Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "beleidsvoering"Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
dat de beleidsin-stanties verplicht zijn rekening te houden met een zo rechtvaardig mogelijke vertegenwoordiging van alle ideologische en filosofische groepen in de beleidsvoering alsmede de

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Een evaluatie van publieksreacties zal, samen met tal van andere factoren, de overheid helpen bij haar verdere beleidsvoering...die van een vitale kracht in de samenleving die in het centrum van de beleidsvoering staat, niet in de marge...Die beleidsvoering moet open zijn, op basis van publieke argumentatie, een parlementaire democratie waardig

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het zou te ver leiden (al is het een erg interessante materie) de inhoudelijke beleidsvoering van de Afdeling Theater te vergelijken met die van de RAT

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Het Centrum voor Cultuurbeleid moet voor de beleidsvoering natuurlijk zijn voelhorens uitsteken naar de sector

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
gezelschappen toch steeds de hoeksteen van de beleidsvoering geweest is? Johan Van Heddegem: De kunstencentra vormen hier een vreemde eend in de bijt, want zij zijn per definitie projectontwikkelaars

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Nu vertoont een politieke beleidsvoering doorgaans een formaliserende neiging...nuanceringen aangaande artistieke kwaliteit (artistieke verscheidenheid)? Dat een gezichtsloze structurele beleidsvoering makkelijker gemaakt is dan één die rekening houdt met waar het echt om draait: het theater

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
meerdere domeinen, het onderwijs voorop, opvallend vaak aan de Nederlandse beleidsvoering worden ontleend). In die zin kan hun literaire of theatrale herinneringsarbeid politiek heten

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Commentaar en kritiek volgen kortom al te sterk de meer algemene trend, ook in politiek en beleidsvoering, om exclusief tweezijdig te observeren

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Zij dienen daarbij terdege te beseffen dat de erkenning van de aspiraties van Het Toneelhuis, ntg en Kvs/de bottelarij het gewicht in de beleidsvoering nog meer in de handen van belanghebbende...Het is overigens meteen duidelijk dat zo'n uitbestedingspolitiek zich maar moeilijk laat rijmen met het meer algemene streven van de Vlaamse overheid naar een transparante beleidsvoering

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Inspiratie voor zo'n meer globale beleidsvoering is in overvloed te vinden in - bijvoorbeeld...Daarentegen heeft de nieuwe beleidsvoering voor kunstorganisaties of artiesten die primair 'aan kunst willen doen' wel degelijk ingrijpende gevolgen

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Wie deze pluraliteit ernstig neemt, moet vandaag de dag ook een gedifferentieerde beleidsvoering voorstaan

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Dat is niet alleen unfair, het is ook gewoonweg een voorbeeld van slechte beleidsvoering...Een weinig onwil volstaat om te besluiten dat de recente, relatief royale middelenbedeling richting hedendaagse kunsten synoniem was met een beleidsvoering zonder beleidsvisie...Het enige antwoord op het waarom van Anciaux’s beleidsvoering, is te vinden in een tekst van zijn huidige kabinetschef, Stefaan De Ruyck

Nr. 101, April 2006 • 
Dat is een manifeste en sterk neoliberaal geïnspireerde breuk met de beleidsvoering binnen de naoorlogse verzorgingsstaat

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
De sector’ heeft al haar wensen netjes geaggregeerd, maar haar vertegenwoordigers vergaten blijkbaar dat beleidsvoering synoniem is voor selectiviteit en keuzes maken