Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


254 document(en) met "beleid" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
België heeft geen danstraditie, maar wanneer het beleid zou gevoerd worden door een 'man met smaak', zou dat de wankele toestand van de dans alleen maar kunnen verbeteren

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Paul De Bruyne behoort tot de 'bende van vijf (samen met Theu Boermans, Kees Hulst, Rob Klinkenberg en Sam Bogaerts, nog een Belg) die het gat dat Rijnders laat moet vullen met een nieuw beleid

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
De ontevredenheid over het beleid werd me te groot en op een maandagmorgen, terwijl ik naar het lessenschema zat te kijken, viel de beslissing: die zever volg ik niet meer

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Op de vijfde verdieping, in de kleine cel waar het beleid van de opera wordt uitgedacht, hangt nervositeit : zal de produktie van eenzelfde steile kwaliteit zijn als de Mozartcy-clus

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
het beleid van het gezelschap ten gunste van het artistieke niveau, de programmatic en/of de financiële situatie...nieuwe beleidslijn te kunnen uitbouwen en in dezelfde optiek een kon-sekwent toekomstig beleid voorlegt". De Vlaamse kreaties van Mercedes van Thomas Brasch en Schrebers moestuin van Lukas B. Suter...Waarom krijgt dit theater niet de kans met zijn nieuwe beleid een nieuw publiek op te bouwen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De integrale tekst van het advies is als toneelstuk wellicht minder bruikbaar, maar geeft wel inzicht in het beleid van de belangrijkste instantie i.v.m...sorteren op het beleid en de prestaties van de betrokken gezelschappen...Organisatie van het artistieke beleid en publiekswerving moeten duidelijk anders aangepakt worden

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Over de jaren is er veel ongenoegen geweest over het beleid van Peter Hall, omdat hij het te commercieel aanpakte...Deze politieke daad van Hall is vanzelfsprekend rechtstreeks tegen het onbarmhartige, barre beleid van Thatcher gericht

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Een geïnspireerd en toekomstgericht beleid lag er niet aan ten grondslag en werd er ook niet door gestimuleerd

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De onmiddellijke massale publieksrespons zou als objectieve barometer kunnen fungeren voor een beleid dat zeker en vast het 'grote' publiek - in dit geval zelfs een nieuw publiek - wou bereiken...De NTG-raad van beheer maakte herhaaldelijk financiële (te hoge regisseursgage van Walter Tillemans) en morele bezwaren (naaktscènes of abortusproblematiek bleken hardnekkige taboes) bij het beleid

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
het herdenken van het theaterdecreet: 'Elk voorstel dat kan leiden tot een aanpassing, actualisering of herziening van het huidige toneellandschap- en beleid is welkom...Bij zijn installatie in maart 1984 kreeg de RAT in zijn huidige samenstelling van Minister Poma de opdracht het theaterdecreet (het beleid dus, niet het landschap) opnieuw kritisch te bekijken...Met dit voorbeeld willen we enkel aantonen dat bij een globaal herdenken van het theater-beleid in Vlaanderen ook dit soort factoren in overweging moeten genomen worden

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
niet de reputatie weten op te bouwen dat van een rijkgesubsidieerd B-gezelschap verwacht mag worden, het heeft (mede dank zij slechte infrastructuren, een extra-artistiek beleid van zelfbescherming en...Een artistiek ambitieuzer beleid dient hier terdege rekening te houden met een (geografisch gespreide) massa, die van de interessantste theaterontwikkelingen van pakweg de laatste 25 jaar gespeend

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
De vraag is of deze onaangepastheid het gevolg is van een foutief beleid in het verleden ofwel of de problemen dieper liggen, nl

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Er is geen artistiek beleid, geen beroepsernst

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Welke restricties men ook omtrent Jack Langs beleid kan formuleren, men kan er niet omheen dat hij op een offensieve manier voor zijn departement gevochten heeft en dat hij niet, zoals Karel Po-ma bij...Het getal Ook al scheen dit zowat dé ontdekking te zijn op het colloquium over theater en beleid, ingericht door het Vlaams Theatercircuit (zie elders in dit nummer), toch is de vaststelling...cultureel beleid, niet au sérieux nemen

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
januari van dit jaar sprak Jan Joris Lamers (Maatschappij Discordia) op een colloquium in Brussel over Kunst en Beleid (zie Etcétera 13). Over (het recht op) subsidies, de starheid van het...Men erkent de noodzaak van subsidiëren maar het besef van wat er in de kunsten omgaat is te beperkt om er een flexibel beleid op na te kunnen houden...Als een beleid eenmaal min of meer rechtvaardig is geformuleerd dient er onmiddellijk een nieuw beleid gemaakt

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Op 13 mei organiseerde hetzelfde VTC een debatavond "Kunst en Beleid in Vlaanderen" waar prominenten van vijf Vlaamse partijen hun standpunten zouden verduidelijken

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
45 In dit nummer ook nog Geld, kunst en beleid in Vlaanderen, pag

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Op dit ogenblik wordt er druk gewerkt aan de uitgave van een brochure waarin de werkingsterreinen en de krachtlijnen van het beleid uitvoerig zullen beschreven staan en waarin ook een "stand van zaken...Het huisvesten van een dergelijk kleinschalig project bewijst andermaal het zinvol artistiek beleid van dat centrum: door het ter beschikking stellen van infrastructuur en het verlenen van logistieke...Onder het hoofdstukje zelfkritiek en evaluatie van het artistieke beleid vallen twee erg boeiende bijdragen: een interview van Pol Arias met de NTG-beleids-groep (De Decker, Redant, Moeremans, Van den

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Misschien is hij in vergelijking met zijn voorgangers bevoorrecht: welke Minister van Cultuur in Vlaanderen kreeg ooit zoveel voorbereidend denkwerk over beleid toegespeeld als hij...voorstellen voor een nieuw beleid onder de titel "Weer vrijheid voor het theater", terwijl in hetzelfde nummer de Nederlander Jan Kassies het had over "Cultuurbeleid in crisistijden". Het Vlaams Theater Circuit...hield in januari een tweedaags colloquium over kunst en beleid met sprekers uit Nederland, Frankrijk en België, en formuleerde in april "standpunten over theaterbeleid", die ook aan het ministerie werden

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Vandaar: een directe functie van een dynamisch en globaal beleid...Architectuur en gebouweninfrastructuur in de stad, twee keer beleid: dat van de overkoepelende instantie (de Medici) en dat van het team van beroepsacteurs


Toon volgende resultaten