Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "christelijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
heerser in de tuin is de man die het onkruid (politieke tegenstanders) uittrekt Ook de verwijzingen naar de oud-christelijke tuin van Eden worden nagegaan: de slangmetafoor, de boom van goed en kwaad

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
essentieel-christelijke aspecten te dramatiseren...Even lijkt Van de Velde de catechetische dreiging te ontlopen en de christelijke levenswaarden te vertalen in actualistisch-ethische behoeften...Halewijn (1929) wordt van zijn heidens-mythische spanning ontdaan, en, naar het middeleeuwse model, omgefunctioneerd tot een christelijke parabel met allegoriekenmerken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
de christelijke traditie, die sinds de middeleeuwen meer dan eens een geschiedenis van bruut machtsmisbruik is, is de streek onder de gordel verboden terrein

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Ik geloof dat met onze traditie van christelijke jeugdbeweging in de jaren '30 dat soort dingen echt abject gevonden worden, en mensen op het verkeerde been zetten

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Zij ontvluchtte haar ouders en kwam in een stad boven Keulen, waar een christelijke gemeenschap gevestigd was...Het ontsnapt zowel aan het christelijke als aan het revolutionaire tijdperk

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het christelijke referentiekader wijst hij af om er dat van de Griekse mythologie voor in te ruilen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het geïdealiseerde cliché van onze joods-christelijke cultuur, voedingsbodem voor romantische mijmeraars als Anouilh

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Deze visie grijpt terug naar een bepaalde soort christelijke mythologie die de armoede idealiseert: de "goede arme" zou door zijn gedwongen onthechting van aardse goederen en zijn gebrek aan macht en

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De dubbele geboorte van het Europese toneel uit de Dyonisische ritus en christelijke paasliturgie verankeren het toneel aan de ritueel-celebrerende oorsprong...Het middeleeuwse toneel met zijn tradities van jaarmarkten, optochten, tornooien, christelijke rituelen, moet een bont amalgaam geweest zijn

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
de antieke en christelijke mythologieën verweeft...De christelijke symboliek geeft daar weliswaar een extra dimensie aan maar "blijft hoe dan ook secundair", aldus het programmaboekje

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Het carnaval, het voorspel van de Vastentijd, zelf weer de voorbereiding op Pasen, recupereert de heidense winterfeesten en past ze in in de christelijke tijd...de satire beoogt men de uitbanning van het maatschappelijke kwaad, dat -- in de christelijke interpretatie -- een extrapolatie van de zonde wordt

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Zo bevestigt men bij voorbaat een lezing van het werk die volkomen achterhaald is. Alle citaten, parallellen en ontleningen die verwijzen naar christelijke rituelen en traditie, maken deel uit van de...zekere zin heeft zelfs Nietzsche zich door die pseudo-christelijke hokuspokus laten misleiden, wanneer hij over Parsifal schreef : "Denn was ihr hort, ist Rom, - Roms Glaube ohne Worte

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
Intussen zijn we zo'n kwarteeuw later, de positie van de slachtoffers is er niet erg op verbeterd, de meeste mensen zijn de zelfbeschuldigingen van het blanke, christelijke patriarchaat langzamerhand

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Te denken dat we afstammen van deze schepselen is strijdig met de christelijke leer van God, maar is het oneerbiedig om te veronderstellen, dat wij een heel verre voorvader...Maar blanken krijgen een christelijke begrafenis

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Sexbommen en televisieschermen met ruis
Wat is de wereld mooi als men 'de waarheid' (van christelijke of marxistische oorsprong) in pacht heeft

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Offerplaats Zowel het Griekse theater als de tweede geboorte van het Westerse theater uit de christelijke liturgie in de Middeleeuwen, dragen in zich de sporen van een offerritueel

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
De Christelijke ridder Tancredi daagt een mysterieuze Muselmaanse tegenstander uit tot een duel dat deze laatste het leven zal kosten

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Muziek en liederen, rijkelijk geplukt uit het socialistische, nationaal-socialistische, humanistische en christelijke repertoire, worden opgediend als een soort Duitse eenheidsworst

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Vrijdag werd de rituele grondstructuur van een katholieke mis opgenomen, in Interieur lossen christelijke en dionysische belevenissen elkaar af...van alle Grote Verhalen over de mens, christelijke paradijzen, marxistische, liberalistische en socialistische eindtijden...Het westeuropees theater heeft de existentiële problemen van elke tijd weten vorm te geven op basis van steeds dezelfde basisverhalen uit de grieks-romeinse en joods-christelijke mythologie

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Een religie kan een keurslijf opleggen en de stroom van de creativiteit verplichten te meanderen, en het resultaat kan briljant zijn, zoals de christelijke schilderkunst of de arabische calligrafie