysser • Een zonnige verschrikking
Terwille van die zich emanciperende mens, die dwaze kloot die het toch in zijn kop blijft halen om plannen te smeden ter verbetering en bevordering van het algemeen welzijn, ontwikkelde Adorno zijn...Een grote utopie die voor Adorno verbonden was met het revolutionaire marxisme en met wat Nietzsche ‘de kunst van het kunstwerk’ noemde, of de esthetische beschrijving van het gehele bestaan

Nr. 101, April 2006 • 
Ze huldigen, dixit Theodor Adorno, het principe van het niet-identische, van het verscheurende of dissonante

Nr. 106, April 2007 • Gniewko Pankowicz • Over verwantschappen en huiskamers
Adorno had groot gelijk toen hij schreef dat ‘het een gruwel is, dat de burger geen opvolgers heeft

Nr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Niet voor niets klaagde ook muziekcriticus en filosoof Theodor Adorno de moderne muziek aan, omdat ze de jongeren eerder zou aanzetten tot ‘atomistisch’ dan structureel luisteren...literatuur Adorno, Theodor, Little Heresy

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
Een mogelijk antwoord, dat dezelfde verontrusting met zich meedraagt als dewelke Adorno koesterde over de nieuwe muziek in het midden van de twintigste eeuw, zou zijn dat niets nog vanzelfsprekend

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Adorno ooit

Nr. 114, December 2008 • Bart Philipsen • Fuga van het onvoorstelbare
omdat het een verzwijgen van zoveel ongehoords betekent’. De fundamentelere vraag komt van de filosoof Adorno, die in een essay uit 1951 dat veel stof deed opwaaien, stelde dat gedichten na Auschwitz...Er is veel te zeggen over Adorno’s poëzieverbod, dat een eigen leven gaan leiden is en vaak in één adem wordt genoemd met de veel radicalere bewering dat de Holocaust zelf in se onvoorstelbaar...gedachteloosheid van een verbeelding zonder geschiedenis waarop Adorno alludeerde – misschien dat noodzakelijke kader kan creëren, hoe bescheiden, terughoudend die artistieke geste ook is. Een van de motto’s van