Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "beoordelingscommissies"Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
de commissie podiumkunsten), die op hun beurt zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende sectorale beoordelingscommissies...Het zijn deze beoordelingscommissies die elk over erkenning en subsidiëring van één bepaalde categorie kunsten moeten adviseren

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
echter zonder aparte beoordelingscommissies

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
De beoordelingscommissies voor 'Nederlandstalige dramatische kunst', voor dans, voor de kunstencentra en voor het muziektheater schalen de aanvragende organisaties artistiek

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Ook dat moet bespreekbaar zijn in vergaderingen; nu komen we mekaar af en toe tegen in een café of naar aanleiding van nare beoordelingscommissies waarvoor iedereen zijn politiek pak heeft

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
De beoordelingscommissies en de administratie Cultuur zelf hebben qua openbaarheid eerder een tussenpositie, ze kunnen de mate van openbaarheid van informatie telkens opnieuw afwegen...Op p. 55 en volgende beschrijft Pascal Gielen heel gedetailleerd de concrete mogelijkheden van dit model: beoordelingscommissies zijn niet meer nodig (je hebt immers per sector bijvoorbeeld twee...Ook in dit model is er voor beoordelingscommissies geen plaats: de sectoren moeten zichzelf organiseren en reguleren om het geld te verdelen

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Beoordelingscommissies Ik ben een absolute voorstander van dit systeem als men tenminste een aantal spelregels respecteert

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Daarnaast is het van belang dat organisaties of beoordelingscommissies een heldere missie formuleren: 'Omdat ze verschillende missies hebben behoren culturele instellingen te verschillen in hun

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Dit boek gaat over veel meer dan 'artistieke selecties' in de enge zin van het woord, keuzes zoals bijvoorbeeld beoordelingscommissies die idealiter in naam van een veld zouden moeten proberen te

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
Enkele dagen voordien had hij al de voorzitters van de beoordelingscommissies van het Kunstendecreet toegesproken

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
De lijvige verantwoording van de eindbeslissingen, waarin overigens zonder bronvermelding en hoogst selectief wordt geciteerd uit de adviezen van de beoordelingscommissies, beantwoordt deze vraag niet...Dat was op 13 januari van dit jaar, toen hij de voorzitters van de beoordelingscommissies toesprak...Al in zijn eerder gememoreerde toespraak voor de voorzitters van de beoordelingscommissies betwijfelde Anciaux hardop het nut van (nieuwe) aparte structuren voor individuele kunstenaars

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Anderzijds heeft dit ook te maken met het ontbreken van een duidelijk geformuleerd interpretatiekader waarmee de beoordelingscommissies konden werken en waarbinnen de beoordelingen vaste grond hadden...Andere tendensen die we kunnen vaststellen wanneer we het werk van de beoordelingscommissies vergelijken, is dat de commissie ‘beeldende kunst’ zich voornamelijk uitspreekt over de mate van uitwerking...Samenwerking wordt in de adviezen van zowel de beoordelingscommissies als de administratie voornamelijk verbonden met de idee van ‘synergie’7. Voor de commissies, die hun oordeel vooral laten sturen

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Op die manier kan die overheid de grenzen tussen 'met' en 'zonder' steun van de overheid wat verzoeten, onder meer omdat door het fijnmazig netwerk van advies- en beoordelingscommissies die enkel een

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Vervolgens buigen de beoordelingscommissies zich naar best vermogen over de neergeschreven plannen en discussiëren over de waarde van de spelers in het veld met als resultaat een advies...Hoe kan het ook: niemand leert de leden van de beoordelingscommissies hoe ze de beleidsaccenten van de minister zouden moeten vertalen in een aangepast advies...Maar met de beoordelingscommissies binnen het decreet is hij niet bepaald beter af