Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "benadrukte"Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Hierover gevraagd, benadrukte Fabre dat de tussenkomst van de vrouw een totale verrassing was voor hem, al- hoewel dergelijke bemoeienissen in zijn vorige performances

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Integendeel, Graham benadrukte dat de dans thema's en problematieken moest aanbrengen die relevant waren voor de maatschappelijke en psychologische situatie van de moderne Amerikaan

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
architecturale elementen benadrukte

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Hij benadrukte het belang van een goed beheer in de kunstsector: de verantwoordelijke van een artistiek centrum staat tussen de kunstenaar en de financiële bronnen...Mortier bespeelde inderdaad op een meesterlijke wijze de gevoeligheden van de zaal (zie kader stukjes), maar benadrukte niettemin enkele musts voor een goed-functionerend thea-terbeleid: de

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dora van der Groen benadrukte het zoeken naar een eigen methode, daarbij wel puttend uit verschillende visies die een eigentijdse vertaling krijgen: "Er moet een parcours gemaakt worden waar de

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het Signaalrapport over het seizoen 1985-1986 benadrukte, als opvallende feiten, de komst van nieuwe kindertheatermakers (Pantarei, Het Gevolg, en de eerste eigen kinderthe-aterproduktie van de

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Het ensemble In Etcetera 24 benadrukte Jos Verbist, met Jappe Claes artistiek leider van ARCA dat de vorming van het ensemble prioritair is: de repertoirekeuze is er zelfs aan ondergeschikt

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Toch benadrukte Frie Leysen tijdens de slotevaluatie dat het Kunstenfestival een creatiefestival moet blijven

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Ze sprak ook over haar werkwijze en benadrukte hoe ze in haar dansstudies de natuurlijke beweging uiteenhaalde, via herhaling, via het werken met tijd

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
keert hier terug naar die oorspronkelijke eenheid die de Bijbel al benadrukte maar die wij haast nooit waarnemen, laat staan ervaren: het Woord wordt opnieuw Vlees

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Maar een macht die zoals Pascal al benadrukte op niets berust, enkel op onze verbeelding

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Kunst en Democratie benadrukte van meet af aan het maatschappelijke belang en de democratische waarde van cultuur

Nr. 64, Juni 1998 • Marleen Baeten • 'De kunstenaar schept, terwijl de criticus schaapt'
Schwitters, die regelmatig benadrukte dat hij geen dada maar Merz maakte, ging nog een stapje verder: ook zijn materiaal bestond uit 'onzin'. In plaats van verf gebruikte hij advertenties

Nr. 78, Januari 2001 • Piet Van Duppen • Wat is licht?
Een alternatieve betekenis van licht, als lux aangeduid, benadrukte de eigenlijke ervaring van het menselijke zien

Nr. 80, Februari 2002 • Els Van Steenberghe • Op de brug: weg en weer (Leporello...
Opstaele benadrukte tijdens een gesprek na de voorstelling dat de acteurs zich proberen in te beelden wat het publiek zich allemaal inbeeldt en dat zij dit met hun spel voeden

Nr. 87, Juni 2003 • Maaike Bleeker • Ik zie ik zie wat jij (niet)...
Het huwelijk van Gil & Moti was, zoals de burgemeester in zijn toespraak benadrukte, een artistieke performance maar wel eentje met zeer reële gevolgen

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Formele en informele netwerken Oda van Neygen benadrukte het belang van 'infiltratie in de schoolbanken' bij kinderen

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
De kritiek op het toenmalige theaterdecreet luidde dat het alleen maar over toneel sprak en benadrukte het belang van het multidisciplinaire