Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "bewustwording" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Aan deze geloofsversie van Van de Velde is niets schokkend of modern; de dramatische spanning bestaat niet in de belijdenisdaad van inzicht in en onderwerping aan God maar in de langzame bewustwording

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Een droeve constatatie, als men bedenkt dat Jean-Pierre De Decker vroeger zijn mensen tot vocale bewustwording dwong

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
veranderingen en bijdragen tot de toenemende bewustwording (dit lijkt verdacht veel op een combinatie van een Hegeliaanse vergeestelijking en een Marxistische teleologie). Concreet betekent dit dat theater...Terwijl de eerste reeks in zijn hoofdpersonages de groeiende bewustwording schetst van de morele noodzaak van sociale verandering, benadrukt de tweede de moeilijkheden om deze bewustwording in daden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
heeft dit niks met feminisme te maken ? Het onderwerp van de bewustwording van de vrouw werd bij ons op de scène geïntroduceerd door het vormingstheater in zijn tweede adem...De vrouwelijke bewustwording wordt hier letterlijk geconsumeerd: licht verteerbare kost die zich voordoet als Haute Cuisine...De introductie van de thematiek der vrouwelijke bewustwording, kondigde zich indertijd aan als theatraal interessant: het uitdiepen van vrouwelijke personages, zo verwaarloosd in de theaterliteratuur

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
zij op publiek en lezer over als een 'trut', als het zwakke, toegeeflijke element dat de bewustwording van de koning omtrent zijn eigen sterven wil uitstellen en ontkennen, maar onvermijdelijk de duimen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
de besloten ruimte van een slaapkamer voltrekt zich in De-borah (Ingrid De Vos) het versneld proces van bewustwording en inzicht tot ware levensmoeheid

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het voelt steeds als een mirakel aan, want er is geen sprake van een grondige verandering of een werkelijke bewustwording

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
voor de vrouw loopt die uit op een scherpe bewustwording: de enige uitweg is actrice worden; elk segment van haar lichaam verhitten terwijl ze speelt;... "rolled in the theatre's cape with all my talents

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Waar Brechts stuk een nauwkeurige ontleding en bewustwording ambieerde van tragiek, lafheid en moed in een oorlogssituatie, bleef het effect beperkt tot een identificatie van het publiek met een door

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het eerste jaar ligt het accent op het zichzelf ontdekken, op de bewustwording van zichzelf in niet-opgelegde situaties, wat ook een oefening in de concentratie is. Terzelfdertijd wordt toch ook al...De school dient enkel om het proces van bewustwording van het vak te versnellen...Maar de centrale bedoeling van de opleiding is dat door het werken met praktijkmensen het proces van bewustwording van de eigen mogelijkheden, van het talent, versneld wordt

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
De bewustwording van wat alleen nog maar een fysieke verschijning aan inhouden meebrengt, is een minuscuul onderdeel van het hier verrichte onderzoek

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Winterslaap tast de grenzen van de bewustwording van het kind af, op zo'n manier dat de toeschouwer - jong of ouder - nooit onmiddellijk mee de stap zet en pas na een tijdje de impact van elke

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Siegfried en het Festspielhaus zijn de laatste offers voor de bewustwording van de mensheid (het pubhek). Deze wordt verlost uit haar historische determinatie omdat de Ring op metaforische wijze de

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • editoriaal /De wilde loop van de wereld
Etcetera' gaat vernieuwd zijn tiende jaargang in. Wij hopen dat het in de wilde loop van het voorbije decennium zijn bijdrage geleverd heeft tot de bewustwording van het Vlaamse theater

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Een externe factor - de komst van Sonja's oude, muffe vader en zijn jonge, beeldschone vrouw, Hélène -veroorzaakt bij Sonja, Jan, een bevriende dokter en bij Hélène zelf een eerste bewustwording: zij

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
De geschiedenis van de Cultuur is een lang proces van bewustwording van het Universum, waarin de mens zich beweegt of zich droomt alnaargelang het gekozen gezichtspunt...Zal het niet in dit Europa zijn, waar het vuur van de beschaving nog brandend gehouden wordt, dat er een bewustwording zal plaatsvinden

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Deze attitude van onderzoek en analyse doet me fel denken aan het toenmalige Bauhaus, waar Kandinsky, Klee, Itten of Schlemmer werkten aan de soms niet ongevaarlijke bewustwording van een taal

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Toch is de bewustwording van de komedie van het bestaan intussen zo erg toegenomen, dat relativisme en ironie de best mogelijke artistieke en filosofische houdingen lijken te worden

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
Theorie is voor mij in de eerste plaats niets meer of niets minder dan een bewustwording van wat men doet in de praktijk; bewustwording/theoretisering die dan daarna opnieuw in de praktijk

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Dewaels initiatieven hebben zich beperkt tot het stimuleren van een bewustwording van het bestaan en de mogelijkheden van sponsoring binnen zowel de bedrijfs- als culturele wereld