Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


62 document(en) met "bundel" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Publiekstheater De idee dat het theater uitsluitend in zijn eigen theatraliteit zoiets als een immanente noodzaak vindt, duikt ook op in de recent verschenen bundel Critique du théâtre van...1967 verschijnt de bundel Théâtre public- de titel is een manifest -, met essays uit de jaren 1953-1966

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
Uitgeverij SUN (ze is ondertussen al lang verramsjt). Datzelfde jaar publiceerde SUN ook een door De Kuyper medegeredigeerde bundel beschouwingen over Metz' werk onder de titel Seminar semiotiek van de film

Nr. 76, Maart 2001 • Marc Holthof • Mentaal Muiswerk
Intertekstueel bekeken maakt zelfs deze bundel deel uit van Greenaways oeuvre en intellectuele biografie...Op dezelfde manier vormen de essays uit deze bundel een serie glossen op Greenaways film...De bundel gaat van start met een, jammer genoeg te kort, interview van Stalpaert met Peter Greenaway

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
lichaam anders denken en gebruiken dan als een bundel harde spieren

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
het essay Neokritiek en staatsliberalisme (Proeve van situa-tionistisch denken), het indrukwekkendste maar ook het somberste essay van de bundel, wordt de 'kritische houding', waartoe we allemaal...etcetera 8o OOO 7 Ethische intoxicatie In liet voorlaatste essay van zijn bundel belandt Rudi Laermans bij wat hij als de diepste drijfveer van het kritische...Daarom is dit opstel een van de belangrijkste van de bundel, niet alleen voor wat het zegt over de poëtica van Van Bastelaere, maar ook voor de waarde die het aan de poëzie van Pernath toekent: 'een

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Deze laatste is immers de auteur van Le fou d'Elza, een bundel zajels in het Frans

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Vilém Flusser, ‘communicoloog’
het hier gedeeltelijk vertaalde essay ‘Digitale schijn’, opgenomen in de bundel Medienkultur, maakt Flusser een analoge denkbeweging

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Als tegengewicht voor Aars schrijft hij Zwellend Fruit, een 'roman in sprookjes'. Op basis van deze bundel en van het bordeelconcept uit Tongkat, ontstaat Het Sprookjesbordeel...Verhelst schrijft een bundel nieuwe verhalen, Mondschilderingen, en breidt de massage uit tot een half uur

Nr. 85, Februari 2003 • Richard Stuyvenberg • Wayn Traub bouwt ingenieuze constructie rond zichzelf:...
zijn laatste bundel Maria-Dolores beschrijft hij de driehoeksverhouding tussen een man en twee vrouwen

Nr. 87, Juni 2003 • Loek Zonneveld • Diep vertrouwen in het theater: Ariane Mnouchkine...
Ik ontleen dit citaat aan het essay Ariane Mnouchkine en het vertrouwen in het theater, Banu's bijdrage aan de bundel Ariane Mnouchkine & das Théâtre du Soleil, een boek dat onlangs verscheen bij

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Het kan dus niet toevallig zijn dat ik vaak achter de bladzijden van deze 'bundel' opstellen moest aanrennen...Jonck op zijn beurt concludeert dat de huidige architectuur voor veel theatermakers een onbruikbaar instrument is. In een bundel over kunstbeleid had dit stuk waarschijnlijk meer synergie kunnen...Wat zou het mooi geweest zijn als deze bundel alleen had bestaan uit de bijdragen van Van den Dries, Vanhoutte, Tindemans, Jans, Pourveur en Ritsema

Nr. 89, December 2003 • Maartje Somers • Te consumeren met én zonder knipoog: Mijmeringen...
een bundel over performances en hun publiek, uitgegeven naar aanleiding van het Münchense Spielartfestival in 2001, zegt Jérôme Bel in een gesprek met Jan Ritsema het volgende over het...Zijn collega Tim Etchells van Forced Entertainment (ook op Klapstuk te zien), schrijft er Wanted: Ballet for a Contemporary Democracy chunky move foto RV in dezelfde bundel dit

Nr. 90, Februari 2004 • Jeroen Versteele • Het geheim van de stilte: Veldslag voor...
Lanoyes versies van de gedichten (verzameld in de bundel Niemands Land) én zijn voordracht ervan in Veldslag voor een man alleen bevatten gelijkaardige gevoelsladingen en zijn minstens even

Nr. 90, Februari 2004 • Marleen Baeten • In de ban van de grens: Groot...
Op die manier schiet de bundel ook voorbij aan zijn doel om de interactie tussen theorie en praktijk te bevorderen...Een kritische eindredactie had de waarde van deze bundel aanzienlijk kunnen verhogen, zowel wat betreft taal- en tikfouten als in functie van een goed evenwicht tussen creatieve schriftuur en heldere

Nr. 91, April 2004 • Acteren: Verhalen van een duizendpoot
acteren, en in 1998 de door Het Theaterfestival uitgegeven bundel Essays over acteerstijlen

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans • Geschiedenis van een exotisch cliché: Ontvoering, verleiding...
Sultan Almanzor ontvoert de Spaanse Donna Elvira en toont haar de hoofden van haar vaders en broers (uit een bundel arabische verhalen, IN 1858 IN MADRID GEPUBLICEERD DOOR FRANCISCO-JAVIER SIMONET

Nr. 93, Januari 2004 • Tom Janssens • Kernpunt van een leeglopende wasbak: Tannhaüser: Jan...
11 me semblait que cette musique était la mienne', aldus de dichter wiens aangebrande bundel Les Fleurs du Mal garant stond voor net zoveel Parijse ontzetting

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
klassieke bundel die ondanks zijn essayistische aanpak het werk van La Ribot maar zelden op de huid zit, al komen er een aantal interessante thema's aan bod: identiteit en geheugen, naaktheid en gender, humor...Het is een degelijke inleidende bundel met een tiental artikels, bio en oeuvre-overzicht van Forsythe, foto's in zwartwit en kleur van Ballett Frankfurt-huisfotograaf Dominik Mentzos

Nr. 101, April 2006 • 
Het epistemologische en politieke enthousiasme van dat project spreekt in het bijzonder uit een bundel die hij twee jaar geleden samenstelde: André Lepecki (ed

Nr. 106, April 2007 • Bram De Cock • “Singhet ende weset vro”
De samenstellers van de bundel zullen met het bijeensprokkelen van die liederen wel hun ideologische bedoelingen gehad hebben, maar dat neemt niet weg dat je er ook speels mee kunt omgaan, alleszins


Toon volgende resultaten