Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


127 document(en) met "Beslissingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Zulks maakt beslissingen niet makkelijker, eerder moeilijker

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
NTG, dat gezien zijn A-kwalifikatie inderdaad ook totaal andere financiële en organisatorische problemen kent en door eigen vrije beslissingen als énige niet lot de vereniging toetrad

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Enerzijds werkte het naar de buitenwereld bijzonder sterk omdat iedereen achter de beslissingen stond

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Dirigistische politiek betekent organiseren, beslissingen nemen

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
De meeste reprises zijn duidelijk commerciële en geen artistieke beslissingen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Hij neemt daarbij fascinerende beslissingen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
beslissingen als enige niet tot de vereniging toetrad" (als vereniging is hier bedoeld GENOT). Wij zijn wel ten zeerste verbaasd over deze bewering

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Bepaalde artistieke beslissingen mocht of kon hij anderzijds niet voor 1 augustus (de datum van zijn effectieve indiensttreding) kenbaar maken

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De eerste uitdaging voor het gezelschap is een democratische werkorganisatie, Beslissingen over de casting worden niet meer uitgehangen aan het mededelingenbord, maar worden besproken met de acteurs

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De senator voor cultuur neemt daarbij zelf de beslissingen maar laat zich voorlichten door vakkundige commissies

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Laten we hopen dat de raad de openheid en het inzicht zal bewaren, waarvan ze bij haar eerste beslissingen blijk heeft gegeven

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Want men merkt toch dat de kritiek eigenlijk te modieus is: je zit te ver van de dingen om bepaalde beslissingen te begrijpen en dan ben je gauw slachtoffer van het modieuze

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Fatsoenlijke Vlaamse burgers niet in de mogelijkheid te stellen te weten wanneer precies en hoe beslissingen zullen genomen worden

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Brussel Uit de recente beslissingen van minister Poma m.b.t

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Dat in Antwerpen nog steeds een puur politieke structuur als de gemeenteraad dergelijke beslissingen neemt, en niet de raad van beheer van een stichting of van een "instelling van openbaar nut

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
De beslissingen zijn echter altijd zeer concreet: b.v...Mijn beslissingen vloeien dus meestal uit een vorig werk voort

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
omdat het onzin is; daar geldt dezelfde regel als voor de criticus: de minister moet iemand zijn die zich persoonlijk inzet voor de zaak en daar dan ook zelf beslissingen in neemt

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij bis We moeten haar overtuigen dat we het zo niet meenden... dat wij.. Hij Wilskracht!! Geen overhaaste beslissingen nu we een beetje emotioneel onstabiel zijn...Maar ja... Wat een geluk dat we geen overhaaste beslissingen hebben genomen

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Foto 2 - Foto Paul De Prins Foto 3 - Foto Paul De Prins Enkele beslissingen stonden van meetaf aan vast; de decortoren moest met vier meter naar omhoog

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
beslissingen over laten...Sommige beslissingen kunnen moeilijk op het individuele vlak genomen worden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK