Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "anti-Vlaams Belang" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Niet de schoonheidszwangere beweging is van belang, wèl de beweging...Een en ander maakt dat de balletliefhebber wellicht geschokt wordt door het bruute, soms anti-esthetische van dit danstheater

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Ook de decors (tweemaal zwart en tweemaal wit) kunnen wijzen op het hernieuwde belang van de tekst...Het mag dan nog volgens Northrop Frye de bedoeling zijn van de komedies om de anti-komische elementen te elimineren, hier blijven ze een probleem

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Door de artistieke kern van het Kollektief, Charles Cornette en Hilde Uitterlinden, medewerkers van het eerste uur, wordt veel belang gehecht aan 'dezelfde geest' waarin nog steeds zou (moeten...Het is een anti-oorlogsstuk en het kan op geen beter ogenblik gemonteerd worden...Wat bedoelt de Nieuwe Scène met 'Moeder Courage is een anti-oorlogsstuk' ? Wat verwacht Medina van 'een collectief gemotiveerde theatermensen', zoals hij het zelf noemt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
1981) zitten groepen als De Sluipende Armoede of Poëzien (geen subsidie), Symptoom (een Gentse amateurgroep die het lokaal belang niet overstijgt), en marionettentheater Taptoe...Het leek ontzettend anti-theater omdat het zo echt leek...Cultuur in Gent is nog steeds het convergentiepunt van middenstand en electoraal belang

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Decorte probeert het wel, maar krijgt het niet eens goed verteld, terwijl zo een vertelling binnen het kader van dit stuk van ondergeschikt belang is. Maar buiten een gebrekkig vertellen, gebeurt hier...Century Studies stelt hem in staat een synthetisch beeld te geven van de postmoderne wereld beheerst door de media, cybernetica en informatica; door anti-oedipale, zelfs anti-humanistische gevoelens...onbepaaldheid, discontinuïteit en decentralisatie: en door een vaak anti-theatrale want anti-illusoire kunst

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Naast dertien lange en een drietal kortere (Stone, Grandma Faust en The Swing) schreef hij ook gelegenheidsstukken voor de anti-apartheids- en de anti-nucleaire bewegingen (Passion en Black Mass...Opvallend is verder de meer uitgesproken socio-politieke commentaar en het groeiend belang van het narratieve element

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Een held wordt een anti-held...Oom Wanja' bij NTG, 'Het belang van ernst' door Toneelgroep Baal, tweemaal 'Susn', tweemaal 'Mahagonny', 'Vier korte dansen' van Marc Vanrunxt, 'Honger' van De Witte Kraai, het Keulse deel van Bob Wilsons

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
de jaren 18, 19, 20 was er een volledige anti-Duitse campagne; al wat Duits was, kwam niet door...Ik vind niet alleen het lichaam, maar ook de stem van belang

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Ook de -- vooral Italiaanse-- anti-traditionele futuristische beweging, die zich sterk met dans inliet, had belangrijke contacten met de Parijse avant-garde...Action Danse Rhöne-Alpes). Van een regionaal centrum werkten ze zich op korte tijd op tot een instelling van nationaal en stilaan zelfs internationaal belang...Het concept is hetzelfde, het gebruik van de scène (een opvallend verschil met de Amerikaanse moderne dans) is hetzelfde, het belang van kostuums en decor is hetzelfde (idem), zelfs de muziekkeuze en

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Een onsamenhangende tekst en een regie die consequent anti-realistisch en verwarrend wil zijn, maar nooit een precieze code weet te ontwikkelen...Gilis is het anti-discours in NTG...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Postuum kreeg Fassbinder een hele gemeenschap op straat met betogingen, spandoeken, bezetting en dies meer naar aanleiding van de première van het als anti-joods en racistisch bestempelde stuk, die...Hierbij zijn weliswaar God en geloof van ondergeschikt belang: het kerkelijk instituut moet behouden en de kerkfabriek draaiende gehouden worden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Enkele jaren later, in 1971, zou Hugo Claus in Amsterdam een poging doen om Crommelyncks Chaud et Froid, een Pirandelliaans, maar vooral anti-fascistisch (1934!!) stuk, aan het Nederlandse publiek te...het (negatieve) belang van het vormingstheater en de Actie Tomaat in een aantal bijdragen in een boek dat nochtans de ondertitel draagt "Reacties op de nieuwste theatertrends ". Niet alleen de...Rob Erenstein, in het meest polemische stuk, fulmineert tegen de "middelmatigheid", ''anti-theatraliteit'' (!), "publieksvijandigheid"(!!) en "leegheid" van "al die zoekers naar een eigen stijl" en

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Vanuit zijn pedagogische ingesteldheid, zijn democratische reflex én zijn inzicht in het belang van de fantasie als omvormende macht t.o.v...Dank zij zijn anti-autoritaire inspiratie heeft het politieke theater een belangrijke rol gespeeld in het loswrikken van het kindertheater uit de betutteling van brave sprookjesstructuren en heeft het

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
dan menig anti-narratief vormexperiment...Nederland is het voor een akteur alleen van belang om te 'scoren'." Roel Twijnstra: Teater maak je uit fascinatie voor het onbekende', in De Morgen 27 mei '89

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
missen was: de kabareteske anti-apartheid solo-slim van de Zuid-Afrikaan Pie-ter-Dirk Uys: Adapt or Dye : 51% vermaak, 49% woede...De specifieke vorm van de theatrale communicatie waarbij alle signalen - en niet alleen de tekst - van belang zijn, komt niet of oppervlakkig aan bod

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Anti-Verlichting Hoe beviel U de ervaring om als acteur in een opera mee te spelen ? Hebt U ooit iets vergelijkbaars meegemaakt, of was dit helemaal nieuw ? Bij het werk met stukken...waren het eens over Mozarts realisme, over het belang van het verhaal, over de vaststelling dat alle personages moeten tonen hoe ze getroffen worden door verwarring en ontgoocheling, door verlangen...Deze 'anti-Verlichtingsopvatting' van Bassa Selim is ook merkbaar in het toegevoegde gedicht van Thoma Brasch, waarin hij o.a

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Wel van belang lijkt het me om uit het vroegere denken over de toekomst, instrumenten te smeden voor een nieuw theatraal antwoord op de complexiteit van de onbereikbare buitenwereld...Dit gegeven markeert een paradoxale verbinding van een anti-deterministisch en veranderlijk maatschappijbeeld met een universele katholieke doxa en ethiek

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
De centrale vraag die daarbij door de kunstenaar gesteld wordt, de vraag die schuilt achter sociale relevantie, esthetische consequentie, creatieve drang is de vraag van dewelke de anti-psychiater R.D...die context begrijpen we beter het belang van het verschijnen van Franz Marijnen in Rotterdam in 1977 . Zijn spraakmakende produkties bij het Ro-theater betekenden dat je in Nederland weer uitbundig...Maar precies omdat er zulk een probleem rijst, is het fenomeen van de jury van uitzonderlijk belang, want er bestaan weinig plekken in onze Nederlanden waar de diversiteit en de rijkdom door afwijking

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Ook hier weer valt de anti-psychologiserende houding van de nieuwe esthetica op...Vormgeving wint aan belang, de scenografie wordt letterlijk uitvergroot

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
Ook de religieuze thematiek is sterk aanwezig, vooral in het dansstuk Vesalii Icones, waar de danser herrijst als anti-christ...Zonder een oordeel te willen vellen over het belang van de opera's van Puccini, vind ik de manier waarop zij deze 'kaskrakers' brengen bijzonder interessant


Toon volgende resultaten