Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


263 document(en) met "boodschap" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Goede bedoelingen verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben, maar de theaterganger vandaag heeft weinig of geen boodschap aan steracteurs, evenmin als aan ideologisch

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Later zullen de critici zich het schrandere hoofd breken om de achterliggende boodschap op het spoor te komen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Karl-Ernst Herrmann heeft deze dimensie van het stuk niet benadrukt, omdat het teveel historisch goed is. Hij doet het wel op het ogenblik dat Titus in een virtuoze aria de eigenlijke boodschap...Het standpunt van waaruit het publiek het spektakel ziet, behoort tot de totale boodschap ervan

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Afwachten dus van welke ster Handkes volgende boodschap op ons aardbewoners mag toekomen

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
En daarmee is niet holle onwaarachtigheid gesignaleerd, maar wel de spanning aangegeven tussen de eens aangeboden boodschap en haar vreemd geworden dubbelganger, het gelaat van de tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De krachtige boodschap van het stuk kan een echte ondersteuning betekenen voor de vredesbeweging

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Uiteindelijk heb ik toch geen boodschap aan een verwijzing naar Wilson, Broodthaers of Kounellis

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Er zit dus een dubbele boodschap in After Art...Fabres werk is intens gevoelig, en deinst niet terug voor een boodschap

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Dat is de boodschap

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
himself met een ongrijpbare boodschap uit de ruimte komt aandraven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
himself met een ongrijpbare boodschap uit de ruimte komt aandraven

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Assepoes Ik kon 't niet gelooven, al bracht TijTs uil me de boodschap...De lucht in als 'n blije boodschap

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
En dat doet hij in een theatrale beweging die niet enkel van de theatervorm gebruik maakt om een in de rangorde van zijn waarden als primair geziene boodschap op de voorgrond te brengen maar die de

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Hier opnieuw dezelfde fouten, maar de werkelijkheid binnen de dans is een stuk nauwer verbonden met de concrete boodschap die de dansers moeten vertellen...boodschap) die het publiek toelaten zich rustig in zijn fauteuil te installeren en de boodschap wel of niet te slikken, en de artiest toelaten op 'automatische piloot' te spelen (het brengen van geaccepteerde

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Einstein leidt naar zulk een strand, was de boodschap van de titel

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het absurd theater verkondigde indertijd een soortgelijke cynische en pessimistische boodschap

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar hoe kun je een belangrijk stuk van Claus, een stuk dat daarbij een belangrijke politieke boodschap bevat, weigeren...denken ontdekt en dat, op een typisch Amerikaanse manier, met de ijver van een zending gaat uitdragen, dat ik daar als Europeaan een boodschap aan heb

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Achter dit 'niets der woorden' spreekt een tweede stem, hoort men een andere boodschap

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
boodschap die verre van overbodig is. Op het einde van de avond zingt het koor uit Alceste : L'enfer ne lui résiste pas, en dat wil Decorte als een zedenles met alle macht inprenten, want hij zet zijn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De boodschap is wat controversiëler, wat blijkt uit de reacties van het publiek, maar in geen enkel opzicht subtieler...Belangrijk is dat de boodschap van het stuk op heel theatrale wijze op de toeschouwer wordt overgebracht zodat hij onthutst is, of blij, of beide tegelijk, en hopelijk nooit verveeld