Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "christendom" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Niet alleen Turkse moslims, maar alle moslims op de Balkan zijn het slachtoffer geworden van homogeniseringsmaatregelen als gedwongen bekeringen tot het christendom, verdrijvingen, slachtpartijen

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Religie roept terstond beelden op van Graham Greene, de paus, Billy Graham, de schoolaalmoezenier, het christendom, Zen, Alan Watts en president Kennedy

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
Ze verhult en onthult een gezicht, sinds het Christendom hét symbool bij uitstek van particulariteit en singulariteit

Nr. 81, Februari 2002 • Luc Devoldere • 'Mijn innige, diepe, archaïsche katholicisme': Over de...
Ik beperk me in wat volgt hoofdzakelijk tot enkele films en een hoek waarin Pasolini het katholicisme en het christendom in hun wezen 'uitdaagt'. In La Ricotta, een kortfilm uit 1963, eist hij...niet meer of minder dan dat het christendom zijn beloften waarmaakt

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Overigens zijn ook de huidige Westerse seculiere staten in grote mate christelijke seculiere staten, waarin (een vorm van) het christendom sociaal en vaak zelfs juridisch een bevoorrechte positie...Handboeken vaderlandse geschiedenis op de Balkan weiden graag uit over de vervolging van het christendom en over gewelddadige en massale islamiseringen, maar ondertussen werden onder het Osmaanse

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
De legitimiteit van het figuratieve beeld is van oudsher de inzet geweest in de identiteit van de drie grote monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam...De problematiek was niet evident, want ook het christendom torste het bijbelse beeldverbod uit Exodus 20 met zich mee: 'Gij zult geen beeld l12 maken van wat zich...madrid, el escorial Het is niet verwonderlijk dat de blik in de ico-nofiele cultuur van het christendom overhelt naar de positieve functie

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
Aan deze joodse idee van een radicale, akosmisclie transcendentie heeft het christendom nog een krankzinnigheid toegevoegd: de idee van de incarnatie...Doordat het christendom van de transcendentie een lijfelijke liefdeskwestie heeft gemaakt, konden we God langzamerhand achter ons laten en betekent 'openbaring' nu voor ons dat het 'vlees van de

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Omtrent beeld en monotheïsme Barbara Baert over de functie van het beeld bij de drie grote monotheïstische godsdiensten, jodendom, christendom en islam

Nr. 81, Februari 2002 • Patrick Vandermeersch • Tussen Opus en Opera Dei: Over religieuze...
het bijzonder in het christendom, waar het geloof in het absolute verbonden wordt met het levensverhaal van een particuliere mens, is de religieuze muziek bij uitstek de Passie...het bijzonder in het christendom, waar het geloof in het absolute verbonden wordt met het levensverhaal van een particuliere mens, is de religieuze muziek bij uitstek de Passie

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
De zichtbaarheid van god, zijn verschijnen (en verdwijnen) in de Zoon, is de erfenis van het christendom...De Franse filosoof Jacques Derrida onderkent een intieme band tussen de geloofsinhouden van de christelijke religie en de mediatisering.17 Hij wijst erop dat van de grote religies het christendom de...21 Niet in de zin dat iedereen het christelijke geloof zou gaan aanhangen, maar wel in de globale verspreiding van ‘die vreemde alliantie tussen het christendom als de ervaring van de dood van god en

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Ziedaar: de utopie van de evenwaardigheid der drie godsdiensten: jodendom, christendom, islam

Nr. 85, Februari 2003 • Richard Stuyvenberg • Wayn Traub bouwt ingenieuze constructie rond zichzelf:...
Hij grijpt hiervoor, via moderne middelen, terug op tradities die stammen uit het middeleeuwse christendom en de pre-surrealistische beeldentaal die we kennen uit het werk van onder

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Een van die zuivere bronnen van de Westerse beschaving zou de Griekse cultuur geweest zijn, een andere bron het christendom, maar dan in zijn gelatiniseerde en niet zijn semitische variant...de vooruitgang; de triomf van de romantiek; de revival van het christendom; en het racisme...Het tragische levensgevoel is fundamenteel vreemd aan de Islam, zoals het ook vreemd is aan het Christendom

Nr. 96, April 2005 • Bojana Cvejić • 'The Way to Make Something Yours is...
Om de ondraaglijkheid van de verdrijving uit de tuin van Eden te verzachten -een paradijs dat achter ons ligt- heeft het christendom de hemel geschapen -een paradijs dat voor ons ligt en dat onder

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Morgane, afstammelinge van Keltische priesteressen, ziet haar wereld verdwijnen terwijl in Engeland het christendom zich tot taak stelt de oude cultus uit te roeien

Nr. 103, September 2006 • Bram De Cock • Over religie, rituelen en het groteske in...
Het is bekend dat het christendom in dat verband veel oudere, heidense gebruiken en rituelen heeft opgeslorpt en getransfigureerd

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
Harry Reems gleed na Deep Throat weg in een alcoholische spiraal, werd terug nuchter, bekeerde zich tot het christendom, en is vandaag makelaar in Park City, Utah

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De onenigheid ging over de ‘culturele wortels van Europa’ en of het christendom geciteerd moest worden als één daarvan

Nr. 106, April 2007 • Florian Malzacher, Helly Minarti • Korea in notities
Er was in de jaren 1980 in Korea een opleving van het christendom

Nr. 110, Februari 2008 • Lilia Mestre, Guy Cassiers, Josse De Pauw,... • Blind dates
De voorstelling spreekt ook over de constructies die in het christendom en de christelijke cultuur worden gemaakt van de liefde


Toon volgende resultaten