Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "allochtonen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Onbevoegden zijn er bij de vleet: rap-, grafitti- en hiphopkunstenaars, krakers, mensen die van hun leven een kunst maken, muzikanten, straatkunstenaars, straathoekwerkers, jonge allochtonen die

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
Ze veronderstelt dat er in Molenbeek andere wezens dan mensen zouden rondlopen: kansarmen, delinquenten, gedemotiveerde agenten, allochtonen, gefrustreerde schoolmeesters

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
En kan hetzelfde gezegd worden van andere groepen allochtonen die reeds jaren - velen hun hele leven - in ons land verblijven...En ik ben ook bang dat het project over de allochtonen in Vlaanderen heen is gegaan

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Op zoek naar vaste bodem in de...
Het programmablaadje typeert Venetië aan het einde van de zestiende eeuw als volgt: 'De imperialistische mogendheid vormde een poort op de wereld, waar allochtonen zonder al te veel tegenkanting

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
De HLM-blokken in de banlieues, troosteloze getuigen van het failliete modernisme, met hun bevolking van grotendeels ontheemde allochtonen uit de vroegere kolonies, vormden de ideale humus voor een

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
Toch blijkt het ontzettend moeilijk om in onze steden geld en ruimte beschikbaar te stellen voor projecten die door allochtonen zelf op poten worden gezet, of waarin getracht wordt zich op het terrein

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Hij wil een directe band zien ontstaan tussen de allochtonen in Nederland en hun aanwezigheid op de planken en in de zaal

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
De Franstalige gesprekspartners zijn op één hand te tellen, over allochtonen wordt niet eens gesproken

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
De politieke reactie is dat allochtonen in Nederland nog altijd zijn achtergesteld – zie de werkloosheid, de schooluitval, de huisvesting en de misdaad...Ze piekeren er niet over om te spreken namens anderen, de eigen etnische groep of de allochtonen in het algemeen

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
Het betrekken van jongeren en allochtonen en het gaan werken in wijken etc

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Alle parameters zijn aanwezig: religie, gemeenschap, artistieke vrijheid, traditie, gezag, intimidatie, politieke correctheid en respect, autochtonen en allochtonen, doelgroepen, culturele

Nr. 77, Juni 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Grote huizen en hun taken vandaag
Cassiers: Mijn probleem daarmee is dat -precies omdat Van der Ploeg dat zo gezegd heeft- ik mij er slecht ga bij voelen als ik iets met allochtonen zou doen...Dat Van der Ploeg dat alleen al zègt, is fout: we moeten niet méér doen voor allochtonen; daar gaat het niet om...Ik denk dat Dito'Dito nog nooit over 'allochtonen' heeft gesproken, terwijl ze voor mij als gezelschap toch een voorbeeldfunctie hebben wat betreft relevant denken over theater in een sociale

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
elk geval wordt het bekende Dito'Dito-discours gehanteerd, waarbij levende vooroordelen over 'allochtonen' de kop worden ingedrukt

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
allochtonen of tussen vrouwen en mannen

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Maar de culturele strijd gaat gewoon door, hij privilegieert vandaag de dag alleen andere scheidslijnen: mannen versus vrouwen, autochtonen versus allochtonen...Daarom verwachten we van hen kunstwerken, en dat ook wanneer ze met allochtonen of asielzoekers werken...Theatermakers die met allochtonen of kansarmen werken zijn dus niet per definitie kunstenaars, en videokunstenaars die hetzelfde doen leveren niet per definitie de nochtans verwachte kunstwerken af

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
door racistische monoloog brengt hij het relaas van hoe hij op een avond op zoek ging naar zwarte allochtonen: 'Zo vond ik er eentje in de vrouwendouches van het zwembad, met zijn lui in zijn eigen bek

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
Wij' hoefde zich in besluitvorming niets aan te trekken van 'zij': vrouwen, allochtonen, slaven, de meerderheid van de bewoners van de polis, een meerderheid over wie besloten werd en die zich had aan

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
weten uit het verleden dat 'de bevrijding van de arbeidersklasse in de eerste plaats het werk zal zijn van de arbeidersklasse zelf', zoals die van de vrouwen, de allochtonen, de derde wereld in de...eerste plaats het werk zal zijn van respectievelijk de vrouwen, de allochtonen, de derde wereld zelf

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
De schuld daarvoor wordt bij de anderen gelegd (de allochtonen, de islam). Dat is in alle betekenissen van het woord ‘goedkoop’. Je kan met evenveel recht beweren dat er nog steeds geen ernstige

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De zogenaamde allochtonen verschillen echter onderling evenveel van elkaar als van hun autochtone collega’s. Die bonte mix, het klinkt mooi, maar het is geen evidentie...Allochtonen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK