Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


511 document(en) met "artistiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
ZLV leidt artistiek wel eens tot vervlakking

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Geoffrey Baskerville meldt dat hij 'na 80 minuten durende herhalingen kwaad begon te worden op de arrogantie waarmee de danseressen een beperkte mechanische waarneming tot het niveau van een artistiek

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Alles begint natuurlijk bij Mallpertuis waar men niet inziet dat men de grote rolbezetting van Richard III nooit (financieel en artistiek) kan opbrengen

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
men artistiek iets te vertellen heeft, moet nog blijken

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het registreert niet zondermeer wat er is maar kijkt vooruit naar wat mentaal en artistiek haalbaar is. Bij gelegenheid spreekbuis, altijd toch megafoon, principieel forum van waarop het conventionele

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dat poppentheater lijdt onder gebrek aan belangstelling is dus geen vooroordeel van publiek, organisatoren of media, maar een gevolg van onvoldragen en artistiek weinig bevredigend werk van de...Nederland heerste toen een klimaat dat artistiek gezien veel mogelijkheden bood

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het artistiek risico wordt niet geschud: Epigonentheater, Karnaval, Peloeze, Guido Lauwaert en De Sluipende Armoede komt men haast alleen in de nieuwe centra tegen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
artistiek gezien de wereld van de veilige mimesis...Maar alle karakteristieken vullen elkaar aan en leveren een artistiek bezig-zijn op dat in zijn eigen produkten toont dat het met een zekere wanhoop een cultureel systeem failliet ziet gaan

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De kern van Tiedrie is door John Fox, artistiek leider van de Engelse fringegroup Welfare State international, uitgenodigd om mee te werken aan de voorbereiding van Doomsday Colou-ring Book, het grote

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Dat is pijnlijk: geen enkele privéorganisator zou zulk financieel en artistiek risico durven aangaan...Ze hebben een artistiek leider, drie co-directeurs, een heuse troep en een interessant repertoire

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Zetten we het "sociaal geëngageerd" theater van het NTG echter uit tegen progressief en artistiek vernieuwend theater, dan weegt die optie niet zwaar...Huisregisseur en artistiek directeur Jaak van de Velde breekt zich steeds meer de nek op artistiek oninteressante pro-dukties...Arca Een even poenerig artistiek credo huldigt Jo Decaluwe, directeur van Arca/NET, bijgenaamd Theater aan de Lieve

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
De klacht werd vlug ingetrokken maar had ondertussen een discussie op gang gebracht tussen vertegenwoordigers van kunstenaarsgroepen en de media over het artistiek klimaat in Milwaukee...Artistiek gezien wilde Tomcat eerder een concept onderzoeken dan een afgesloten stuk brengen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Op zijn 39 ste geeft hij, na zeven jaar artistiek leider en huisregisseur van het Ro-Theater (Rotterdam) te zijn geweest, ontslag...Als regisseur zou ik alleen produktiegericht moeten zijn maar als artistiek leider heb je andere verplichtingen...hebben samengewerkt voor Wasteland en artistiek zijn we nog lang niet uitgepraat

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Er wordt ook nergens gepoogd om het een breder maatschappelijk, artistiek of filosofisch kader mee te geven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Zijn laatste artistiek succes was De Hamletmachine maar daar was de tekst onbeduidend (de lezer zal noteren dat ik geen groot Müllerbewonde-raar ben) zodat daar alles kon

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Zijn laatste artistiek succes was De Hamletmachine maar daar was de tekst onbeduidend (de lezer zal noteren dat ik geen groot Müllerbewonde-raar ben) zodat daar alles kon...Er wordt ook nergens gepoogd om het een breder maatschappelijk, artistiek of filosofisch kader mee te geven

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Franz Marijnen neemt ontslag als artistiek leider van het Ro-theater...herziening toe is. Liever dan dat de artistiek rendabele gezelschappen over dezelfde besnoeiingskam geschoren worden als de 'artistiek verlieslatende bedrijven', ontwerpe men een beleid

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het zou natuurlijk artistiek ongezond zijn om als teatermaker zonder meer toe te geven aan dit fenomeen, maar het is evengoed onjuist om het te miskennen of om het als onbelangrijk af te wijzen...artistiek onbegrijpelijk

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Tussen 1971 en 1981 was Hancké het artistiek gezicht van de groep...Toen vroeg men mij om artistiek leider te worden...Maar toen de sociale beweging afkalfde, kalfde ons publiek toch ook af en toen bleek dat wij een te zwak artistiek fundament hadden om adequaat te kunnen reageren