Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "bevoorrechte"Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Toevalstreffer Slechts één Vlaamse auteur--we laten het komediantenrevue-epigonisme van Jan Christiaens bij de KNS best buiten beschouwing - kan van zo'n bevoorrechte positie, nl

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Ik praatte met Anne-Marie Reynaud, choreografe en lid van de raad van advies en dus een bevoorrechte getuige (1)--, over hoe en in welke omstandigheden die nieuwe situatie nu moet gaan evolueren

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Hij brengt materiaal aan en is de eerste, bevoorrechte (supergeïn-formeerde) toeschouwer, die zijn lezing van de theatrale tekens terugkaatst naar de makers zodat ze hun intenties aan zijn waarneming

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Zij vormen zo langzamerhand een bevoorrechte klasse onder de ad hoc-ers

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
juntaleden hun - mag ik maar hopen -veelvuldige ruzies in papier hebben neergelegd: het zijn de met redenen beklede subjectieve waarde-oordelen van negen bevoorrechte toeschouwers, zeg maar

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Op zoek naar Patrice Chéreau
De camera laat hem toe, om zijn publiek eindelijk vanop die bevoorrechte plaats de actie te laten meemaken

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
zijn wereld, de onderwereld, gelden andere wetten: chaos, terreur, verraad, geweld, misdaad en respect voor de meerdere, de leider die door de aard van zijn misdaden een bevoorrechte positie inneemt

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
De avond markeert de overgang waarbij één publiek (Freiburg) het voorkeurpubliek wordt - het 'thuispubliek' in voetbaltermen -, waar het gezelschap een bevoorrechte band mee heeft en dat de grijze

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Alles is rustig is immers in de eerste plaats een bundel interviews met bevoorrechte getuigen, afgewisseld met een zestal meer afstandelijke beschouwingen (hoewel drie daarvan werden geschreven door...een dansgezelschap, een kunstencentrum of een theatermaker gaat'. 8 Blijft natuurlijk de vraag waarom zovele bevoorrechte getuigen in Alles is rustig effectief 'het verhaal van de

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Mauriac één van de meest bevoorrechte getuigen is geweest van de laatste 75 jaar van de Franse geschiedenis

Nr. 74, December 2000 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
De kunst is er immers niet voor een kleine, gesloten kring van de weinige bevoorrechte geschoolden, maar is er voor de hele natie

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
binnen en wij, de bevoorrechte gelukzakken van de culturele elite, kunnen weer voor vier jaar aan ‘t werk

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Overigens zijn ook de huidige Westerse seculiere staten in grote mate christelijke seculiere staten, waarin (een vorm van) het christendom sociaal en vaak zelfs juridisch een bevoorrechte positie

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Zelfs wanneer dat niet het geval is, rijst de vraag hoe een eventuele danswerkplaats in Brussel wordt ingevuld, evenals naar de bevoorrechte partners

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Dat wil ook de gemeenschapsvorming stimuleren - en dan zijn de diverse vormen van sociaal-cultureel werk, deels ook de culturele centra, de bevoorrechte partners

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
cultuur, onderwijs, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk en media als bevoorrechte partners

Nr. 100, Februari 2006 • Nezha Haffou • De onmogelijke rouw van Union Suspecte
deze visie heeft de zoon een bevoorrechte positie ten nadele van zijn voorvaders

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
hegemonie.23 Het is juister te stellen dat het hier gaat om ordinair gekibbel tussen verschillende ‘facties’ binnen dezelfde klasse, om de bevoorrechte positie van het creatieve kapitaal van de stedelijke economie

Nr. 108, September 2007 • Ludovic Fresse • Blijf, er valt niets te zien: Visuele...
Het feit dat de uitzending de vorm van een voorstelling aanneemt, maakt er een belevenis en een bevoorrechte ontmoeting van, zonder dat hiervoor specifieke technische voorwaar- den of een...Net zoals een vertolker van klassieke muziek niet kan doen alsof men hem niet ziet en een houding moet aannemen die een bevoorrechte band met het publiek creëert, moet de performer in een hoorspel

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
De bevoorrechte plaats waar een vooronderstelde radicale afstand tussen doeners en kijkers overwonnen wordt...Het probleem met dat zogezegd bevoorrechte theater is dat het gebaseerd is op een vooronderstelling van afstand, een vooronderstelling van ongelijkheid tussen individuen, vaardigheden, rollen...Eén ding is zeker: het landschap waarin theater verschijnt als een bevoorrechte plaats verandert radicaal als we ons bedenken dat er geen ontologische kloof bestaat tussen doeners en kijkers (zowel