Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "behoudt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Marijnen behoudt de woorden, maar verandert de intonatie: "mijn engel" klinkt als een wonde, "vrouw" is een belediging

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Maar een genuanceerde onnozelheid: Antonio, en hij alleen, ensceneert de situatie en behoudt zo een sprankeitje superioriteit en uitzicht...Decorte rekent niet af met Goethe, hij negeert hem als dichter en behoudt enkel het dramatisch bruikbare frame

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Cheveley maar wel Gerardjan Rijnders die de tekst naar zich toe trekt binnen een concrete theatercontext maar tegelijkertijd een afstand behoudt van die woorden die niet de zijne zijn (en die het ook

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De acteur levert het materiaal daartoe af, behoudt tegelijk het recht zowel als het vermogen manipulerend (in een constructieve zin) met dit materiaal om te gaan, impulsen en suggesties m.b.t

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Zo behoudt de voorstelling een intensiteit en vitaliteit die door herhaling, meent hij, verloren zou gaan

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Wat je iemand ook dwingt te doen, hij behoudt toch altijd dat persoonlijke

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Natuurgetrouw behoudt een aantal van deze elementen (ruimte, acteertechniek) maar wijkt op andere gebieden sterk af van het vroegere werk...Saskia Janse die Jopie speelt ging eerder op zoek naar de kinderlijke aspecten die elke volwassene in zich behoudt en bouwde van daaruit haar personage op

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Haar werk dat als uitgangspunt steeds teruggrijpt naar de klassieke beweging biedt een intrigerend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden binnen de danstraditie: de muziek behoudt een grote autonomie

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
voor country muziek (die Thijs behoudt, waar van de Sande Bakhuijzen een beroep deed op de zwoele Tom Waits) omdat ze zo droevig is, "Because more than any other art form that I know of in America

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Ondanks zijn gedraai en gefleem, zijn lafheidjes en domme slimmigheidjes, behoudt hij het restje onschuld dat elke clown nu eenmaal moet hebben

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Binnenin ZAAL: Zoals in de vorige verbouwing behoudt de zaal haar profiel à l'italienne, die nog steeds een grote eenheid verzekert tussen de scène en het publiek

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
het verhaal van het temmen van de feeks Catharina wordt voorgesteld als "niet echt gebeurd", maar als een opvoering door een reizend theatergezelschap (ook het Limburgs Projekt Teater behoudt een

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
vak 'expressie' terwijl er niemand is om het te geven". Zoals in Nederland behoudt het programma de grootste openheid tegenover alle mogelijke toepassingen van dramawerkvormen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Hoeveel moet men niet vergeten, om het weinige te kunnen dragen, dat men voor altijd behoudt

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
theaterge-beuren behoudt; eerder 400 dan 1000 toeschouwers dus

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Passages die je wel wil gebruiken geef je aan personages die je wel behoudt

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Iedereen behoudt zijn autonomie

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
Met zijn bovenmaatse bolhoed en zijn aktentasje behoudt hij in elke situatie dezelfde onverstoorbare, stompzinnige uitdrukking

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
Nu niet langer door het tekstueel te verbinden met andere stukken — hij behoudt de tekst volledig op één toegevoegde zin na — maar door via zijn regie precies de historische dimensie ervan uit te

Nr. 53, December 1995 • Robert Steijn • Bezinning bij de status quo
De schoonheid van deze manier van dansen is monumentaal en tegelijkertijd behoudt het zijn menselijke maat