Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "behoeft" • Resultaten 21 tot 36 worden getoondNr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Want het totaalbeeld werkt als een laserstraal die geen interpretatie behoeft

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Het behoeft verder geen uitleg dat Afrika onderworpen is aan de ijzeren wetten van de vrije markt

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
Men behoeft er bovendien maar de programmaboekjes, de recensies, de subsidieaanvragen op na te slaan: zelden heeft men het er over de eigenlijke theaterkunst, vaak is er één of ander doel dat

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
De betrokkenheid van de kijker leidt namelijk niet tot het besef dat zich bij Sanchis aandient: een complexe tijdruimtelijke schriftuur behoeft een gelaagde perceptie...Aan een definitie hebben we dus geen nood, behoeft beweging immers geen beweeglijk oog

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
deze voorstelling wordt uitgegaan van de gemeenschappelijkheid van Shakespeares gedachtegoed en dat behoeft geen vastgelegde cast

Nr. 81, Februari 2002 • Rudi Laermans • Het dansen gedanst: Blueprint (David Hernandez)
Ook daarom behoeft het genre van de dansdans zo af en toe een reflexieve demonstratie a la Blueprint

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Ja, Brussel behoeft een liefst breed ingevulde werkplaats gericht op dans en performance

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
En hebben wij ons ook stilaan de mening gevormd dat het standpunt van een groep, een klasse of een beweging nuancering behoeft, dat er precies die veelheid van standpunten nodig is en dat die enkel

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Die poëzie bestaat an sich, ze behoeft in principe geen plot of verhaal

Nr. 85, Februari 2003 • Tom Rummens • Wij zijn jong en onervaren. En verliefd
Een goed popinterview behoeft geen krans

Nr. 92, Juni 2004 • Jeroen Peeters • "Het ongeziene kijken: Omtrent visualiteit, blinde vlekken...
Die verwarrende kwestie raakt de kern van Charmatz' werk: dat ook een mentaal theater uiteindelijk een lichaam behoeft om zich te ontplooien, om concreet plaats te vinden, om grenzen te kennen en

Nr. 95, Februari 2005 • Amorfe geluidskunst geïllustreerd
Het behoeft ook geen tegenspraak dat avant-gardis-ten als Paul Klee, Theo Van Doesburg of Hans Richter schilderden onder invloed van muziek

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Vastgeklonken aan een ideaal van kunst als kritiek, die steeds een doelwit behoeft

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Het dubbele verlangen van het theater
het geval van theaterarchitectuur wordt die vraag als het ware ontdubbeld: het inrichten en vormgeven van de wereld wordt het thema van een publieke ruimte die op zichzelf ook een vormgeving behoeft

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Het is de ruimte voor transgressie en verspilling, de plek voor behoeft(ig)e(n), de plek waar zigeuners, daklozen en straatkinderen beschutting zoeken, waar homo- en/of biseksuele mannen elkaar

Nr. 107, Juni 2007 • Bruno Vanobbergen • Storm op komst: drie observaties
Onze samenleving van vandaag behoeft evenwel niet zozeer reproductie, maar transformatie en provocatie