Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


146 document(en) met "autonome" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De autonome functie van de twee secties is de laatste tijd een beetje in verval geraakt en zou opnieuw moeten geactiveerd worden

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
niet kon overzien: een geschreven, vooraf geconcipieerd stuk heeft zijn eigen taal, zijn eigen fabel, zijn eigen personages, kortom: een autonome dynamiek...En in de herfst kwam er L'éveil du printemps (Frühlings Erwachen) van Wedekind op de affiche als 'création-production autonome des acteurs de la compagnie de l'Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve1...Wat de autonome produktie van L'éveil du printemps betreft, ook die moet gezien worden tegen een economische achtergrond

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Men zegt dat de taal teveel aan het denken gebonden is. Wil zo'n tekst tot het onderbewustzijn dringen dan moetje beelden gebruiken, een autonome beeldentaal

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
De functie van het woord wordt daarmee wezenlijk gewijzigd; het gaat niet langer om het produceren van spanningsrelaties maar van vrijblijvende beelden, die om hun autonome expressiviteit worden

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Zo krijgje bij het bekijken van het eindresultaat een dubbele invalshoek: je ziet een "autonome" voorstelling en je volgt het ontstaan van een nieuw concept, de inhoudelijke en stilistische

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
De lichamen van de Epigonen zijn autonome dingen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Muller gebruikt, verbruikt teksten; woorden, klanken zijn materiaal waarmee iets gemaakt kan worden: taal als autonome werkelijkheid

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ze kreeg een autonome rol

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Zowel de tekst als hetgeen op de scène komt wil je dus zien als een autonome werkelijkheid, die enkel realistisch is in die zin dat hij niet wil nabootsen wat er is, maar gewoon dingen toont

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De C-categorie mag dan historisch ooit wel relevant zijn geweest, vandaag is er geen enkel inhoudelijk argument meer om de kamergezelschappen als een autonome realiteit met een specifieke taak te

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Elk van zijn Manifesten vormt een etappe in een doordacht ontwikkelingsproces : Théâtre indépendant (1942), Théâtre autonome (1955), Théâtre informel (1960), Théâtre Zéro (1963), Théâtre des

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
De vzw Kaaitheater, zodat het festival een autonome organisatie werd en de vzw Schaamte

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Na één jaar autonome werking dankzij de inbreng vanwege het Antwerps Stadsbestuur zal de Raad een eventuele aanvraag opnieuw bekijken...BRIALMONT had in extremis nog een voorstel ingediend waarbij zij als autonome groep een personele samenwerking met het RVT voorstelden

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De eerste school waar het toneelspel als autonome discipline onderwezen werd, werd in 1911 opgericht in Gent onder impuls van Lievevrouw-Coopman en stond o.l.v

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Fundamenteel moet goede danskritiek volgens Deborah Jowitt altijd rekening houden met twee parallelle, maar autonome gegevenheden: de dans en het schrijven

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Maar de regisseur als opzichter van het naturalistisch detail wordt al snel afgelost door andere soorten regisseurs die het toneel als autonome artistieke discipline erkennen en/of het hanteren als

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Er gaat geen autonome tegenkracht van uit, het draagt geen spanning in zich

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Kindertheater wordt: een autonome creatieve bezigheid, geboren uit een reële artistieke behoefte

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
De waardering van het theater als autonome creatie, niet als brandpunt van uiteenlopende disciplines en dus als schatplichtige activiteit, is te danken aan eenzaten als Kantor

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
vrijwel alle Europese landen (en daarbuiten) heeft het luisterspel een autonome plaats veroverd, ook (en misschien vooral) in Oostbloklanden zoals Hongarije en Polen