Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "beschrijvende"Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
een eerste deel wordt het probleem in een beschrijvende tekst gesitueerd: met abstracte personages en een toneelbeeld dat zo duister is, dat het publiek letterlijk gluurder wordt

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Het epos bevat een overvloed aan beschrijvende passages die weinig theatraal zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Na een eerste, beschrijvende recensie van Jack Anderson in The New York Times van 30 oktober wijdde de meer gezaghebbende Anna Kisselgolf in de weekenduitgave van dezelfde krant op 9 november een lang

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
De beschrijvende momenten, b.v

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Je hebt eerst en vooral de beschrijvende tekst

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
ïn zijn beschrijvende activiteit wil hij zo ver geraken dat de toeschouwers tenslotte zien, horen, voelen wat in zijn hoofd omgaat en wat hij in woorden vorm geeft...Om die beschrijvende activiteit te volbrengen heeft dit personage slechts de taal ter beschikking in al haar lineariteit

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
Bestel nu onze: - jeugdcatalogus.................................................................125 BEF met genre-indeling, titel- en auteursindex - beschrijvende catalogus...door de catalogus volwassenentoneel samen met de beschrijvende catalogus aan te kopen

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Functies van de kritiek Indien toneelkritiek gedefinieerd kan worden als een 'beschrijvende, feitelijke en evaluatieve analyse van theater die een creatief proces van theatermakers ondersteunt

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
bespreekt een Platonov van de Trust (p. 22). In wezen komen dezelfde beschrijvende elementen terug, over welke uitvoering het dan ook gaat

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Die bijna fotografische reprodukties passen dan wel bij het beschrijvende karakter van een deel van de partituur, maar staan haaks op alle conventionele elementen die de opgeroepen illusie komen

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Om beroemde beschrijvende passages te redden, legde hij ze in de mond van een 'Muze'. De enige 'interpretatie' van bewerker en regisseurs betrof de goden

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Als dans bij het dansen zelf al verdwijnt, zoals de poststructurele theorieën over de dans me nu vertellen,' zegt de blijde beschrijvende criticus, 'dan is het mijn morele taak als criticus om dit

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Voortaan gaat het om de productie van modellen, om het hyperreële, om de holle circulatie van informatie, om de beschrijvende machine die alle kenmerken van het reële vertoont maar het reële voorgoed

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Ik had het over een beschrijvende metafoor voor een muziekstuk dat gezongen zou worden als van een / door een meervoudige persoonlijkheid

Nr. 88, September 2003 • Elke Van Campenhout • Het omineuze beeld: het KunstenFESTIVALdesArts of de...
De illusie van informatie die van het beeld uitgaat, is een puur beschrijvende act, die de intrinsieke verhoudingen, de interpretatie en het ontwikkelen van een kritisch - want subjectief persoonlijk

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
op een beschrijvende manier te hanteren

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
om een bijzonder performatieve beleidscategorie, niet om een beschrijvende uitdrukking). Dat er tot nu toe op het niveau van de Vlaamse overheid geen sprake is van zoiets als een specifiek

Nr. 108, September 2007 • Bram De Cock • Kwade olifanten en happende kettingzagen
slaande deur, hoewel er geen deur op de scène staat... Dat zijn beschrijvende klanken