Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


348 document(en) met "biedt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
gepaard gaan, biedt deze vertoning weinig...Deze invalshoek biedt interessante mogelijkheden om Sophocles' drama te interpreteren, maar maakt --ondanks een perspectiefvolle aanzet - de eerste problemen bij deze voorstelling zichtbaar...met een reeks beelden waaruit een visie spreekt en die denkstof biedt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Gerrit Timmers, een halve meter boven de dansvloer liggend, in een precair evenwicht op een 'truttige' vaas en een wankel krukje, biedt de toeschouwer inzicht in 'de negentiende eeuwse stoffering van

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Jan Baart (Haarlems Dagblad) noemt De Keersmaeker een 'opmerkelijke choreografe' die 'ondanks haar jonge jaren een heel persoonlijke visie biedt met een voor deze dans opmerkelijke, sterk emotionele

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Voor de acteur biedt dat ruimte om in te werken

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De heer biedt een arm aan, de dame steekt er de hare door

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Vooral dat openstrijken ervaart de toeschouwer als een intrigerend moment, omdat het met zoveel zorg wordt gedaan én omdat het papier een natuurlijke weerstand biedt...Karl-Ernst Herrmann: "Brussel biedt ideale werkvoorwaarden" Herrmann heeft La Clemenza gemonteerd op het einde van het seizoen 1981-1982

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Het KB-vakantiepakket biedt u immers een stevige garantie voor een zorgeloze vakantie

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
even opwindende foto's. , Het theaterjaarboek aflevering 1981-'82 biedt een, ; seizoenoverzicht van wat er op de scène (theater, opera, en dans, plus televisiedrama, en luisterspel) te zien was...Een jaarlijkse uitgave van een boek over theater biedt een unieke kans tot een nabeschouwing bij het voorbije seizoen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
revolutionaire spiegelfunctie en biedt het geen andere lezing, geen inzicht en vooral geen alternatieven voor de grote samenzwering, het grote verhullingsmechanisme van deze samenleving

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Biedt het 'kleine' of 'alternatieve' theatercircuit meer dan een vluchtheuvel voor wie wèg wil uit de 'klassieke' schouwburg...Hieruit mag blijken dat het BTK-stelsel zonder ingrijpende wijzigingen geen enkel perspectief biedt voor de tewerkstelling in de nonprofit-sector

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Hij biedt aarzelend zijn dichtwerk aan, wordt gekranst, weigert die krans, wordt opnieuw gekranst

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het wapen dat de Nieuwe Scène is, en biedt, moet aangescherpt blijven

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De heropening van de historische Vooruit biedt enig soelaas maar voorlopig is daar niets van theateraccomodatie voorzien, nefast dus voor de artistieke afwerking van een produktie...NTG kreeg daarnaast een fabriekscomplex aan Minnemeers dat, met enige aanpassingen, nu repetitieruimte en opslagplaatsen biedt voor het gezelschap

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
dichter bij huis, Rika De Backer: "Het enige wat een volk overeind houdt en ontwikkelingskansen biedt is een permanente, algemene verbeeldings- en gevoelsvorming

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Voor een oppervlakkig regisseur zou de verleiding groot geweest zijn om zich te houden aan het verhaaltje; dat biedt immers mogelijkheden tot enscenering genoeg...Het accent ligt daarbij niet op het uitbeelden van de plaats van handeling of op de versiering maar wel op het geven van een structuur aan de regisseur die hem een maximum aan spelmogelijkheden biedt...hopelijk wel voldoende afleesbare universele kwaliteiten biedt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Nochtans biedt het posthumanisme ook kansen

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Boulevards (Bernard Miles, Barillet & Grédy). Een repertoire dat nergens kansen biedt tot belangrijke produkties, dat angstaanjagend conformistisch is. MMT, WTA, TIL Het MMT heeft zijn lessen

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Etcetera biedt u de integrale tekst van zijn destijdse successtuk 'Tijl'. Pag

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dergelijk theater biedt een visie op de samenleving aan