Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


97 document(en) met "brieven" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Verzameld onder de titel 'Mettre en scène aujourd'hui" is een heterogeen geheel van teksten, notities, tekeningen, brieven of gedichten afkomstig van de kunstenaars zelf of van hun naaste artistieke

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Schillers esthetische opvoeding De wijze waarop Syberberg teruggrijpt naar de esthetica van Schiller -zoals verwoord in diens beroemde traktaat-in-brieven Uber die ästhetische Erziehung des

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Via de brieven die Büchner vanuit diverse Europese steden naar zijn geliefde en familie schreef, midden de rumoerige dagen van de eerste helft van de negentiende eeuw en de eeuwige ergernis van

Nr. 38, Mei 1992 • Geert Sels • Theater Teater
als huid en kleding te verwijderen om de ziel bloot te leggen) of Sebrecht (de link tussen de inwendige gevoelens van de acteur en fysieke handelingen). Pol Dehert: "Stramm wij st in zijn brieven

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Berouw na de zonde
Hij was zich voortdurend bewust van het gigantische van zijn onderneming, dat blijkt uit zijn memoires en brieven

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Brieven aan Taranta Babu is gebaseerd op fictieve brieven van de Turkse schrijver Nâzim Hikmet (1902-1963). Een man huurt in het Rome van midden jaren '30 een kamer waar voorheen iemand uit...De vorige huurder heeft een aantal brieven achtergelaten die gericht waren aan zijn vrouw Taranta Babu in Abessinië...De inhoudelijke kracht en kwaliteit van Brieven aan Taranta Babu is dat het stuk meer inhoudt dan een aanklacht tegen vreemdelingenvrees: de brieven zijn ook liefdesbrieven van een man die zijn vrouw

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Er schiet me een zin uit één van Büchners brieven te binnen: 'Ik vind in de menselijke natuur een verschrikkelijke gelijkheid'. Rechts loopt een lange groene scheidingswand schuin naar achter in een

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Pol Hoste is in de eerste plaats literator en auteur van boeken als Een schoon bestaan, Vrouwelijk enkelvouden Brieven aan Mozart

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Vercruyssen: Behalve als we echt 'naast' het repertoire werken: met een roman van Felix Timmermans, of met de brieven van Büchner uit 't Is nieuwe maan en 't wordt aanzienlijk frisser

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
dagboekfragmenten, lange en korte brieven samenbrengen in één 'gesteldheid', een roman zo je wil

Nr. 45, April 1994 • Marleen Baeten • Twee meisjes met een baard en kinderbrieven...
En dat ik opgeslokt zal worden door een mug'. Deze teksten werden aangevuld met fragmenten uit brieven van kinderen uit Vucovar, waarin de oorlogswaanzin zeer tastbaar aanwezig is. 'Ik droomde

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
175 brieven vertellen Merteuil en Valmont over hun groeiende verzameling trofeeën: hoe de onschuldige maagd Cécile Volanges aan Valmonts bloedige zwaard geprikt wordt; en hoe de supertrofee want

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
1996 De Warande Turnhout INTIEME BRIEVEN Leoè JanéCek première : 20 april 1996 deSingel Antwerpen Inlichtingen : Transparant Lange Nieuwstraat 43 2000 Antwerpen tel

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Onder het wel zeer typische Beckett-latinisme Addenda wordt hier ouder materiaal verzameld dat als het ware na Becketts dood uit de lade gevallen is. Brieven over eerste opvoeringen, recensies

Nr. 53, December 1995 • Peter De Jonge • Een zacht memento van alle verdrukten
Hoghe verweeft elementen uit andere geschiedenissen van uitsluiting en verdrukking in zijn voorstelling: brieven van een aan Aids overleden vriend en anekdoten over de vernietigingskampen, heroplevend

Nr. 54, Februari 1996 • Wouter Van Looy • Een biotoop van zot geweld
Volledig verloren gingen de in een hoekje gedrumde acteurs, die ijverig brieven zaten te schrijven

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
als uitgangspunt gebruikte voor het theaterstuk met twee hoofdpersonages die afwisselend stukken lezen en dialogeren over de brieven, leidden tot de briefroman Met mij gaat alles goed, die in het najaar

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
de volgende brieven gaat het er weer wat vriendelijker aan toe en Jackson's kijk op het vrouwelijk geslacht wordt wat milder (maar daarom niet minder conservatief) wanneer hij van in zijn cel verliefd...Ondanks hun exposé van harde feiten zijn z'n brieven één en al tekst, meer nog, ze zijn één en al pure gedachte...Het gezelschap brengt een heldere lezing van Jackson's brieven, een bloemlezing die meer is dan slechts een compilatie

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Toen Fred Engelen binnenkwam heeft Teirlinck hem in het oor gefluisterd dat ik geen acteur was: van dat moment af mocht ik alleen nog brieven opbrengen en werd de Studio voor mij een ondraaglijke hel

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
de Golfoorlog ter sprake komt - nog in grote mate een 'klassieke monoloog' was, gestoffeerd met brieven van Büchner en materiaal van Bernhard, wordt in het 'vervolg' hierop, One 2 Life - omtrent de


Toon volgende resultaten