Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "behoeft" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het is een acteursconcept dat vertrekt van en zweert bij het individuele genie, dat de opvatting bijtreedt dat het natuurtalent enkel wat toegevoegde gedrags- en expressietraining behoeft

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Deze ruimte behoeft ook geen vulling, is op zich al vol betekenis: door de indeling ervan (keldergat, niveauverschillen, aanpalende plaatsen) krijg je de indruk van een huis met vele kamers, verborgen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
inbouwen op hun leven, een mythisch geladen zelfobservatie van hun Corridor (het derde bedrijf), van hun relatie die blijvend therapie behoeft

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Waar blijft dan de polemiek die het Vlaamse theater zozeer behoeft

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Tal van recensenten denken bij het zien van Nachtwake (BMC) met weemoed terug aan De Witte Kraai-versie van Who's Af-raid of Virginia Woolf . Behoeft Norén ook geen commentaar, afstand, relativering

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
Dan blijkt echter dat zijn theatervorm de perfectie behoeft om te kunnen overtuigen

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Uit zijn ervaring bij de Norddeutsche Rundfunk vreest hij dat een jong orkest, bij wijze van spreken, zijn tanden breekt op hedendaagse partituren en daarna weer veel oefening behoeft om opnieuw

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
Het is een voorstelling waarvan alle elementen zo vanzelfsprekend in de juiste plooien vailen dat het hart van de toeschouwer erdoor wordt verwarmd en hij geen kachel meer behoeft

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
toevoegingen behoeft

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Kunst behoeft geen krans en zeker geen uitleg, maar is uit op confrontatie, op botsing, op polemiek, op het voortdurend openen wat in onze wereld verder dichtgespijkerd wordt

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
Hij speelt ingetogen maar gedreven, met een mimiek die, zeker in de belangrijkste scènes, weinig woorden behoeft, en waar de stiltes en de pauzes dan ook cruciaal zijn

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
behoeft in de hedendaagse dans de schaamlap van de kwetsbaarheid; elk samentreffen van feminiene dansbewegingen en vrouwelijke Schoonheid - zoals gedefinieerd door het mediale regime - is in diezelfde

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
liefde verblind handelen, giftig bloed, 'onduldbare pijnen', dood: de actualiteit van het verhaal over de stomme, letterlijk ongelukkige dood van de onoverwinnelijk geachte Herakles behoeft allicht geen

Nr. 46, Januari 1994 • Wim Van Gansbeke • Portret van de recensent als provocateur
Voor wat de rijkdom aangaat, behoeft dat hopelijk geen nadere uitleg

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
De continue bluf van een auteur, die grondige zelfkritiek behoeft, heeft het effect van een lege emmer

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Theater behoeft intimiteit, een manier van verhouden die verder gaat dan een professionele afspraak

Nr. 64, Juni 1998 • Alexander Baervoets • Smits, virtuositeit, hiphop, politiek en de hedendaagse...
Eigenlijk is dit niets meer dan een elementaire denkfout en behoeft het geen verder commentaar: je kan niet stellen dat ieder werk zijn eigen criteria behoeft en dan de opponent te lijf gaan met jouw criteria

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
Elke voorstelling van De Tijd is als een hoogst kwetsbaar, fragiel lichaam dat maar een miniem duwtje behoeft - een paar momenten van afwezigheid of onoplettendheid - om uit de bocht te gaan

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Hun lichaamstaal staat op zich, behoeft geen uiterlijke constructie van de werkelijkheid

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
dat uitdrukking behoeft