Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "bedenking" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Bedenking: de actualiteitswaarde van schandaalstukken (bij hun creatie alleszins) als Reigen en Mrs

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Ik wil hier even op aansluiten, met een korte bedenking over de betekenis van deze opvoering binnen de evolutie van het regisseursteam Dehert-Gilis

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Een laatste bedenking in verband met het acteren: de rol van Bertha, de dochter, wordt gespeeld door Mau-reen Sellier, wellicht de meest getalenteerde (?) studente van het Gentse Conservatorium

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Dat je deze bedenking nog overhoudt, na zo'n theatermarathon, is op zichzelf een niet geringe verdienste van Peter Brook

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij Zie je, overhaaste bedenking... Dwingen

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
verheugend dat de RAT zelf die bedenking oppert, maar het geeft geen antwoord op de vraag waarom dat niet meteen in de praktijk gerealiseerd werd

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Een eerste bedenking hierbij is dat er vanalles onder één hoedje gevangen wordt wat daar niet onder te vangen is. Neem alleen nog maar de drie 'grote', waarvoor volgens de Memorie van Toelichting

Nr. 32, December 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Maar eerst nog de bedenking dat dansfotografie ook een enorme hoeveelheid stereotype en kitscherige beelden heeft voortgebracht

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
bedenking : wat zit ik hier mijn tijd te verkeutelen voor dit bad van nodeloze repetiviteit en uitmelken...Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Het theater van Kantor situeert zich in het hart van deze bedenking

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
Ik heb aan het gezelschap gezegd dat als ik directeur werd, ik het gezelschap volledig zou overnemen met de bedenking dat we dat na een of twee jaar evalueren en conclusies trekken

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Eén bedenking moet me daarbij toch van het hart: als je de inkomsten en uitgaven van de periode 1985-1990 optelt, blijkt dat het NTG in die vijf jaar een tekort van 13 miljoen opliep, waarvan bijna

Nr. 39, December 1992 • Lucas Vandervost • Hoezo repertoire?
Dat was is in ieder geval mijn bedenking na de dramatische lezing van De Fantasten

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • Ervaringen uit de schuilkelder
Een bedenking bij een foto van de voorstelling Poets without Pockets

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Toch is er een bedenking die voor de benadering van de Minardschouwburg pleit

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Ik maakte de bedenking dat zo'n theater nooit volledig mag samenvallen met het leven

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Er is nooit expliciet een vraag in die zin gesteld, maar de bedenking over de geringe toelagen voor onze gezelschappen in vergelijking met bepaalde theatergezelschappen wordt ook bij ons gemaakt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
kijkers de geheimzinnige bedenking dat 'a black body couldn't do that on stage'. Als een zwart acteur Othello kan zijn, als de come-back van Michael Jordan wordt herkend als de verwezenlijking

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
aanzienlijk frisser, heeft enkel waarde én kracht omdat het een werkelijke woede is'. Zij besluit die bedenking met een retorische vraag: 'Moeten we in het theater, zeker vandaag, niet op zoek gaan naar een reële

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
ons bij een vierde bedenking: het podiumgebeuren in deze voorstelling is vaak chaotisch en eerder moeilijk te volgen