Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


85 document(en) met "artikels" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Zo luidt de inleiding van het KNS-programmaboekje, waarin verder nog vele vragen gesteld worden en waar een reeks kleine aardige artikels op volgen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Nevenstaande artikels gaan in op de opvoeringen van Ro Theater (De Koopman van Venetië), Malpertuis (Richard III), Globe (Pericles), KNS (De Storm) en De Witte Kraai (Romeo en Juliet). Johan Callens

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
al te zeer vanuit de Gentse situatie bekeken, wat in de keuze van de artikels de facto tot een vertekende of onvolledige weergave leidt en ten tweede (gevolg van ten eerste) lijkt de registratie van de...Ik wil dit nader verklaren aan de hand van de diverse artikels en daarbij stellen dat mijn kritiek niet zozeer hun inhoud betreft, dan wel wat voor die inhoud komt, m.n...Met de registratie van gevoeligheden, tendensen en stromingen is er blijkbaar iets mis in dit Yangnummer en dat wordt bevestigd door andere artikels

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Tot eind jaren zeventig is de lectuur over Heiner Müller erg versnipperd: veel losse artikels in kranten en tijdschriften, enkele bladzijden in literatuuroverzichten, polemieken rond bepaalde stukken...Dat de hoeken nog niet scherp afgelijnd zijn ligt aan de wisselvallige kwaliteit van de literatuurwetenschappers en de kortheid van de artikels

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
De redactie P.S, Plaatsgebrek noopte ons ertoe de aangekondigde artikels over De Nieuwe Scène {Moeder Courage) en over Toneelgroep Globe naar het volgende nummer te verhuizen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
sommige passages van de vier samengebrachte artikels klinkt een apologetische toon door alsof Schechner zijn rol in TPG nog even wilde verduidelijken

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
sommige passages van de vier samengebrachte artikels klinkt een apologetische toon door alsof Schechner zijn rol in TPG nog even wilde verduidelijken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Evenmin kan deze verzameling artikels en bescheiden fotoselectie de 30.000 produkties documenteren die in deze periode in West-Duitsland gespeeld zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Artikels worden in het midden van de scène op een hoop gegooid en er worden twee kaarsen bijgeplaatst...Ze ruilt later de broek voor haar artikels...Hij blijft voor mij staan, kijkt agressief en werpt een pak op de scène opgeraapte artikels in mijn gezicht

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Brengers, gezien diverse artikels, voorzichtig te zijn met aanklachten

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
lezen zijn uit een drietal artikels van Vermeylen, Van Langendonck en Hegenscheidt zelf (2). Vermeylen schreef zelfs dat "geen enkel gewrocht zo klaar en volledig de geest van die Van-Nu-en-Straks-tijd

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Een verslag over het project 'Het vlot van Babel' in Italië, een interview met Jan Fabre, een essay van Gerrit Timmers, artikels over Bob Wilson en het Shusaku and Dormu Dance Théâtre, tekstfragmenten

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Onderstaande artikels geven een overzicht van het theateraanbod

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
omwille van zijn artikels in dit blad

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Naast algemeen situerende artikels van de hand van Jacques De-decker, Marc Quaghebeur en Jaak Van Schoor, bevat het boek de vertalingen van de volgende toneelteksten : Thuis en Het leven en de werken

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
met breedvoerige artikels over deze getormenteerde auteur en zijn oeuvre

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Ik voel nauwelijks een verschil tussen artikels of iets creatiefs schrijven

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Wim De Mont brengt in twee artikels verslag uit van het colloquium

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Hij tekende zijn artikels met de initialen V.R.. Gedurende ± vijfentwintig jaar heeft hij bijgevolg een stuk Vlaamse theatergeschiedenis begeleid en becommentarieerd

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Momenteel, komen we samen om te eten, lezen we artikels die ons emotioneel voorbereiden en dan repeteren we. Wij leven in het heden...Besluiten dat het NTG wetenschappelijk onderzoek over theater stimuleert is wellicht overdreven, toch blijkt uit enkele artikels dat in de NTG-definitie van theater de historische informatie, de...Een derde groep artikels behandelt de theaterpromotie, het NTG-management