Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "beoordeeld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Een acteur mag niet door één man beoordeeld worden, want antipathieën of sympathieën mogen niet meespelen

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Middelen Geen enkel 'ongunstig' beoordeeld gezelschap krijgt dit jaar verhoging van weddetoelagen

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
groot zal zijn, is de Mannen van den Dam, dat erg negatief beoordeeld werd door de RAT ('ongustig cum laude'). Het voorbije seizoen speelden zij het verdeeld onthaalde Gat in kop (W. Deichsel), een

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Acht gezelschappen werden afgelopen zomer ongunstig beoordeeld door de RAT...januari 1986 wordt het beoordeeld op grond van de start van dc nieuwe directie, en van de planning voor het volgende seizoen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
LPT (aanmoediging): Hoewel dit gezelschap gunstig beoordeeld wordt, werd toch de 5.000.000,- niet toegekend, maar wel 4.400.000,- die het gezelschap in zijn realistische begroting zelf voorzien had

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Pas als je daar een antwoord op hebt, hun prestatie op zich beoordeeld, kun je komen tot de vraag of wat zij beoogden overeen komt met wat de schrijver beoogd had

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Tot voor kort waren er een aantal grote en kleine gezelschappen die onder de subsidienoemer vielen en elk jaar werden beoordeeld op wat zij deden...Het heilloze aanpassen aan nieuwe ideeën zonder ook de produktieomstandigheden drastisch aan te pakken heeft tot gevolg dat de eventuele kwaliteit van nieuwe leiders niet kan worden beoordeeld

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Beoordeeld over de eerste helft van het seizoen waarin slechts één produktie werd gerealiseerd, voldoet de Witte Kraai als gezelschap voor experimenteel of vormingstoneel voorlopig niet helemaal aan

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
Eén van mijn frustraties was dat je ieder jaar beoordeeld werd in de mate dat je de schijn kon ophouden: je verliest contact met jezelf

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
volwassenen-produkties: de kwaliteit van gekozen theatrale oplossingen kan immers steeds op haar waarde beoordeeld worden, tot welk publiek de voorstelling zich ook richt; - indien algemeen gesproken, het

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
De programma's als dusdanig, daar wordt niet meer over gesproken, die worden niet meer beoordeeld

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het is natuurlijk tekenend -- het is vandaag de dag nauwelijks anders -- dat het theater niet als theater wordt beoordeeld maar altijd op zijn haalbaarheid binnen een ideologische, regionale

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
02/510.35.98). De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, samengesteld uit twee leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst en twee leden van de Commissie van Advies ter

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
worden en door een jury en publiek beoordeeld worden

Nr. 39, December 1992 • Lucas Vandervost • Hoezo repertoire?
Maar al te zeer wordt een voorstelling en daardoor een heel gezelschap op een eenmalige confrontatie met het publiek beoordeeld

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Een in filosofische zin idealistische, een autonome of een autoritaire kritiek kiezen een vast punt van waaruit beoordeeld wordt

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Conclusie: kwaliteit kan vanuit diverse criteria beoordeeld worden...Het betreffen ook clichés en populaire mythen die tegenwoordig door de publieke opinie negatief beoordeeld worden, maar door de kinderen als positief beoordeeld worden

Nr. 46, Januari 1994 • 
De muzikale talen leven naast elkaar en zij zullen beoordeeld worden naar hun communicatief vermogen en niet naar de theorie waaraan ze ontsproten zijn

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
De muzikale talen leven naast elkaar en zij zullen beoordeeld worden naar hun communicatief vermogen en niet naar de theorie waaraan ze ontsproten zijn

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
beoordeeld worden