Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


127 document(en) met "beslissingen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
II Maar ondertussen werden op basis van dit ongefundeerde advies beslissingen genomen: vijf gezelschappen verdwijnen van de subsidiëringslijst: De Mannen van den Dam, Bent, Merksems...bepalen waar en door wie welke beslissingen genomen worden...theater noodlottige beslissingen nemen; - en theaterdirecties die door zich op corporatistische wijze te verenigen, in feite tegemoet komen aan de heersende trend tot bureaucratische inkapseling

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
chaotisch bakkeleien en er andere meningen op na houden, hoe meer ze tegengestelde beslissingen uitvoeren, hoe sneller de klus geklaard is. Voor de vooruitziende, op planning en rust gestelde mens is de groep

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Dat is een politieke houding, en ze veronderstelt veel karaktersterkte bij hen die de beslissingen moeten nemen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Voor doortastende beslissingen schrikt men in Nederland inderdaad blijkbaar niet terug: Toneelgroep Centrum en het Publiekstheater werden afgeschaft om plaats te maken voor Toneelgroep Amsterdam...vaak geen continuïteit opgebouwd en ze worden ook vér gehouden van de plek waar de artistieke beslissingen genomen worden...De grootste angst die ons dan ook bevangt bij al die bejubeling van het Vlaamse theater in Nederland, is dat men hierdoor in Vlaanderen op die niveaus waar beslissingen genomen en oplossingen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Nederland durft men toch blijkbaar beslissingen doordrukken, gezien Centrum en Publiekstheater opgeheven werden om de middelen voor Toneelgroep Amsterdam bij elkaar te brengen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
en de daaruit voortvloeiende beslissingen van de minister...Hopelijk zullen in de eerstkomende jaren belangrijke beslissingen genomen worden die aan de fundamentele behoeften van de theatersector tegemoet komen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
de theaterpraktijk bijvoorbeeld heerst de opvatting dat de theaterwetenschap over haar wil oordelen en -- een stap verder nog -- haar beslissingen wil opdringen, haar een soort code wil voorschrijven

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Haaks Regelmatig echter ontdekt men beslissingen die schijnen voort te spruiten uit een graad van twijfel omtrent het materiaal

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Het laat me toe om iedereen te motiveren, om terug te komen op beslissingen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Het voorstel legt bovendien vast dat beslissingen omtrent subsidiëring op 15 december van het jaar dat voorafgaat aan het te subsidiëren seizoen moeten genomen worden (in het decreet Dewael is dat...Het ontwerp-Dewael Het ontwerp Dewael legt, in tegenstelling tot het oude decreet, het zwaartepunt van de beslissingen bij de subsidiëring en verwijst de erkenningsprocedure van 'verenigingen...Bedoeld is een structuur die moet toelaten op alle mogelijke niveaus de vereiste beslissingen te nemen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Ik toon de mens in al zijn emotionaliteit en kleinheid, ik toon hoe groot zijn angst is om beslissingen te nemen, om iets passioneels aan te gaan, iets wat we allemaal graag zouden willen, maar wat ik

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Het begon allemaal met twee fantastische beslissingen van de overheid

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Gerard Mortier heeft in de korte periode dat hij opdrachthouder was, veel aangepakt, veel tegenwind gekregen, veel betwistbare beslissingen genomen en ten slotte toch heel wat bereikt

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
De laatste stap is dan de verzelfstandiging van de structuur waarin de nevenfuncties zichzelf als het kerngebeuren gaan beschouwen om vandaaruit het eigen bestaan en alle te nemen beslissingen die

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Dat is niet het geval als één persoon de beslissingen neemt

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Maar van al diegenen die effectief tot de schoolgemeenschap behoren heeft alleen één van de directeurs één stem; in de praktijk betekent dit dat de beslissingen omtrent alle belangrijke pedagogische

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Vele pogingen om informatie over de plannen te verkrijgen mislukten, op het kabinet werd het voorbarig geacht het publiek in te lichten vermits de besprekingen in volle gang waren en de beslissingen

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Die vraag ontbreekt bij Syberberg, omdat hij dan op zoek zou moeten gaan naar historische oorzaken voor cruciale beslissingen, oorzaken die niets meer met artistiek idealisme of natuurlijkheid te

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Wij kwamen met de plannen en projecten aan, maar namen wel samen met de leden van het gezelschap de beslissingen

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Symbolisch belangrijke beslissingen, zoals die van Anatoli Vasiljev om niet langer theaterprodukties (tenminste niet in Rusland) uit te brengen maar zich uitsluitend nog met onderwijs bezig te houden


Toon volgende resultaten