Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "adviezen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
Met financiële adviezen, faciliteiten, allemaal dingen die u in het dagelijkse leven best kunt gebruiken

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 10, April 1985 • (advertentie)
Met financiële adviezen, faciliteiten, allemaal dingen die u in het dagelijkse leven best kunt gebruiken

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
BELEIDSMATIGE INGREPEN MET EINANCIELE CONSEQUENTIES In zijn adviezen heeft de RAT ook voor de eerste keer enkele gezelschappen van categorie veranderd

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ik geef je deze adviezen zonder veel plichtplegingen, ik droom eerder met de aktieve nonchalance van een kind dat het belang van theater kent

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De vereniging zal ter zake een begeleidende functie vervullen en als documentatiecentrum fungeren voor groepen en verenigingen, adviezen formuleren, animatieprojecten en produkties mogelijk maken

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Ik heb dat ook meegemaakt met de adviezen van de RAT...Als ik de adviezen volg, heb ik geen visie op cultuur; als ik ze niet volg, doe ik aan politieke willekeur

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Hij formuleerde 65 adviezen en stuurde daarnaast 8 adviezen in briefvorm aan de minister...52 (26-10-87) betreffende het onderzoek naar de wenselijkheid van hetzij opheffing, hetzij aanpassing van artikel 3 § 1 5* van het theaterdecreet". Op de inhoud van die adviezen komen we in een...Voor de Werkgroepen, van waaruit alle adviezen vertrekken naar de Afdeling in kwestie, worden de leden aangesteld door een selectiecommissie, bestaande uit Kroonleden en ambtenaren van het ministerie

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wij willen wel wijzen op een lacune in uw berichtgeving over de "beleidsmakers". De Nederlandse Cultuurcommissie heeft herhaalde malen officiële adviezen gegeven aan de Gemeenschapsminister voor...Deze adviezen werden echter in de besluitvorming slechts ten dele gevolgd

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...Om het noodzakelijke studiewerk te verrichten bij de voorbereiding van adviezen, is er een ambtelijke staf nodig : dat hoeft geen personeelsuitbreiding te betekenen, enkel een andere taakverdeling op

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Indien de Vlaamse Executieve van de adviezen wenst af te wijken, kan dat alleen nog indien zij haar beslissing uitdrukkelijk motiveert

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De adviezen van deze commissie zijn niet bindend, maar de minister legt ze zelden naast zich neer

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Dat hij zich gesteund weet door verstandige adviezen

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Merkwaardig ook dat de tegenstanders van de recente adviezen van de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich met name verdedigen met maatschappelijke argumenten: hun theaters hebben een maatschappelijke...De fakkel schreeuwt moord en brandt, terwijl het vuur eigenlijk al jaren geleden gedoofd is. De opschudding rond de pre-adviezen van de RAT had m.i...Het is een bedrag dat aangewend kan worden voor een aantal noodzakelijke sociale begeleidingsmaatregelen: met seizoensplanning wordt immers niet gewacht tot de adviezen bekend zijn

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Regelingscommissie bekend te maken en te luisteren naar adviezen, opmerkingen en voorstellen van deelnemers

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Ook doorheen adviezen van de nieuwe raden hoort men de vraag 'doe iets aan de kwaliteit'. Hamvraag: wie bepaalt kwaliteit, hoe kan men dat gaan ontwikkelen

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Aan de verschillende raden uit het podiumkunstendecreet zullen dit jaar adviezen worden gevraagd naar wat er gewijzigd zou kunnen worden

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Wel dient gezegd dat hoe vroeger de adviezen er zijn, hoe sneller de middelen kunnen vrijgemaakt worden...Het is echter de vraag welke kracht er uitgaat van onze adviezen...Het is de minister die ons om adviezen vraagt

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
De organisaties konden wel binnen de voorgeschreven termijn reageren op de pre-adviezen; de adviesraden van hun kant kregen echter niet meer de kans om de opmerkingen van de instellingen te verwerken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Het langverwachte antwoord van minister Luc Martens op de adviezen van de verschillende raden veroorzaakte veel beroering...de beleidsnota en in menig opzicht ook in de adviezen maskeert dit begrip dat een verouderde werkelijkheid als blauwdruk moet dienen voor de actuele theaterrealiteit