Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "beoordelingscriteria"Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
VN&S deed Vermeylen dan een scherpe aanval tegen de verroeste beoordelingscriteria van de artistieke senatoren van deze Academie (W. de Vreese, P. Alberdingk Thijm, Th

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
beoordelingscriteria gelden niet voor de andere organisaties voor podiumkunsten...De Gemeenschapsminister oordeelde dat, wegens gebrek aan voldoende voorkennis, het niet opportuun was om ook voor die sectoren nu reeds dergelijke beoordelingscriteria op te stellen

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Op basis van de subsidiërinsgvoorwaarden en de inhoudelijk-artistieke beoordelingscriteria worden de werkingssubsidies en de startenveloppes verdeeld

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
beoordelingscriteria

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Dit leidt tot een ander discours met totaal verschillende beoordelingscriteria

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Terwijl het Ministerie van Cultuur zich sinds het decreet van 1993 eerder richt op principes eigen aan het artistieke veld (binnen de beoordelingscriteria van de adviesraden vinden we de

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Om een min of meer redelijk antwoord te geven op de vraag hoe er in Vlaanderen over cultuur wordt bericht, zou men aan de hand van geëxpliciteerde beoordelingscriteria een representatief corpus van

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
maar waarom heeft niemand, ook bijvoorbeeld niet de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten, om meer duidelijkheid over de finale beoordelingscriteria gevraagd

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
De commissie ‘festivals’, bijvoorbeeld, heeft de beoordelingscriteria vertaald naar een aantal vragen die ze zelf het meest relevant achtte voor de evaluatie van festivalorganisaties (Is het profiel...geven aan voor hen doorslaggevende beoordelingscriteria (niveau individuele dossiers). Bovendien heeft deze commissie de definities van ‘kunstencentrum’ en ‘werkplaats’ van het decreet uitgewerkt en...De maten en gewichten van de beoordelingscriteria Zoals reeds vermeld, hebben een aantal commissies expliciet getracht een invulling te geven aan de beoordelingscriteria die in het