Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "brief" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Dostojewski en "Oproep tot boetvaardigheid" van de profeet Isatas, Nota: ïn de brief uit "Arme Mensen" werden wijzigingen aangebracht...Je brief heeft me volkomen van de wijs gebracht en mij van mijn laatste beetje zelfvertrouwen beroofd, en eerst nu, na een ogenblik rustig te hebben nagedacht en naar de stem uit mijn diepste...begin) EPILOOG (Leest droevig het slot van de brief van Makar aan Warenka voor het open venster

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Schreef hij zelf niet in een (in 1972 uit de USSR buitengesmokkelde) brief waarin hij de beknotting van zijn creativiteit aanklaagde: "Misschien zal men mij in het Westen niet begrijpen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ach, mijn lieve moeder, bij dit afgrijselijke idee werd ik met een schok wakker en nu vertelt uw brief me dat mijn droom werkelijkheid was...Blijft u geloven in mijn genegenheid voor u. Michel-Jules Verne Verne Dit is de meest verschrikkelijke brief die ik ooit heb gekregen...Michael Bakoenin/Brief aan een Fransman/vert

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Johan Verminnen (Brussel) Raad van Advies Wegens vakantieomstandigheden bereikt deze brief u laattijdig

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Minister Poma heeft dat in een brief aan de betrokkenen meegedeeld...Acht gezelschappen moeten deze brief ontvangen hebben: RVT, Anti-gone, EWT, Brialmont, Korre, Vertikaal, Tentakel, Merksems Kamertheater...Voor een negende groep werd een aparte brief geformuleerd: De Mannen van den Dam, die niet zitten opgescheept met "een verstarde en vergroeide situatie

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
De derde vrouw kan echter helemaal buffa zijn, evenals alle mannen als dat nodig is," voegde hij er in zijn brief aan toe

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
hand Zullen we Oi Doe jij maar Sakko 't Is een brief Zal ik 'cm voorlezen Sakko 'Beste Gerhars, wanneer je deze regels leest, zal ik er niet meer zijn...Merkt toch niemand Sakko Mijnietgezien Hebbenzeonstochzo Oi Waar is de brief Laat me het adres eens zien Sakko Welke brief Oi Diejenethebtvoorgelezen...Sakko Ikeenbriefvoorgelezen Jedroomt Oi Nou ja Sakko Nou nog mooier Een brief Aan wie dan Heb nog nooit een brief geschreven 10 DE PROEF WORDT GESTAAKT Oi

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
De libertijnse verhouding die door de brief afstand bij Laclos in lyrische verzen wordt vertaald, wordt bij Muller in een 'huis clos' verplaatst

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Een begeleidende brief kondigt aan dat de volgende jaargang nog meer gericht zal zijn op de bruikbaarheid in het onderwijs

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Jet Naessens Jet Naessens schreef ons de volgende brief: "Joris Diels is voor mij de meest boeiende theaterman geweest die ik in mijn veertigjarige toneelloopbaan heb mogen meemaken

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Het resultaat was dat ik nooit een brief heb moeten opbrengen, nooit heb moeten zeggen 'Mevrouw, de koets staat voor' of 'Mevrouw, u kunt aan tafel gaan', dat is me allemaal gespaard gebleven

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Vorige zomer ontvingen acht Vlaamse beroepsgezelschappen van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, een brief waarin hun het volgende werd meegedeeld: "Ik sluit mij aan bij het door de Raad...52-54). De brief ging naar het Reizend Volkstheater (Antwerpen), Antigone (Kortrijk), HWT-Randstadtheater (Deurne), Brial-monttheater (Brussel), Korre kelder (Brugge), Theater Vertikaal (Gent...Dat werd in de brief niet van geval tot geval gespeculeerd

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Johan Wambacq ten slotte laat in een brief weten geen leuk festivalstuk te kunnen schrijven

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Rank en de 'ontknopings'brief van Krogstad samenkomen). Aan de tekst werd geen woord veranderd en toch houdt deze interpretatie een vervorming in. Ibsens fabel steunt op een essentieel gegeven

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Kabinetsnota met brief van Guido Fontijn waarin wordt verzocht om de vrijgekomen subsidie van het Brialmontteater toe te kennen aan het B.K.T

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Gustave Flaubert, brief aan Louise Colet, 2 juli 1853, geciteerd uit Julian Barnes, Flauberts Papegaai, De Arbeiderspers, 1985 Danton (Theaterunie) - foto Jutka Rona Theater La Luna

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
de Bom a/ J. Goossenaerts 19.8.1932 (brief bewaard in AMVC). (5) E. de Bom a/ J. Goossenaerts 27.11.32 (AMVC). (6) A. vander Plaetse, Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel, Leuven

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
Beste vriendin, ik schrijf je een brief die ik nooit zal opsturen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Gerardjan Rijnders in een brief aan Jac Heyer, NRC Handelsblad, 16 mei 1986

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Ik moet nu een brief gaan schrijven...Ik heb een brief naar haar geschreven


Toon volgende resultaten