Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "affecten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
oefenen de kinderen zullen niet onvoorbereid de wereld in gaan Gevoelens zijn barrières op hun rechte weg De affecten tussen ouders en kind zullen terughoudend zijn

Nr. 45, April 1994 • Marleen Baeten • Twee meisjes met een baard en kinderbrieven...
Dit is geen inlevingstheater, maar theater dat affecten bereikt

Nr. 59, Maart 1997 • Jean Baudrillard • Manifest: De obscene vorm van het antitheater,...
Het gaat hier niet langer om de befaamde aristotelische catharsis van de affecten, maar om een desintoxicatie- en reanimatiekuur

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Haar beelden zijn mooi noch lelijk, maar in de eerste plaats geladen; ze raken, ja kwetsen de blik, zonder die echter te schokken: het zijn 'percepten', 'blokken van affecten' (Deleuze/Guattari). Het

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
verbeeldingskracht). Tenzij het een beeld betreft dat terugkijkt; tenzij het beeld ogen krijgt, echte of verbeelde; tenzij de visuele indifferentie wordt gebroken, de tussenruimte wordt verbrijzeld en met affecten

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
Middels de stilering en hypertrofie van de gestiek construeert Vanrunxt een reeks affecten die het mogelijk maken de transcendentie op de scène binnen te leiden

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • Een opera van Bach?
Etcetera: Bestond er in de barok een muzikale codering van bepaalde woorden of affecten...absoluut in wou, de uitvoerbaarheid door dit orkest, het evenwicht tussen diverse affecten, de spreiding over de verschillende stemmen

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99: over intuïtie en concept
Sommige beelden kunnen nog veel sterkere affecten veroorzaken: als je kijkt naar Salo van Pasolini moet je al bijzonder hard zijn om niet af en toe je maag te voelen keren

Nr. 71, Maart 2000 • Rudi Laermans • 'De zintuigen bedriegen nooit'
Dàt geheugen is lichamelijk omdat het zich oriënteert op zintuiglijke indrukken, dus op sensaties of affecten...Een blok van mogelijke affecten - van sensaties die wel of niet een verbinding met eerdere impressies aangaan (ik zinspeel op ideeën die G. Deleuze en F. Guattari in het hoofdstuk over kunst in Qu'est

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Zonder menselijke affecten die ze structureren, worden bewegingen echter steeds banaler, een feit dat veel critici opgemerkt en recent nog aangeklaagd hebben.14 Paradoxaal genoeg heeft de beweging

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
het tijdperk van rationalisering en berekening is het de 'functie' van het theater om door middel van een esthetiek van het risico met extreme affecten om te gaan, die steeds ook de mogelijkheid van

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
duidt (en wel wanneer het zélf stokt, blokkeert, in de war raakt door een affectieve vloed-golf). Gevoelens zijn mentale voorstellingen, intieme affecten niet...Wat we hoe dan ook nooit kunnen bewonderen of verafschuwen, is hun feitelijke huid, het lichaam als inschrijfoppervlak van ongecodeerde indrukken, van ongecontroleerde stromen van affecten, krachten

Nr. 78, Januari 2001 • Jean-Luc Plouvier • Hedendaagse muziek en theatertechniek: Een poëtische kwestie
Het is niet nodig aan de vertolkers te vragen de affecten te mimen die ze verondersteld worden op te roepen, noch om zoals aan kinderen te doen geloven dat elke muziek een verhaaltje vertelt, noch om

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Het semiotische duidt op het materiële, pre-oedipale, 'pre-talige' van de taal: klank, rijm, intonatie, waarin de affecten uitdrukking vinden en ontladen worden

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
hebben virtuele omgevingen nodig waarin de eigen gruwelijke en kannibalistische affecten (zoals Artaud die beschreef) worden geactiveerd

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
geconfronteerd wordt met een ander krachtveld, andere gewaarwordingen en andere affecten door de constructie van de beweging

Nr. 95, Februari 2005 • c
Hij wil emoties en affecten tonen vooraleer ze 'beschaafd' - en in die zin minstens gedeeltelijk onwaar - worden

Nr. 103, September 2006 • Rudi Laermans • Beweeglijk denken
als zintuiglijk waarneembare ‘percepten’ en lichame- lijk aangevoelde ‘affecten’. ‘De artiest creëert blokken van percepten en affecten, maar de enige wet van de creatie is dat het samengestelde...Maar er is een autonomie van Theorie en Kunst omdat talige concepten enerzijds, ‘per- cepten’ en affecten anderzijds, beide uit zichzelf kunnen en moeten overtuigen...Juist daarom is in de kunstpraktijk de vertaling van een in principe te conceptualiseren probleem in een reeks ‘percepten’ en/of affecten een letterlijk decisief moment

Nr. 107, Juni 2007 • Rudi Laermans • Het kunstwerk als performatief netwerk
Deep Blue is echter niet alleen het lichaam van de toeschouwer/luisteraar maar ook dat van de performer een recipiënt van affecten...hun bewuste verwerking tot de vaststelling ‘hier klopt iets niet’. Het niet-kloppen reproduceert de aloude tegenstelling tussen lichaam en bewustzijn, affecten en voorstellingen

Nr. 107, Juni 2007 • Mette Ingvartsen • Filmische lichamen
Ik weet niet of het ons helpt om na te denken over hoe affecten kunnen geproduceerd worden, omdat dit onmogelijk is. Ze werken op je in wanneer je dit het minst verwacht en zo gauw je je realiseert


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK