Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "bedrieglijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Hij raast niet boos heen en weer van de ene borst naar de andere, hij hecht zich niet bedrieglijk aan schoonheid en gestalte en boet niet voor de snelle roes met walging en narigheid

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Goodnight Ladies is in wezen oerconservatief en volstrekt vrijblijvend amusementstheater in een bedrieglijk modernistisch kleedje

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
De taal, het gezegde wordt steeds minder expli-catief (bedrieglijk soms) en de toeschouwer is vaak aangewezen op de minder analytische gedragstaai, die hem een fragmentarische ervaring bezorgt

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
De eenvoud is bedrieglijk, temeer omdat de bewegingen geen steunpunt vinden in de muziek van Gó-recki, maar op een geheel eigen innerlijk ritme lijken te drijven

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
Hun dans geeft een chaotische indruk, maar die is bedrieglijk, want af en toe zijn er gewaagde contacten die een grote alertheid en een exacte timing vragen: een vrouw springt in de armen van een man

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
expressie een bedrieglijk ander aanschijn te geven

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Altijd een belevenis wegens de tegelijk sterk gestileerde en toch zeer concrete aanpak, die er bedrieglijk eenvoudig uit- Warten auf Godot - Foto Ralf Brinkhoff

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
De gastvrijheid van het huis De Grauwe is dan ook bedrieglijk

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
tegen vis) Ik kijk en ben bewogen, ben bewogen zoals... Daar in de diepte... In het zwijgen en in het bedrieglijk licht van de diepte... Wat een muze

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
zijn, tijdelijk en bedrieglijk, maar het weet nu wel dat dat het niveau is dat moet gehaald worden - de nieuwe dansmeester zal het hen in herinnering brengen

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
De opzwepende, uitbundig en bedrieglijk zelfzeker makende muziek van The Doors wordt gekoppeld aan Bernd Alois Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter, waarin enkele historische teksten niet

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Cultuur en Politiek zijn als twee parallel lopende treinrails: een bedrieglijk perspectief zou ons kunnen doen geloven dat zij elkaar op de horizon kruisen, maar de realiteit leert ons dat dat niet

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
De rust in huizen is bedrieglijk

Nr. 71, Maart 2000 • Paul Pourveur • De verfomfaaide ruimte
de ons omringende wereld erg bedrieglijk, misleidend, wispelturig en onwaar maar ook van een betoverende onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid geworden

Nr. 72, Juni 2000 • Loek Zonneveld • Kasimir en Karoline
De ondertitel van de tekst luidt: 'En de liefde houdt nooit op', bedrieglijk zinnetje, want de liefde tussen het meisje Karoline en de werkloze vrachtwagenchauffeur Kasimir houdt vrijwel meteen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Via alweer een omweg wordt de wereld getoond zoals die werkelijk is; bedrieglijk reëel

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Niets zo bedrieglijk als de indruk van echtheid... 9. En dan was er 'the house', zoals de performers de lange vijfde scène in de Weense aflevering van Highway 101 plachten te noemen

Nr. 74, December 2000 • Bernard Dort • Het boek in het theater
tijdsverloop... Het is die laatste soort aanwijzingen die ik probeer op te sporen en te confronteren met hun scenische realisatie (dat woord is bedrieglijk: beter is 'realiteit'). Wanneer ik aan het begin van Huis

Nr. 74, December 2000 • Paul Pourveur, Ineke de Paepe, Jonas De... • Lilith@online
Ik los alle vragen op met het verkeerd juiste antwoord, de bedrieglijk eerlijke oplossing

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Herinneringen zijn immers bedrieglijk, zoals Lui haar naar het einde toe verzekert: Il n'y a plus de chez nous, tes souvenirs mentent, il n'y a plus de rires, plus de musique, plus de pays


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK