Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


63 document(en) met "botsing" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dat keilen ze niet zondermeer buiten, maar ze gaan wel af op openbaring, op schok en verrassing, op erkenning, op de botsing tussen wat ze zijn of hebben en wat ze op deze theaterplek op dit moment

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
botsing er wel en de structuur van het stuk (vijf situaties, onregelmatig afgewisseld met vijf rituelen) bereikt niet die eenheid, die nochtans potentieel aanwezig is (in Lorca's stuk b.v...de vrouwen spreken; de mannen handelen en zwijgen) om aansluiting te vinden én bij de rituelen én bij de zangen waarin de "taal uiteraard monologisch is: een botsing dus weer tussen het stuk dat Lorca

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
De verhulling Zo levert deze opvoering verschillende inhouden op, die met elkaar licht in botsing zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Hier blijft Herrmann trouw aan zijn principe waarbij hij een betekeniswaarde uit voorwerpen wint door ze wat onverwacht met elkaar in botsing te laten komen: Don Giovanni heeft een kostuum aan uit de

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Oi Of dood Lijkt me eerder dood Zoals die Sakko Mooie wagen Vind je niet Moet ie minstens anderhalf miljoen voor betaald hebben Alles d'r op en d'r an Een botsing kan 't niet geweest zijn Op de

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
plaats van integratie in het stedelijk schoon koos men voor een totale botsing

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Deze verschillen worden zo sterk beklemtoond dat een gewone conversatie vanzelf een grote innerlijke spanning krijgt: het zijn steeds verschillende universums die met elkaar in botsing treden...Maar Deherts kijk op zowel de vrouwelijke als op de mannelijke personages is zo eenzijdig neurotisch dat elke botsing tussen hen getekend wordt als een onvermijdelijke fataliteit, die nog weinig

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
toneelspeelkunst in botsing

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Daar bleek de botsing niet meer produktief te werken

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Botsing van het lichaam met de muur waaruit de danseres de kracht put voor haar beweging

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Uit deze botsing der gevoelens bestaat het ganse stuk, de gelijktijdigheid van een "gran frenesia" en een "grata armonia" treft ons als een problematiek, die in het theater van vandaag overal aanwezig

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Uit de botsing en confrontatie zou iets kunnen ontstaan

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
En hier knoopt de voorstelling, ondanks het gebruik van een totaal andere esthetiek, toch weer aan bij het Tie3-goed: het intercultureel programma, de botsing van verschillende culturen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het is een aan flarden gereten gesprek tussen vader en zoon, dat vooral zijn kracht ontleend aan de botsing tussen twee speelstijlen, tussen twee generaties: de keurig-koele zegging van Gui en de

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
De plastische kunstenaars hebben lang aangedrongen op deze idee, maar dat kwam in botsing met de choreografen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De botsing tussen beide schrifturen is veeleer formeel...Uit de botsing der deeltjes ontstaat licht

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Die Geburt der Tragödie, beschrijft Nietzsche de tragedie als een botsing van twee tegengestelde krachten: de dio-nysische en de apollonische, het Zijn en de Schijn, de dingen aan zich en hun

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
En omdat zijn meetverslag nogal afwijkt van de officiële versies, is hij herhaaldelijk in botsing gekomen met de staatsgeleide en -geplande cultuurpolitiek, wat tot conflict, broodroof en

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Deze hooggeleerde bewoordingen laten van meet af aan de mogelijkheid open voor een andere interne code dan degene die overheersend aanwezig is. Een botsing van codes, dat leidt tot ironie, natuurlijk

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Het dramatische conflict in Richard II dat men traditioneel interpreteert als een botsing tussen de statische en ceremoniële middeleeuwse orde van Richard, en een nieuwe orde die zich, nog onzeker van...Bogaerts heeft, denk ik, die leegte proberen te suggereren in de botsing tussen de stijlen : tussen het groteske en het tragische, tussen de vondst en het pijnlijke, tussen het komische en het